Fred mellan: Gotlands borgare och Gotlands bönder
Svensk regent: Magnus Birgersson "Ladulås"
Huvudsakliga konsekvenser: Böndernas rättigheter befästs. Magnus stärker sin makt över Gotland.
Avtal sluts: Sannolikt i augusti

 

 

År 1288 uppstår en häftig strid mellan visbyborna å ena sidan och de gotländska bönderna å den andra. Anledningen tros vara att visbyborna uppfört en mur kring sin stad och kräver en tull på alla varor som förs in i staden. Borgarna hindrar vidare bönderna från att fara till kungen och klaga.

Fientligheterna inleds vid Högebro där borgarna på grund av bättre beväpning går segrande ur striden. Bönderna ger sig dock inte och ett nytt slag, som slutar oavgjort, står vid Roma kloster. Prästerna försöker nu åstadkomma förlikning mellan parterna och lyckas utverka ett stillestånd så att förhandlingar kan inledas. Fred sluts i Visby nunnekloster men prästerna får kämpa för att upprätthålla den bräckliga friden.

När Magnus får kännedom om händelserna kallar han till sig representanter för de stridande och dömer borgarna att erlägga 2 000 mark silver samt 500 mark penningar som bot för sina gärningar. Magnus stipulerar vidare att framtida konflikter skall hänskjutas till konungen och att bönderna inte får förhindras att framföra klagomål till sin regent. Magnus ingår sedan en överenskommelse med staden Visby, som i princip går ut på att endast den svenske konungen skall vara herre över Gotland, att Visby skall bistå sin konung samt att kungen, när han besöker Visby, skall mottagas med "ödmjukhet och vördnad".

Magnus Ladulås enligt en konstnär från senare tid.

Sverige bedriver sedan länge en konsekvent expansionspolitik österut och konflikten var ett gyllene tillfälle att stärka kungens makt över Gotland, en viktig pusselbit i expansionen.

 


 

© Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!