Två bröder gick ut i kriget för att strida för Hitler. En kom hem. Detta är hans berättelse från kriget i söder, östfronten och slutstriden på västfronten.

"Plötsligt bröts tystnaden av en intensiv artillerield. Berget hade med ens förvandlats till en eldsprutande fästning som fyllde dalen med ett kaos av blixtrar och dödliga nedslag. Just som jag skulle ropa åt min grupp att ta beteckning, kastades jag omkull av en tryckvåg från en granat. Jag hade hamnat i vatten och lera, hörde tjuten från projektiler och kände hur marken under mig skälvde, när nya granater slog ned med ett öronbedövande brak som tycktes slita själva luften i stycken. Vid varje nedslag slungades skurar av jordklumpar över oss, splitter borrade sig ner i den upprivna marken med ett kusligt väsande ljud. Två gånger träffades min hjälm av kringflygande föremål. Det var som om döden knackat på, och jag blev allt mer övertygad om att detta elddop var ett förebud om sista smörjelsen."

Nazisternas maktövertagande skulle ändra Karl Wands liv på ett avgörande sätt. Fadern var djupt kristen och varnade tidigt bröderna Ernst och Karl för Hitler. I skolan blev det allt svårare för bröderna att stå emot trycket från partiapparaten och Hitlerjugend. Karl Wand fick till slut en officiell anmärkning, uteslöts ur Hitlerjugend och förbjöds att studera på universitet. Ett alternativ återstod – att ta värvning med siktet inställt på att bli officer. Han hade en naiv förhoppning om att Wehrmacht skulle kunna utgöra en garant för de gamla tyska statsidealen och kunna stå emot Hitler.


Karl Wand, författaren till månadens förmånsbok,
tilldelades järnkorset under det grekiska fälttåget.



Krig i väst och krig i söder

Efter underofficersutbildning i Trier väntade elddopet för Karl Wand. Han överlevde spaningsräderna in på franskt område och tung artilleribeskjutning.

Efter Frankrikes fall kom nya marschorder och infanteridivisionen lastades på tåg för färd österut. Efter stopp i Budapest undrade soldaterna nyfiket vart resan bar av. Snart blickade soldaterna ut över Greklands berg, där de skulle avsluta det som Mussolinis soldater inte hade klarat av. Efter några dagars händelselöst avancemang kunde de se Metaxaslinjen, den grekiska huvudförsvarslinjen, döpt efter landets diktator. Men inga greker! Wand beskriver levande hur länge det dröjde innan de såg en endaste grekisk soldat, allt medan fientlig artillerield orsakade dem förluster. När kocken sprängdes i bitar sjönk moralen i hela kompaniet. Vid ett enkelt spaningsuppdrag för att söka efter fiender i en obetydlig grekisk by gick allting snett. Efter många timmars outhärdlig tillvaro återvände Wand till kompaniet som ende överlevande.

 

Två bröder Wand stred i Hitlers krig. Storebror
Ernst stupade på Krim i april 1942.

 


Operation Barbarossa

Bröderna Wand deltog i militärhistoriens största operation – Tredje rikets angrepp på Sovjetunionen. De två ledarna, Hitler och Stalin, var beredda att offra allt och alla för att segra. Hitler piskade upp stämningen genom gammal religiös retorik. Det var ett krig mellan folk, mellan civilisationer, mellan ideologier. Det var med Hitlers ord ”ett korståg mot bolsjevismen”. Tillsammans med rumänska förband deltog bröderna i blodiga närstrider på Krimhalvön vintern 1941–1942 och deltog i belägringen av Sevastopol.

 



Krim innebar oerhörda fasor. Hans bästa vänner föll för prickskyttars kulor och Röda armén genomförde oupphörliga anfall. Wand upplevde för första gången strider man mot man i ett kaotiskt inferno, meningslösa stormanfall mot berg som helt saknade strategisk betydelse. Han tog vid ett tillfälle flera fångar på egen hand och stred mot Röda arméns soldater i erövrade sovjetiska värn fulla med både lik och fångar. På Krim noterade han hur dåligt de sovjetiska soldaterna uppträdde taktiskt och hur de deserterade i massor. Han upprördes över de politiska kommissariernas sätt att skjuta sina egna i ryggen.

 

Två bröder är rikt illustrerad med fotografier och kartor


Samtidigt stred soldaterna som vansinniga och anföll i våg efter våg. I skyttegravarna upplevdes det som att Röda arméns reserver aldrig tog slut; trots förluster blev de fler för varje dag som gick och det fruktade sovjetiska artilleriet sköt allt oftare och tyngre verkanseld. Brodern Ernst stupade. Karl fick då möjlighet att slutföra officersutbildning och som enda överlevande son hade han också möjlighet att söka en tjänst med chans att överleva kriget.


Valkyria!

