Harry Järv berättar:
– Anfallet skedde nattetid i 40-gradig kyla. Tidigare hade ett stort anfall av två förstärkta kompanier under exakt samma betingelser mot stödjepunkten, misslyckats. Anfallet kostade 19 stupade. Inför det förnyade anfallet bad jag om k-pistar åt mig och mina nio män, något som avsevärt skulle öka våra förutsättningar att lyckas. Ansökan avslogs dock av bataljonskommendören med motiveringen att man inte hade råd att förlora tio k-pistar. I egenskap av officer skulle jag få en k-pist, men de övriga skulle få nöja sig med gevär. När vi gav oss ut var dock alla beväpnade med k-pistar. Vi grävde oss, på ett led, genom den djupa snön fram till stödjepunkten. Det var ytterst viktigt att inte visa någon aktivitet ovan snötäcket. Det tog oss drygt tio timmar att komma i stridsposition. Därefter anföll vi med stor kraft och de ryska försvararna togs med fullständig överraskning, något som innebar att vi snabbt kunde slå ut stödjepunkten utan egna förluster.


Visst känner du Harry Järv?

Kanske som stf. riksbibliotekarie, humanist och lärdomsgigant. Eller som expert på närstrid, som han påstår sig kunna? Järv säger själv att han kan tre saker: kommatering, fotografering och närstrid – något han gett flera bevis på. Lärdomsgiganten har satt sitt avtryck genom fler än 60 böcker. Den senaste, ”Mänsklighetens minne” (om skrift, böcker och bibliotek genom de senaste 8000 åren) kom ut i fjol. Vi presenterar den i nästa nummer av Pennan & Svärdet.Harry Järv, krigsveteran och lärdomsgigant. Expert på kommatering,
fotografering och närstrid.


Närstridsexperten satte sitt avtryck också under fler än 200 patrulluppdrag i och bakom fiendens linjer. Att prestationen var av klass förstod inte bara frontkamraterna, utan även högre officerare, bland dem löjtnant Järvs regementskommendör, den legendariske översten Alpo Marttinen. Han skrev den ansökan om Mannerheimkors till Järv, som förelades marskalk Mannerheim för godkännande, men av okänd orsak inte bifölls av honom.


Frontsoldater hjälper varandra

Nu presenterar SMB Hilding Nyströms klassiska krigsdagbok från fortsättningskriget (1941–1944). Dagboken bygger på författarens dagboksanteckningar och består av fem delar. Vi förflyttas snabbt från vinterkrigets Hangö, via rekryten 1941 till fronten i Fjärrkarelen. Dagboken avslutas med de avgörande striderna på Karelska näset. En mycket spännande och livfull läsning utlovas!


För att verkligen göra det läsvärda läsbart har den för oss SMB-medlemmar välkände krigsveteranen Harry Järv ställt sina personliga fotografier till förfogande i nyutgåvan av Nyströms dagbok från krigsåren. På frågan varför han valt att stödja SMB i arbetet med att ge ut Nyströms krigsdagbok svarar Järv:
– Därför att böckerna är nyttiga att läsa och jag är glad att kunna hjälpa till! De fem delarna belyser ett viktigt område som inte bör falla i glömska. Jag tycker att författaren verkligen har lyckats att fånga den atmosfär som rådde vid fronten och i Finland.

Harry Järv lutar sig tillbaka, lägger pannan i djupa veck och fortsätter:
– I den ursprungliga utgåvan var böckerna illustrerade med teckningar gjorda av författarens broder. Dessa är bra, men de ger en något missvisande idyllisk bild. Fotografier förmedlar däremot en mer realistisk förståelse. Jag vill hjälpa till och visa hur det verkligen gick till i kriget. Jag har valt ut fotografier som har en relation till de händelser som beskrivs i böckerna.

