Krig mellan: Kung Birger Magnusson och anhängare till hans bröder, hertigarna Valdemar och Erik
Birgers allierade: Danmark
Hertigarnas allierade: Norge
Fältslag: Slaget vid Norrmalm vintern 1317
Slaget vid Skärkind vintern 1318
Slaget vid Karlebylånga den 19 mars 1318
Slaget vid Söderköping i april 1318
Slaget vid Mjölkalånga den 26 oktober 1318
Freder och stillestånd: Stilleståndet vid Karleby Långa den 18 mars 1318
Stilleståndet i Roskilde den 11 november 1318
Konsekvenser: Birger Magnusson avsätts från den svenska tronen.

 

 

Förhållandet mellan kung Birger och hans bröder Valdemar och Erik blir aldrig helt friktionsfritt efter freden i Helsingborg år 1310. Det kommer dock inte till några öppna strider. Under hösten 1317 bjuder Birger in sina bröder att fira jul med honom i Nyköping. Bröderna accepterar trots att Erik ställer sig tveksam. Natten mellan den 10 och 11 december 1317 fängslas Erik och Valdemar av Birger och hans män, de låses in i tornet på Nyköpingshus. Händelsen har gått till historien som "Nyköpings gästabud".

Det politiska läget i stort är att hela Västsverige med Norra Halland, Kalmar län och Öland samt Stockholm behärskas av hertigarnas folk, medan kungens områden består av Närke, Södermanland, Östergötland och större delen av Småland. I Finland är Viborg på Birgers sida, Åbo och Tavastehus är på hertigarnas. Folket på Gotland sympatiserar med hertigarna.

, Nyköpingshus på Birger Magnussons tid.

År 1317

Birger räknar nu med att de hertigdömen som hans bröder tidigare har regerat över skall övergå till honom. Här misstar han sig grovt, och när nyheten om att hertigarnas kastats i fängelse kommer ut ställs landet inför ett nytt inbördeskrig.

Omedelbart efter hertigarnas fängslande beger sig Birger till Stockholm och kräver att staden skall öppna portarna för sin kung, men stadens befälhavare, Ingvald Estridsson, vägrar. Birgers trupper lider också nederlag i ett slag på Norrmalm mot Stockholms garnison och borgare. Dessutom börjar stockholmarna förstärka stadens befästningar, bl.a. bygger man en trämur vid stränderna.

År 1318

De exakta omständigheterna kring hertigarnas död är osäkra, men de avlider på Nyköpingshus, sannolikt i februari. Dödsfallen hemlighålls fram till sommaren. Hertigarnas tillfångatagande väcker under alla omständigheter stor förbittring i riket och stora styrkor mobiliseras till hertigarnas stöd. Riddarna Mats Kettilmundsson i Skara och Karl Elinesson i Kalmar börjar omedelbart förbereda en väpnad aktion när de nås av nyheten om vad som skett. Även Upplands lagman Birger Persson ställer sig tidigt i ledningen för kampen mot Birger. Hertigpartiets rustningar underlättas av att det pågår ett flertal marknader med stora folksamlingar när nyheten om Birgers dåd blir känd. Detta gör det möjligt att agitera och rekrytera folk på ett enkelt sätt. Flera upprorsarméer sätter sig också i rörelse mot Nyköping för att inleda en belägring av Nyköpingshus.

Birgers militära situation är dålig men hjälps upp av att han sluter ett fördrag med Erik Menved i Danmark. Fördraget är hårt för Birger, han lägger all beslutanderätt kring kriget i Erik Menveds händer och pantsätter södra Småland som ersättning för militärt bistånd. I gengäld skall danskarna sända trupper till Birgers hjälp. Om våren kommer Birgers son, Magnus, till Sverige med 600 värvade danska ryttare. Styrkan står under operativt befäl av Mårten Due, en man som inom kort skulle bli Erik Menveds marsk. Birger möter undsättningshären i Östergötland, men lyckan blir inte långvarig. Hertigtrogna trupper under ledning av Karl Elinesson möter snart den danska hären vid Skärkind, mellan Söderköping och Linköping. Birger lider nederlag och flyr med de överlevande danskarna över Holaveden in i Västergötland. Efter slaget vid Skärkind tar hertigpartiet kontrollen över Östergötland och striderna flyttas till den västra delen av Sverige.

 


Upplands lagman Birger Persson med hustru hämtad från deras gravsten i Uppsala domkyrka. Birger är iförd en nästan heltäckande ringbrynja med en surcoat i tyg ovanpå. Birger Persson var en av föregångsmännen i Avsättningskriget mot Birger Magnusson och far till den heliga Birgitta. Det senare framgår av gravstenen. Stenen beställdes i Frankrike, i Sverige kunde vi ännu inte göra så här fina konstverk. Djuren framför parets fötter är symboliska, Birgers lejon står för tapperhet och hustruns hund för trohet.

