Stillestånd mellan: Danmark och hertigarna Erik och Valdemar
Svensk regent: Birger Magnusson
Dansk regent: Erik Menved
Huvudsakliga konsekvenser: Stillestånd till 8 september 1309
Avtal sluts: 2 maj


Omedelbart efter att hertigarna Erik och Valdemar har kommit överens med sin bror Birger i Nyköping och Örebro måste de åter dra i fält, denna gång skövlar de södra Halland. Bakgrunden är att Erik Menved har samlat en stark här för att tåga mot Sverige och återinsätta kung Birger på tronen. Skövlingarna leder till att Erik måste ta vägen via Lagan i Halland och de båda härarna möts vid Berga kyrka, en mil norr om Ljungby. Förhandlingar inleds genast. Förhandlare på dansk sida är bland andra Valdemar av Sönderjylland, Erik av Langeland och Henrik av Gleichen.

De avtalsslutande parterna är officiellt Erik Menved och Birger Magnusson mot hertigarna Magnusson.

Man beslutar efter kortare förhandlingar att stillestånd skall råda till den 8 september 1309, att Norge skall inkluderas i stilleståndet och att ett fredsmöte skall hållas den 29 augusti 1309. Vid augustimötet skall Erik Menved ha sitt kvarter i Örkelljunga och hertigarna sitt i Markaryd. Av parterna utsedda domare skall sammanträda på gränsen mellan rikena. Det beslutade mötet kommer emellertid aldrig att äga rum.

Fördraget betecknas som ytterligare en seger för hertigarnas diplomati. De får åter ett långt stillestånd som de verkligen behöver, i utbyte mot ingenting. Birgers frigivning och hertigarnas härjningar i södra Halland tros ha stämt de danske till fredsvilja.

Erik Menved ratificerar till synes fördraget utan protester.

 


© Copyright: Ulf Sundberg 1999. Text, bilder och kartor ur Ulf Sundberg: Medeltidens svenska krig, Stockholm 1999. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Val av ytterligare bilder med bildtexter av Alex Svensson 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!