Fred med: Danmark och Norge
Svensk regent: Birger Magnusson
Dansk regent: Erik Menved
Norsk regent: Håkan V Magnusson Hålägg
Huvudsakliga konsekvenser: Fred i Norden. Birger Magnusson återinsätts som kung i Sverige.
Underhandlingarna inleds: I början av juli
Avtal sluts: 17 juli

 

Samtliga är nu inställda på att en gång för alla lösa den nordiska konflikten och nå en varaktig fred. De krig som har pågått sedan år 1304 har inneburit enorma förslitningar på samtliga riken. I juli år 1310 samlas i Helsingborg den danske kungen, de svenska hertigarna Erik och Valdemar Magnusson, den avsatte svenske kungen Birger Magnusson, den danske hertigen Christoffer av Halland, greve Gerhard av Holstein och Henrik av Mecklenburg. Den norske kungen deltar inte i mötet. Närvarande är också en mängd andra mer eller mindre högt uppsatta män från de tre rikena. Förhandlingsordningen är: Alla mot de svenska hertigarna.

Mötet har två mål, att skapa fred samt att slita tvisten mellan Birger och hans bröder. Den 17 juli 1310 har man nått en överenskommelse om fred och följande har blivit fastlagt:

  • All ofred mellan kungarna och de svenska hertigarna upphör.
  • De svenska hertigarna får Halland norr om Ätraån som förläning av Erik Menved. För detta skall de avlägga länsed och vara skyldiga att göra tjänst med 60 ryttare.
  • Hertig Erik avsäger sig alla anspråk på Norges krona och Håkans dotter Ingeborg.
  • Magnus Birgersson skall gifta sig med Håkans dotter Ingeborg.
  • Hertig Erik förbinder sig att gifta sig med Nicolaus af Werles dotter Sofia.
  • Hertigarna förbinder sig att inte skydda danska fredlösa.
  • Håkan skall återfå Kungahälla, som hertig Erik fortfarande besitter, om han i övrigt accepterar fredens villkor.
  • De gamla gränserna mellan Sverige och Norge skall bestå.

 

Efter fredsförhandlingarna, som går förhållandevis lätt, övergår man till att försona Birger med hans bröder. Den 20 juli är överenskommelsen klar. Kungen får något över en tredjedel av riket, resten tillfaller hertigarna som ärftliga besittningar. I försoningen ingår också att allt gammalt groll skall vara glömt och förlåtet. Den 19 juni 1313 kompletteras freden med nya bestämmelser. Den goda sämjan mellan bröderna varar till synes fram till år 1317, då Birger tar hämnd för Håtunaleken genom att tillfångata och senare avrätta hertigarna Erik och Valdemar vid Nyköpings gästabud.


© Copyright: Ulf Sundberg 1999. Text, bilder och kartor ur Ulf Sundberg: Medeltidens svenska krig, Stockholm 1999. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Val av ytterligare bilder med bildtexter av Alex Svensson 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!