 

Birger lyckas under mars månad samla en hel del av de svenskar som är lojala mot honom och får förstärkningar från Danmark. Med sin nu avsevärda militära styrka tänker han erövra Västergötland, hertigpartiets kärnland. Vid Karlebylånga, i trakten av Falköping, möter Birger och hans folk den 19 mars en av de hertigtrognas härar. I denna ingår en norsk båtbesättning under ledning av Gizzur Galle och herr Gjardar. Den norska besättningen står för övrigt för Norges enda militära insats i kriget. Hertigarnas folk har valt sina ställningar med omsorg och Birger avstår från att anfalla den lättförsvarade terrängen. I stället ingår han tre dagars stillestånd med sina motståndare. Hertigpartiets här består i huvudsak av bönder och dessa tar tillfället i akt att bege sig hem och proviantera. Birger utnyttjar tillfället och går till anfall mot de nu tunt bemannade ställningarna och vinner en seger.

Efter sin framgång vid Karlebylånga går Birger åter norröver mot Linköping och Skänninge. Avsikten är sannolikt att minska trycket på Nyköpingshus och eventuellt försöka undsätta fästet. Birgers ambitioner kommer dock på skam. Han blir i april besegrad av en här under ledning av Knut Porse vid Söderköping. Detta nederlag blir slutet för Birger. De modfällda danska soldaterna anträder återmarschen till Danmark och Birger flyr från landet i april. Han lämnar kvar sin son Magnus att försvara Stegeborgs fästning.

Birger har inte gett upp hoppet om att kunna återerövra sin krona. Han beger sig därför till Gotland och sänder därifrån två undsättningsexpeditioner till Magnus och Stegeborg. Båda misslyckas med att undsätta fästet och även en dansk flotta blir illa tilltygad när den försöker rädda Stegeborg. Under det sista undsättningsförsöket faller Johan von Brunkow, Birgers närmaste man, i hertigpartiets händer och avrättas efter tillfångatagandet. Ett allmänt antagande är att det var von Brunkow som inspirerade Birger till "Nyköpings gästabud".

Under sommaren faller Stegeborg och Nyköping, Birgers sista fästen i Sverige. På Stegeborg får besättningen fritt avtåg mot att Birgers son Magnus ger sig fången, därefter förstörs fästningen. Magnus förs bort till rättegång och avrättning.

I det politiska kaos som råder väljs riddaren Mats Kettilmundsson, sannolikt den 27 juni, till rikets "drots och förman". Ett av de stora problem som den nya svenska regeringen står inför är att tvinga Erik Menved och Birger till fred. Trots att deras militära resurser är uttömda har de inte gett upp striden om kronan. Mats beslutar sig för att försöka bryta deras kampvilja genom ett anfall mot danskt land. Han samlar därför trupper i Jönköping och går i oktober in i Skåne med en stor här, följd av danskar som står i opposition till Erik Menved. Fälttåget går bra, den svenska styrkan följer en väl utarbetad plan och är kvalitativt överlägsen danskarna. En dansk här under ledning av greve Ludvig Albrektsson av Eberstein besegras den 26 oktober vid Mjölkalånga. De danska förlusterna är förkrossande, 300 danska riddare och svenner får gå i fångenskap och de överlevande flyr till städerna i sydvästra Skåne. Mats Kettilmundsson följer upp sin seger med att plundra och brandskatta i så gott som hela Skåne.

De militära motgångarna får Erik Menved att se mörkt på situationen och förhandlingar inleds. Den 11 november sluts ett stillestånd i Roskilde, enligt vilket vapenvila ingås på tre och ett halvt år. I fördraget stadgas också att Sverige inte skall stödja danska upprorsmän och att Danmark inte skall stödja Birger om denne bryter stilleståndet.

År 1319

När svenskarna under våren förbereder ett tåg till Gotland för att tillfångataga Birger flyr denne till Danmark, där han avlider den 31 maj 1321.

Den 8 juli väljs hertig Eriks minderårige son, Magnus Eriksson, till svensk kung. Han har tidigare under året ärvt den norska kronan efter sin morbror Håkan V Magnussons död.

Under året intas Viborg, vars besättning förblivit kung Birger trogen.

När kung Birger Magnusson år 1317 sätter hertigarna Erik och Valdemar i fängelse på Nyköpingshus tror han att hela riket skall falla i hans hand. I stället blir det startskottet för ett avsättningskrig mot Birger. Trots danskt stöd mister Birger sin tron. Kriget avslutas sedan Mats Kettilmundsson i strider på danskt territorium besegrat en dansk här vid Mjölkalånga.

© Copyright: Ulf Sundberg 1999. Text, bilder och kartor ur Ulf Sundberg: Medeltidens svenska krig, Stockholm 1999. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Val av ytterligare bilder med bildtexter av Alex Svensson 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!