Den tredje och avslutande boken i trilogin om operation Barbarossa fokuserar på armégrupp Mitts angrepp mot Moskva. Det var här första omgången skulle avgöras – det fick bära eller brista för både Stalin och Hitler.

 

 
Av Mathias Forsberg, militärhistorisk författare

 

”Tyskarna anfaller – vad ska vi göra?”
Meddelandet sändes ut av en sovjetisk radiopost strax efter klockan 03:00 den 22 juni 1941. Sannolikt fick de sovjetiska radiooperatörerna inget svar. Förmodligen var de också lyckligt ovetande om att de befann sig exakt i anfallsriktningen för själva tyngdpunkten i den tyska offensiven och att de inom en vecka var döda eller  tagna som krigsfångar (varvid de med stor sannolikhet dog). Världen hade hållit andan inför uppgörelsen mellan nazism och kommunism i mer än ett år, men trots det var den sovjetiska responsen närmast yrvaken.
Operation Barbarossa var Tysklands invasion av Sovjetunionen och krigshistoriens mest omfattande krigsoperation. Varken tidigare eller senare har historien bevittnat en sådan brutal och skoningslös kamp mellan två stater ledda av var sin diktator. Själva kulmen i denna kamp var offensiven mot Moskva, ledd av armégrupp Mitt, där huvudstyrkan i den tyska invasionen koncentrerades och där de flesta spjutspetsarna i tyskarnas blixtkrig – pansargrupperna – var grupperade. Armégrupp Mitt gjorde flera av krigshistoriens mest framgångsrika operationer under 1941 och är den sektor du får följa i sista delen av serien om operation Barbarossa.

 

Försenad offensiv

När operation Barbarossa inleddes utdelade den tyska krigsmakten den ena nådastöten efter den andra, utan att varken den sovjetiska stridsviljan eller staten kollapsade. Då började Hitler omdefiniera målen. Guderians pansar, som stod redo att rulla mot Moskva, vände söderut mot Kiev i stället för det väntade segertåget mot Kreml. Först när de tyska soldaterna kunde skönja snöflingor i luften gav Hitler den efterlängtade marschordern mot Moskva. Utan vinterutrustning var de dock lika dömda som Napoleons armé 130 år före dem. Fattade Hitler rätt beslut? Boken ger en god överblick över både slagfältet och ledningen med möjlighet för läsaren att vara skrivbordsgeneral.

 

Operation tyfon

Kampanjens mest dramatiska episod är slutoffensiven mot Moskva: operation Tyfon. Operation Barbarossa kostade Wehrmacht över 250 000 döda – ett regemente per dag – och var långt ifrån någon dans på rosor för tyskarna, trots de stora antalen sovjetiska fångar. Merparten av förlusterna kom dessutom under den senare delen av kampanjen. Ju närmare Moskva det tyska pansaret kom, desto större blev förlusterna.

 

 

Moskva rustar

I Moskva utbröt inledningsvis panik. Efter hand förbättrades stämningen och fyrahundratusen av stadens arbetare formerade en beväpnad arbetarmilis. Det var tydligt att tyskarna inte skulle få staden utan kostnad om de kom så långt. Stalin hade inkallat den sedermera berömde Georgij Zjukov till befälhavare framför Moskva och givit honom varenda överflödig soldat och kanon som det stora Sovjetunionen kunde avvara.
Jämfört med senare under kriget höll Hitler en låg profil, men det är tydligt att den tyska armén förlorade på att sakna en strategisk idé med fälttåget.
Hur nära kom tyskarna att inta Moskva? Hur nära var operation Barbarossa att lyckas? Skulle det ha varit möjligt att genomföra det om tyskarna hade gjort på något annat sätt? Borde tyskarna ha gått direkt mot Moskva? Hur nära var Röda armén att bryta samman?

 

Stalins slägga

Kort efter stridsvagnens inträde på slagfältet, föddes ett nytt vapenslag – pansarvärnsartilleriet. Under andra världskrigets våldsamma och häftiga strider på östfronten svarade det sovjetiska pansarvärnsartilleriet för tre fjärdedelar av det totala antalet förstörda tyska stridsvagnar! Men hur var det att ställas öga för öga mot de fruktade tyska Panther- och Tigerstridsvagnarna? I den tredje och avslutande boken i trilogin med vittnesmål från de sovjetiska veteranerna från ”stora fosterländska kriget”, boken Stalins slägga. Sovjetiska artillerister i strid med Wehrmacht möter vi dem som överlevde kriget och Hitlers stridsvagnar. Vi är med redan från starten av operation Barbarossa, upplever slagen vid Stalingrad och Kursk och sedan hela marschen mot Berlin, Seelowhöjderna och till slut Rikskansliet där en av våra artillerister kan rista in sitt namn på stenväggen.

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!