Under andra världskriget bedrev den tyska marinen en omfattande störverksamhet riktad mot de allierades sjötransporter på världshaven. Handelsfartyg prejades och äntrades, fartygen sänktes efter att besättningen fått hoppa i livbåtarna eller också förde man med sig de kapade fartygen till Tyskland. De var delvis samordnade med de tyska större övervattenfartygens och ubåtarnas operationer. Även neutrala fartyg, som svenska, råkade illa ut – till och med finska fartyg bordades och sänktes.

 

Under andra världskriget försvann fartyg helt sonika med man och allt. Det var inte alltid fartygen hann meddela sig med omvärlden innan det var för sent. ”Minsprängningar” eller ”torpedträffar” angavs många gånger som troliga haveriorsaker.

Kan det vara lagligt att kapa främmande staters handelsfartyg? Ja, enligt folkrätten är detta tillåtet förutsatt att man kör med ”öppen flagg”. Var de tyska knepen att först i sista minuten demaskera sig, hala marinflaggan och sedan öppna eld och beordra stopp på maskin etiskt och moraliskt försvarbart? Att handelsfartyg – även de från neutrala länder, kunde medföra last av krigs- eller folkhushållningsviktig karaktär, var skäl nog för konfiskation.

Det som skilde den tyska kapningen under andra världskriget från dagens pirater utanför Somalia och Nigeria eller i Indiska oceanen är att krigstillstånd förelåg. Utanför Somalia pågår en ren och skär piratverksamhet. Kaparverksamheten hamnar mer i en gråzon. Även Sverige har i långliga tider bedrivit kaperi på de sju haven, inte minst den notoriske Lars Gatenhjelm under Karl XII:s tid.

 

Atlantis drar hem en jättefisk

Hösten 1940 bordades det brittiska lastfartyget Automedon av en bordningsgrupp från Atlantis. Vid närmare undersökning visade det sig att fartyget var en guldgruva med över sextio paket med hemlig post. Flera sändningar var från MI 6 till deras avdelningar i Singapore, Hong Kong, Shanghai och Tokyo. Det viktigaste fanns dock i en liten grön tygpåse från utrikesdepartementet märkt ”Safe Hand-British Master Only”. I denna fanns en rapport från Chiefs of Staff som hade godkänts av krigskabinettet och var adresserad till Air Chief Marshall Sir Robert Brooke-Popham, chefen för Far East Command. Rapporten var en bedömning av hela samväldets försvarsförmåga och resurser i området och hur ett anfall från Japan skulle bemötas. Atlantis fartygschef Bernhard Rogge insåg genast att fyndet så snart som möjligt måste vidare till Berlin. Den hemliga posten fördes till Berlin via Transsibiriska järnvägen. Kurir var Paul Kamenz, som hade utrustats med papper som utgav honom för att vara diplomat. Posten som han transporterade var därmed diplomatpost och kunde inte genomsökas av ryssarna. När Hitler fick reda på fyndet gavs order om att japanerna skulle få kopior av allt redan den 12 december. Japanerna var först skeptiska till att det var riktiga uppgifter och misstänkte en brittisk vilseledning. Snart insåg de dock att det stämde.Flera forskare anser att dessa rapporter låg till grund för såväl krigsutbrottet i Asien 1941 som Japans snabba seger i Malaya och vid Singapore.

Svenska anknytningar

Boken är full av människoöden under andra världskriget. Många var de svenska sjömän som drabbades av torpederingar, kapningar och flyganfall. Redan det tyska förrådsfartyget Altmark – som bordades av brittiska örlogsmän som fritog fångarna ombord – hade svenska matroser ombord som tagits av tyska fartyg. Vi får läsa om svenska fartyg i konvojer som mötte tyska slagskepp, kryssare, kapare och Fw 200 Condor-flygplan. Vi får uppleva hur de hamnade i tyska eller japanska krigsfångeläger, eller mer eller mindre tvingades fortsätta som matroser på de allierades fartyg i konvojtrafik över Atlanten. Boken Hitlers pirater är full av kartor över hjälpkryssarnas operationsområden och sänkta eller beslagtagna fartyg. Faktatabeller ger en god bild av vilka fartyg som uppbringades, när och var och vi får veta vilken last de medförde. Varje kaparfartyg presenteras ingående liksom deras besättning och bestyckning.

 

Månadens förmånsbok Hitlers pirater är skriven av marinhistorikern Richard Areschoug, som har skämt bort oss med ett flertal böcker genom åren, bland annat Dödlig resa som skildrade svenska handelsflottans förluster 1939–1945. Hitlers pirater är en dramatisk och spännande skildring som inte kommer att lämna någon läsare oberörd.

 

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!