Fred med: Norge
Svensk regent: Birger Magnusson
Norsk regent: Håkan V Magnusson Hålägg
Huvudsakliga konsekvener: Fred och allians mellan Sverige och Norge
Avtal sluts: 22 mars

 

 

Efter stilleståndet i Stensjö den 12 mars inleds de överenskomna huvudförhandlingarna i Oslo. Vi känner inte till några detaljer kring förhandlingarna men vi kan, mot bakgrund av den goda sämja som tidigare rått mellan hertig Erik och kung Håkan, förmoda att mötet blev ganska angenämt.

Förhandlingsresultaten är att

  • fred skall råda mellan länderna,
  • förlovningen mellan hertig Erik och kung Håkans dotter Ingeborg bekräftas, dock skall bröllopet få anstå i tre år eftersom Ingeborg fortfarande är för ung för att gifta sig,
  • hertig Erik tillförsäkras Norges krona om kung Håkan skulle dö utan manliga arvingar, dock med förbehållet att Erik i detta fall inte fick insätta utländska män på slotten och inte fick lägga nya skatter på folket,
  • kung Håkan lovar hertig Eriks bror Valdemar en annan av sina döttrar, vilket Erik åtar sig att förhandla med Valdemar om,
  • hertig Erik lovar att överlämna fästningarna Kungahälla, Varberg och Hunnehals med vapen och proviant för ett halvår till kung Håkan,
  • kung Håkan skall få halva inkomsten från myntverket i Kungahälla,
  • kung Håkan skall få Marks härad i Västergötland omedelbart samt att
  • kung Håkan förbehåller sig rätten att utpeka sina döttrars morgongåvor.

 

Man ingår också ett ömsesidigt försvarsförbund. Detta förbund har säkert sin största vikt som förhandlingsinstrument för hertig Erik i den stundande freden med Erik Menved av Danmark, ett förbund mellan Norge och Sverige är en mardröm för danskarna.


© Copyright: Ulf Sundberg 1999. Text, bilder och kartor ur Ulf Sundberg: Medeltidens svenska krig, Stockholm 1999. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Val av ytterligare bilder med bildtexter av Alex Svensson 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!