Det blev Paris och tjänst vid ett truppförband i Paris. Till en början var det en behaglig tjänst.Han levde upp, njöt av Paris kultur- och kaféliv, kom i kontakt med parisarna och skrev in sig på en kurs vid Sorbonneuniversitet. Men händelserna tog snart en annan vändning. I Paris samlades många av dem som var oppositionella mot Hitler. Flera av de konservativa, kristna, preussiska officerarna som aldrig accepterat nazismen fann varandra och Wand upptäckte att han delade uppfattning med flertalet andra. När överste Claus Schenk von Stauffenberg detonerade bomben i Hitlers högkvarter i Ostpreussen gick kodordet ”Valkyria” ut.

 

 

Månadens förmånsbok har ett rikt bildmaterial. Utöver mängder av fotografier och ett antal nyritade kartor presenteras även flera av författarens egna teckningar. Dessa är från det amerikanska krigsfångelägret Attichy i Frankrike.


De sammansvurna skulle säkra kommunikationerna och ta över samhällsviktiga funktioner. Viktigast av allt var att överallt arrestera personal från SS och Gestapo. I en nästan osannolik historia satt Wand på ett kafé, hörde om attentatet, tog tunnelbanan till sitt regemente som snabbt mobiliserade alla tillgängliga soldater. De begav sig till kasernerna där SS och Gestapo hade sina högkvarter i Frankrike under förevändningen att SS hade dödat Hitler. Snart kom dock andra nyheter!

 



Sista försvarsstriderna i väst

Men kriget fortsatte och skulle ta en allvarlig vändning. Efter Paris fall fortsatte striderna på västfronten och i Hürtgenskogen. I snöiga skogslandskap och i trästugor kämpade Wand vidare. Flera gånger kom han bort från sitt förband. Vid ett tillfälle blev han till och med arresterad som desertör. Med en osannolik tur överlevde han slutstriderna. Det är spännande läsning!

 

Två bröder i Hitlers krig tar med sig läsaren till krigets Grekland, genom Sovjetunionen till Krim, Gestapohögkvarteret i Paris, krigets Nordfrankrike, striderna i Hürtgenskogen och till de allierades krigsfångeläger. Allt är levande och dramatiskt återberättat.


Karl Wand, en tänkande krigare

Bröderna Wand kom från ett utpräglat akademikerhem och Karl studerade på universitet. Hans skildring av kriget är reflekterande och mycket intressant att ta del av. Karl Wand kom efter kriget att disputera i historia och arbeta som västtysk diplomat. Det ger boken extra tyngd, eftersom Wand kompletterar den enskilde soldatens umbäranden med den strategiska bilden i stort. Kritiken mot Winston Churchill och Arthur ”Bomber” Harris är påtaglig: genom att kräva ovillkorlig kapitulation och bomba Tyskland till grus gavs ingen möjlighet till pardon och botgöring enligt gamla kristna ideal. Tiden som diplomat gör Wands analyser av storpolitiken levande.

Stationeringen i Paris gav honom möjlighet att träffa flera av generalerna som var inblandade i attentatet mot Hitler. Kritiken är som starkast mot de allierades ståndpunkt om att ingenting annat än en ovillkorlig kapitulation från Tyskland skulle accepteras. Tack vare Atlantdeklarationen gavs det interna tyska motståndet, som det var tänkt att bland annat bombräderna skulle framkalla, ingen möjlighet att få ökat stöd i tyska samhället eller inom militären.

”Hur kunde vi som kristna delta i detta vanvett?”, frågar sig Karl Wand. I sin beskrivning av krigets vanvett sparar han inga detaljer från fronten.Han illustrerar hur kriget, den militära banan och den tyska patriotismen både tilltalade och skrämde Karl och Ernst. Med tiden dämpar krigets fasor och utsiktslöshet deras entusiasm och föräldrarnas tillvaro grusades i ett allt mer sönderbombat Köln. Motståndsrörelsen samlade ofta kristna akademiker som stod nära Karl Wand i livsåskådning och samhällsposition. Vita rosen i München eller Edelweisspiraterna i Köln är bra exempel, men de kom aldrig någonstans – mycket beroende av att Tyskland ändå hade fått kämpa till slutet.

 

 


Oväntad svensk vinkling

För den svenske läsaren som inte är bekant med Karl Wand har boken en oväntad svensk vinkling. Wand var 1957–1960 pressattaché på den västtyska ambassaden i Stockholm där han också träffade sin blivande hustru Dagny. I boken ges flera referenser till svensk historisk forskning av till exempel Peter Englund. Svenska militärhistoriska författare som Anders Frankson, Niklas Sennerteg och Niklas Zetterling citeras i en för en svensk läsare trevlig infallsvinkel som tillkommit genom Wands många kontakter med Skandinavien.

Karl Wand kom sedermera att bosätta sig i Sverige och bodde på Östermalm i Stockholm fram till sin bortgång. Boken utkom första gången på svenska 2007. Nu kommer den i en ny, reviderad och utökad utgåva endast för oss medlemmar i SMB.

 

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!