Tyska ordens borgar i Preussen och Baltikum

I korsets namn förde Tyska orden och Svärdsriddarorden krig mot invånarna i Preussen och Livland med syfte att kristna dem. Resultatet blev en lång serie strider och ett omfattande system av starka stenborgar. Månadens förmånsbok handlar om ordensriddarna och deras borgar. Hur såg borgarna ut? Hur tedde sig livet i borgarna i krig och i fred? Vilka fälttåg genomfördes och hur motstod borgarna belägringar? Svaren får du i förmånsboken Riddarborgar runt Östersjön.

År 1198 anlände Berthold som ny biskop till Livland med uppdrag att kristna liverna. Företrädarna hade misslyckats, men Berthold var mer hårdför: från och med nu skulle missionen ske med våld om så krävdes. Han seglade till Livland i spetsen för en korsfarararmé. Den 24 juli 1198 ägde det första slaget rum mellan liver och tyska korsriddare.

Liverna skrek och vrålade på hedniskt sätt. De sachsiska styrkorna var rustade för att kunna bekämpa dem och rusade rakt emot dem i ett stormanfall. Biskopen, som höll in sin häst dåligt, råkade hastigt skena in bland flyktingarna. Två av liverna fångade honom. En tredje, vid namn Imants, stack en lans i ryggen på honom, och de andra slet honom i stycken, lem för lem.

 

Tyska orden i Preussen


Tyska orden grundades år 1190 i Heliga landet av tyska korsfarare som kände sig åsidosatta av de övriga riddarordnarna. Den första kontingenten av tyska ordensriddare anlände till Östersjöområdet på 1220-talet. De polska och tyska hertigarna hade stora problem med de vilda prusernas räder. Tyska orden sattes in för att pacificera och tvångskristna de hedniska folken runt Östersjön. Snart fylldes skogarna av väldiga riddarhärar. År 1230 inledde ordensriddarna korståget i Preussen, som innebar mission och krigföring i kombination. Kriget fördes stor brutalitet på båda sidorna. De prusiska hövdingarna dödade alla som hade tvingats att konvertera av tyskarna och ordensriddarna svarade med lika våldsamma medel. När ordensriddarna lade under sig olika områden anlade de först timmerbefästningar som senare byggdes om till starka stenborgar. Bland dem märks borgarna i Strasburg (dagens Brodnica), Kulm (Chełmno), Elbing (Elbląg), Frauenburg (Frombork), Mewe (Gniew), Königsberg (Kaliningrad), Rastenburg (Kętrzyn), Memel (Klaipėda), Marienwerder (Kwidzyn), Marienburg (Malbork) och Thorn (Toruń). Om dessa och fler borgar kan du läsa i månadens förmånsbok Riddarborgar runt Östersjön. Kampen mellan pruserna och ordensriddarna kom dock att bli lång och innebar flera nederlag även för de taktiskt och materiellt överlägsna ordensriddarna. Pruserna förstörde alla borgar som de erövrade, eftersom de saknade den teknologi och de resurser som behövdes för att utveckla befästningarna. I deras ögon erbjöd träskmarker och skogar ett bättre skydd än tegelmurar. Till slut stärkte dock orden sin överhöghet i Preussen och i slutet av 1200-talet kontrollerade Tyska orden ett system med omkring 120 borgar som var tätare utplacerade än någon annanstans i Europa.

Peter Dennis/OSPRAY PUBLISHING

Det var inte bara Tyska orden som uppförde borgar, utan även pruserna, liverna och litauerna. Tyska ordens styrkor angrep år 1362 litauernas borg i Kaunas. Tunnlar spelade en viktig roll under belägringen och ordensstyrkorna lyckades få en hel mursektion att kollapsa. Ett belägringstorn av timmer rullades sedan fram för att man därifrån skulle kunna beskjuta försvararna. Borgen förstördes efter att ordensstyrkorna hade erövrat den, men år 1384 uppfördes en ny borg som fick namnet Marienwerder.
Riddarborgar runt Östersjön utgörs av översättningar av titlar ur kvalitetsförlaget Ospreys rika utgivning och självklart ingår Ospreys omtyckta helsidesplanscher i färg.

 

Svärdsriddarna i livland


I Livland hade Svärdsriddarorden grundats av biskop Albert von Buxhövden, efterträdaren till den tidigare nämnde Berthold. Albert kom att bli en av 1200-talets stora imperiebyggare. Han skapade något som benämndes ”ständigt pågående korståg” med årliga sommarfälttåg från Lübeck till Livland. Svärdsriddarna anlade en rad borgar i Livland och Estland, vartefter de erövrade olika landsändar.Dessa borgar presenteras självklart i förmånsboken och bland dem märks Riga, Arensburg (dagens Kuressaare), Bauske (Bauska), Wenden (Cēsis), Kokenhusen (Koknese), Wolmar (Valmiera) och Fellin (Viljandi). Svärdsriddarordens storhetstid skulle dock bli kort. I ett ödesdigert slag mot litauerna vid floden Saule år 1236 stupade nästan samtliga svärdsbröder.

