Tredje rikets supervapen - mirakelvapen som skulle vinna kriget.

 

Hitlers hemliga vapen del 1Varje militärhistoriskt intresserad person lär ha hört talas om till exempel V 2 och Me 262, två av Tysklands mest kända innovationer på vapenområdet under andra världskriget. Men hur många känner till något om historiens första jaktrobot X-4 eller nedisning av flygplan som ett vapen?

SMB har nu tagit ett initiativ till att i månadens förmånsbok Hitlers hemliga vapen berätta om den smått fantastiska tyska teknikutvecklingen inom vapenområdet, som innehöll allt från väl fungerande vapensystem som vållade de allierade stora problem till hugskott som redan på den tiden omgående måste ha framstått som orealistiska.

 

Teknik i tredje riket


Hitlers hemliga vapen beskriver ett antal vapensystem, inte bara ur teknisk synvinkel utan också hur det organisations- och policymässigt togs fram, hur de fungerade i strid eller om utvecklingen gick i stå och projekten lades ner.

Flygplan av typen Daimler Benz Jäger & Horten Ho 229 Flygande vinge. Illustration: Marek Rys

Boken belyser
också en annan, nog så viktig sida av den tyska vapenutvecklingen. Det ligger nära till hands att se en totalitär stat som Tredje riket som kraftfullt och enhetligt ledd – i motsats till demokratierna, vars tröghet och interna käbbel under till exempel 1930-talet gav ett intryck av bristande handlingskraft. I själva verket var sanningen den närmast motsatta - rustningsindustrin löpte amok.

Under mellankrigstiden konstruerade bröderna Reimar och Walther Horten flygande vingar av vad vi i dag kallar kompositmaterial. Flygplanet Horten Ho Vc var klätt med såväl cellofan, ett genomskinligt syntetiskt material framtaget redan 1901, som hopfästade plastskivor. Intressant är att med denna byggnadsmetod skulle flygplanet ha stealthegenskaper, det vill säga vara nästan osynligt för radar. Detta visste man dock inte vid denna tidpunkt.

 

Boken Hitlers hemliga vapen är informationstät och läsaren blir rikligt belönad genom en för de flesta ny insikt i många tyska vapen- och utrustningsprojekt: jetflygplan, målsökare, ubåtar, stridsfordon, mörkerseende, styrda bomber, fjärrobotar, kemiska vapen, fantastiska kanoner och pansarvärnsvapen, för att nu nämna några.

 

 

Igor Witkowski, född 1963, är en militärjournalist som bor och verkar i Polen. Han har skrivit över femtio böcker och åtskilliga artiklar om militärteknik och historia kring andra världskriget och har även varit chefredaktör för två militära tidskrifter. Författaren har lyckats få tag på ett antal tidigare okända dokument som tar upp teknikutvecklingen i Tredje riket, med ursprung i såväl väst som i öst. Hitlers hemliga vapen baseras på information som har samlats in från olika arkiv i flera länder under tio år. Detta är Igor Witkowskis första bok som publiceras i Sverige.

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!