Fred mellan: Kung Birger och hans bröder Erik och Valdemar
Svensk regent: Birger Magnusson
Huvudsakliga konsekvenser: Erik och Valdemar erkänner Birgers överhöghet.
Avtal sluts: 15 februari

År 1304 leder Eriks och Valdemars ambitioner att erövra kungamakten till öppet krig, de är understödda av Norges konung Håkan V Magnusson Hålägg. Hertigarna härjar i Västergötland och går därefter in i Dalsland. Under tiden intar Torkel Knutsson, kung Birgers starke man, hertigarnas gods och förläningar. Samtidigt samlar Birger en väldig här, styrkan uppges till 10 000 man. Hertigarna drar sig tillbaka mot Norge för att skaffa förstärkningar men genskjuts av Birger. Styrkorna står mot varandra vid norska gränsen, men någon strid uppstår inte eftersom hertigarnas styrkor inte kan mäta sig med Birgers.

Birgers väldiga här kombinerat med det faktum att Norge redan har krig med Danmark gör norrmännen benägna att tänka på fred. Hertigarnas militära situation är nu prekär och förhandlingar inleds på Kolsäters gård i Dalsland, nära gränsen till Bohuslän. Förutom kung Birger, Torkel Knutsson, Erik och Valdemar deltar ett stort antal svenska herremän och biskopar samt ett par norska rådsherrar, bland andra Halvard Båt.

Valdemar och Erik erkänner brott, underkastar sig konungens nåd och svär trohet mot honom och hans efterföljande, de lovar vidare att förhålla sig neutrala i framtida nordiska konflikter. De förbinder sig också att göra tjänst hos Birger, men detta med reservationen att de inte skall behöva strida mot sin frände Håkan av Norge. Valdemar och Erik avkrävs vidare löftet att aldrig utkräva hämnd på Torkel Knutsson och andra som varit Birger trogna i de senaste stridigheterna. Överenskommelsen är sannolikt framkallad av nödtvång och inte särskilt ärligt menad från hertigarnas sida.

Avtalet stadfästs senare av de danska och norska konungarna samt greve Gerhard av Holstein, som också förbinder sig att inte ge hertigarna någon fristad i sina länder om dessa skulle bryta mot avtalet.

Strax efter uppgörelsen på Kolsäter, sannolikt om våren, sluter Birger fred med Norge på Gullbergshed. Vår kunskap om denna fred är begränsad men frågan om hertigarnas förläningar, som inte reglerats i Kolsäter, löses sannolikt här.

 


 

© Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!