Stillestånd mellan: Kung Birger och hans bröder Erik och Valdemar
Svensk regent: Birger Magnusson
Huvudsakliga konsekvenser: Stillestånd till slutet av september år 1308
Avtal sluts: I september

 

 

Örkelljungatraktaten, en av överenskommelserna i hertigarna Eriks och Valdemars uppror mot sin bror kung Birger, är ett av våra mer omdebatterade fördrag. Den här presenterade framställningen baserar sig i huvudsak på Jerker Rosén. [Rosén, Jerker: Striden mellan Birger Magnusson och hans bröder, Lund 1939.]

Tiden efter stilleståndet i Bogesund utnyttjar hertigarna till att konsolidera sin militära och politiska ställning. Under maj 1307 förklarar Norge krig mot Danmark och hertigarna sluter, på gården Morup i norra Halland, ett förbund med den danske hertigen Christoffer, som är i opposition mot Danmarks kung Erik Menved.

Erik Menved utvecklar också en frenetisk energi, till att börja med stabiliserar han situationen på sin sydfront där holsteinarna har utgjort ett hot. Erik har vidare lyckats skapa en spricka mellan hertigarna och Lybeck, som tidigare har intagit en positiv hållning till upproret i Sverige. Han har därmed försvårat hertigarnas värvningar i Tyskland. När Erik Menved uppnått tillfredsställande politiska resultat reser han norrut med sändebud från Lybeck och ingår, som representant för kung Birger, ett fördrag med hertigarna.

Villkoren är följande:

  • Stillestånd skall råda till slutet av september år 1308.
  • Birger skall behålla sina arvegods och drottningens morgongåvegods samt Linköpings och Växjö stift, resten av riket tillfaller hertigarna.
  • Slutgiltigt avtal mellan bröderna skall slutas åtta dagar före den kommande julen på en plats mellan Örkelljunga och Markaryd. Om parterna inte kan enas vid detta möte skall en skiljedomstol bestående av fyra män från vardera sidan avgöra tvisten.
  • Den fängslade kung Birger skall sättas på fri fot efter det stundande mötet och erhålla de riksdelar som tillkommer honom.
  • Ingen skall medföra mer än 200 man till det kommande mötet.

 

Man stadgar också att stilleståndet även skall omfatta hertigarnas allierade, kung Håkan i Norge och greve Christoffer i Danmark. Hertigarna skall underrätta den danske kungen om dessa två godtar förslaget. Hertigarna ingår sannolikt fördraget för att invagga Erik Menved i falsk säkerhet. Bakom orden finns nämligen en slug baktanke.


© Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!