Mästaren och hans ordensbröder försvarade sig hjältemodigt tills deras hästar var döda och ändå fortsatte de strida till fots och högg ned många män innan de besegrades. Den tappre mäster Volkwin sporrade sina bröder. Fyrtioåtta man höll stånd på detta vis och anfölls oavbrutet. Slutligen, och med stora svårigheter, dödade litauerna dem med långa spjut. Gud bevare deras själar. De, tillsammans med många andra korsriddare, lämnade detta liv med ära.

De fåtaliga återstående svärdsbröderna anhöll om att få införlivas med Tyska orden i Preussen, vilket skedde år 1237. De livländska ordensbröderna kom att utgöra Livländska orden, en särskild gren av Tyska orden.

Tyska ordens preussiska korståg, från en målning på Torun´ s historiska museum. Riddarna är iförda sina karakteristiska vita mantlar med ett svart kors. Ordensborgarna uppfördes för att understödja kristnandet av det hedniska Preussen.

 

Levande stridsskildringar


Riddarborgar runt Östersjön
skildrar inte bara ordensriddarna och deras borgar, utan också en rad strider – där ordensriddarna inte alltid segrade. År 1211 stormade svärdsbröderna sakalernas fäste Fellin (Viljandi) i Estland. Ett våldsamt angrepp inleddes, men utan några större framgångar för korsriddarna. De estniska försvararna dödade och tillfångatog flera av angriparna. De fråntogs sina rustningar och hjälmar, vilka sedan visades upp för belägrarna uppe på bröstvärnen. Korsriddarna förfogade dock över skickliga bågskyttar, vilka lyckades driva tillbaka försvararna tillräckligt långt för att man skulle hinna bygga ett belägringstorn.

"Liverna och letterna bar fram timmer och fyllde igen vallgraven från botten och upp, och knuffade över tornet. Letterna och ballistarii (katapulter) gick upp i tornet, dödade många män på bröstvärnet med pilar och spjut, sårade många, och det stora slaget rasade i fem dagar. Esterna försökte bränna ned den första timmerstapeln genom att slunga stora mängder eld från fortet mot skrindorna. Liverna och letterna slängde på is och snö och släckte bränderna. Arnold, en broder i milisen (det vill säga svärdsbröderna) kämpade där dag och natt. Till slut träffades han av en sten och anslöt sig till martyrernas brödraskap. Han var en extremt religiös man och bad alltid. Han fann, hoppas vi, det som han bad för."

 

Tyska ordens nedgång


Efter att ha pacificerat pruserna inledde Tyska orden ett korståg mot Litauen. Så småningom kom en förkrossande missräkning. År 1386, halvvägs genom det långa och brutala kriget mot litauerna, accepterade deras kung Jagiełło att bli kristen och utropas till kung av Polen. Illusionen om ett korståg kunde nu inte längre upprätthållas. Kriget utkämpades nu mellan det katolska Preussen och de katolska Polen och Litauen. Kampen nådde sin kulmen år 1410 när kung Vladislav (som Jagiełło nu hette) och hans kusin, storhertig Vytautas av Litauen, inledde en större invasion av Preussen med Marienburg som mål. De tyska ordensriddarna försökte skära av angriparna vid Tannenberg (Grunwald), men led där ett grymt nederlag i ett av medeltidens största fältslag. Sedan följde ett halvt århundrade med regelbundet återkommande krigshandlingar mellan Tyska orden och det polsk-litauiska samväldet. Ordensborgarna låg oftast i frontlinjen. Efter undertecknandet av andra fördraget i Thorn år 1466 överlämnades nästan samtliga Tyska ordens borgar till polackerna. I början av 1520-talet hade reformationen redan nått stor utbredning och börjat undergräva vad som återstod av Tyska orden i dess traditionella rekryteringsområden. År 1526 upplöste den siste tyske ordensmästaren, Albrekt av Brandenburg-Ansbach, den katolska ordensstaten och omvandlade Preussen till ett sekulärt hertigdöme under den polska kronan. Livländska ordens sista strid ägde rum i slaget vid Ermes år 1560. Därefter lade grannländerna Polen och Sverige under sig delar av Livländska ordens territorier.

Svenska kungaborgar I slutet av 1200-talet började den svenska kungamakten anlägga starka borgar som blev stödjepunkter i de olika landsdelarna. Bland dem fanns Axevalla, Kalmar slott, Åbo slott och Tre Kronor iStockholm. Under medeltiden kom dessa borgar – och en lång rad andra – att stå i skottlinjen. Serien Medeltida borgar innehåller särskilda kapitel om kungamaktens borgar i det dåtida Sverige. Månadens förmånsbok innehåller ett kapitel om kungaborgarna i östra Götaland, bland andra: Stegeborg, Ringstadaholm, Svanaholm, Näs (på Visingsö), Rumlaborg, Flataryd, Danaborg, Trollaborg, Piksborg, Skagaholm, Kalmar slott, Bergkvara, Sundholm, Stegeholm, Borgholm och Visborg. Visste du att Visborg i Visby grundades av Tyska orden i början av 1400-talet?

 

 

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!