Han är en av få soldater som haft med sig kameran ut i fält och dokumenterat sina uppdrag. Under fortsättningskriget, stred han först på Karelska näset, sedan på Svir-fronten, i samma regemente som Nyström. Järv ledde med stor framgång strids- och spaningsuppdrag. Han sårades svårt i september 1943 och fick för sina insatser de flesta utmärkelser som en finländsk soldat kan få.


David mot Goliat

Finlands kamp mot Sovjetunionen var ju något av Davids kamp mot Goliat. Hur kunde ett litet land med tre miljoner invånare stå emot en stormakt med 180 miljoner invånare?

Harry Järv har sin uppfattning klar:
– Det beror på att vi inte ville bli en del av Sovjetunionen. Deras avsikt var värre än vår, så det gällde att stå emot. Vidare rådde det en stor skillnad mellan finländska och sovjetiska soldater, något som hade en avgörande betydelse. De finländska infanteriofficerarna föregick med gott exempel genom att gå i spetsen för sina soldater, något som skilde dem från de sovjetiska officerarna. Dessa gick bakom sina soldater och föste på dem.

 

Harry Järv som patrulledare 1942


Om den finländske soldaten säger Järv:
– Vi finländska soldater var dessutom mer flexibla och tränade på att ta egna initiativ i skarpa lägen. Vid kontakt med fienden öppnade vi omedelbart eld och gjorde vad situationen krävde. De sovjetiska soldaterna var hårt drillade och måste vänta på order innan de handlade. De ryska soldaterna hade därför mindre chans, trots att de var utmärkta soldater, att överleva ett möte med finländska soldater.


Harry Järv – Den funktionella disciplinens förespråkare

Flera av Harry Järvs befäl kallade honom omilitärisk. Uppmanad att kommentera detta säger han:
– Jag håller med om omdömet eftersom det var en förutsättning för att mina uppdrag skulle lyckas. Uppdragen genomförde jag med grupper på upp till tio man, och jag tillämpade funktionell disciplin.

Vi var mycket väl samövade och diskuterade i förväg noggrant uppdragen. Detta var mycket praktiskt, eftersom alla då visste vad de skulle göra, något som innebar att det knappt behövdes någon ordergivning under strid. Min metod skiljer sig därför från militär disciplin. Denna anser jag i närstrid vara rentav livsfarlig.


Stora resultat – små förluster

På tal om förlusterna säger Järv:
– Vi blev alla sårade lite då och då, men under alla uppdrag förlorade jag bara en man. Han stupade då han räddade livet på mig. Detta är något som har berört mig djupt och jag har tänkt på honom nästan dagligen sedan kriget.

Harry Järv tänker då på den 19-årige gymnasisten Bertel Söderman. Denne stupade den 17 juli 1943 i en rysk skyttegrav, då han undsatte sin chef som hamnat i en ohållbar situation med fiender nära inpå sig på två håll. Under alla Järvs patrulluppdrag var Söderman den ende som stupade. Om något ett mått på effektiviteten.

 Deltagare i ett av Harry Järvs fångtagningsuppdrag 1942. För att lyckas med uppdraget
var de tvugna att, utan artilleriförberedelser, ta sig in på en rysk stödjepunkt.


Harry Järv – en fotograf utöver det normala

Om Harry Järvs bilder har SMB-medlemmen och forskaren vid Finska försvarshögskolan, Stefan Forss, skrivit:
”De järvska bilderna har djup genomslagskraft på flera plan. Den som studerar dem noggrant lär sig mycket om livsbetingelserna vid fronten. Många av bilderna har en oerhörd intensitet; se bara ansiktsuttrycket hos soldaterna som i lingonrisperspektiv ligger och trycker i omedelbar närhet av fienden. Samma gossar uppvisar sedan glada och lättade miner efter fullgjort uppdrag.”

Hilding Nyströms text och Harry Järvs bilder kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Harry Järv har återigen gjort en stor militärhistorisk insats. Han har starkt bidragit till att göra det läsvärda läsbart!

 

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!