Otto Skorzeny – Hitlers torped

Han kallades ”den farligaste mannen i Europa” och blev en legend: SS-Standartenführer Otto Skorzeny. Vem var han då, den färgstarke chefen för SS eget kommandoförband, SS jägarförband? Nu ger SMB ut hans fängslande memoarer med unika inblickar i den rad sägenomspunna kommandoinsatser som SS jägarförband genomförde under andra världskriget. Skorzeny hade även en märklig efterkrigskarriär. År 1954 utbildade han vid Suezkanalen exempelvis Yassir Arafat som palestinsk kommandosoldat och var rådgivare både till Egyptens Gamal Abdel Nasser och senare Argentinas Juan Peron.

Otto Skorzeny med ansiktet dominerat av ett mensurärr från ungdomsårens duellerande. I den amerikanska armén gick han under smeknamnet ”Scarface”. Vem var han? Månadens förmånsbok är hans egen berättelse.

Otto Skorzeny föddes i Wien 1908. Hans föräldrar tillhörde en medelklassfamilj och fadern hade en framgångsrik ingenjörsfirma. Sonen Otto utbildade sig till ingenjör på universitetet i Wien och talade både franska och engelska. På universitetet deltog han flitigt i de traditionella mensurfäktningarna med sabel och fick då de karakteristiska ärr i sitt ansikte som gjorde att US Army under andra världskriget kallade honom ”Scarface”. Otto Skorzeny var tidigt övertygad nazist och gick redan 1930 som 22-åring med i det österrikiska nazistpartiet. Han anslöt sig efter Anschluss 1938 till SS respektive Gestapo och skulle förbli en troende nazist under hela sitt liv. Skorzeny skulle senare utnyttja sina gamla kontakter med österrikiska nazist- och SS-koryféer för sin snabba och remarkabla karriär i Waffen-SS.

 

Med waffen-ss på östfronten

Inledningen av kriget tillbringade Skorzeny i olika SS-förband. Han gjorde sig snabbt ökänd för sin våldsamhet. Vid ett tillfälle stal han däck under vapenhot från ett annat förbands fordonsdepå. Under invasionen av Nederländerna drog han pistol och sköt ned ett porträtt av prins Bernhard som en kaféägare vägrade ta bort. Vid fälttåget i Jugoslavien tillfångatog hans lilla grupp femtio jugoslaviska soldater. Under operation Barbarossaskadades han i huvudet av ett splitter från en stalinorgel och skickades till sjukhus i Tyskland.

Chef för ss jägarförband

I april 1943 kallades Otto Skorzeny till Berlin och Walter Schellenberg, chef för SS utlandsspionagebyrå. SS ville nu med Skorzenys hjälp utbilda egna kommandoförband. Den tyska armén hade redan före kriget utvecklat idén om ett särskilt diversionsförband. Under polska fälttåget 1939 opererade Abwehrs, det tyska kontraspionaget, kommandoförband ”Ebbinghaus” framgångsrikt långt in på polskt territorium. Tyskarna säkrade strategiska objekt genom att utnyttja överraskningsmomentet och polska uniformer. I oktober 1939 expanderade Abwehr denna enhet till det som skulle bli det berömda elit- och diversionsförbandet ”Brandenburg”. Den andra typen av förband som den tyska krigsmakten skulle utnyttja framför allt i sitt fälttåg 1940 mot Nederländerna, Frankrike och Belgien var fallskärmstrupper och luftburna förband bakom fiendens linjer. Skorzeny skulle lära sig av både brandenburgarnas och fallskärmstruppernas taktik. Rekryteringen till ”brandenburgarna” var mycket oortodox och stod i skarp kontrast till SS rasmässiga urvalskriterier: Abwehr finkammade Tredje rikets gränstrakter på jakt efter blivande kommandosoldater bland slaviska och andra etniska minoriteter. För att smälta in på fiendens territorium måste kommandosoldaten tala flytande ryska, tjeckiska, polska, nederländska, litauiska, serbiska och så vidare. Brandenburgarna myntade uttrycket: ”I Sovjetunionen måste man även kunna spotta som ryssarna gör själva.”


Soldater ur SS-divisionen ”Reich” rullar in i Belgrad. Detta fälttåg blev vändpunkten för Skorzeny, som snabbt steg i graderna.

 

SS startar eget

Otto Skorzeny tog sig an uppgiften att bilda ett eget SS-kommandoförband med sin vanliga energi och framåtanda. Han slog från juni 1943 upp sitt högkvarter i Schloss Friedenthal, ett gammalt jaktslott nära koncentrationslägret Oranienburg norr om Berlin. På plats fanns redan embryot till ett SS-kommandoförband, Sonderlehrgang Oranienburg, som bestod av hundratalet veteraner ur Waffen-SS som SS hade satt upp 1942 som en konkurrent till Wehrmachts ”brandenburgare”. Efter att Skorzeny misslyckats med att utbilda personal ur Waffen-SS straffenheter tog han till sig 100 handplockade frivilliga från SS, 150 arméspecialister och 50 man från Luftwaffe. Dessa kom att utgöra det nya kommandoförbandet Sonderverband z.b.V. Friedenthal. (Tyskans z.b.V. betyder ”till särskilt förfogande”.) Förbandet bestod av tre kompanier, vars personal var specialister på olika områden: vapen, sprängämnen, fordon, fallskärmshoppning och främmande språk med mera. Skorzeny studerade beslagtagna dokument från brittiska kommandostyrkor och förhörde tillfångatagna fientliga kommandosoldater för att utöka sin kunskap om hur framgångsrika diversionsförband borde operera. Skorzenys kommandoförband tillhörde formellt inte Waffen-SS, utan stod under befäl av rikssäkerhetstjänsten och Walter Schellenberg.


Attacken mot Titos högkvarter gick under namnet Rösselsprung. Tanken var att slå en järnring runt området Bihac–Prijedor–Banja Luka–Bugojno–Knin, samtidigt som en fallskärmsbataljon skulle luftlandsättas vid Titos högkvarter i Drvar. Planerna läckte dock ut, och Tito hann sätta sig i säkerhet – enligt uppgift på ett tåg till Jajce. Kvar på platsen fanns dock Titos uniform...

Bakom fiendens linjer

Den första insatsen för Sonderverband z.b.V. Friedenthal ägde rum på sommaren 1943 när några grupper luftlandsattes med fallskärm i Iran: operation Franz. Syftet var att mobilisera olika inhemska bergsstammar mot britterna och att sabotera amerikanernas och britternas viktiga försörjningsled genom Iran till Sovjetunionen och Röda armén. Operationen avblåstes dock efter några månader på grund av svalnande intresse hos rebellerna och bristande understöd till den tyska kommandostyrkan. Trots en skakig start väntade emellertid större uppdrag för Skorzenys kommandosoldater: den 26 juli 1943 kallade Hitler personligen på Skorzeny och gav honom i uppdrag att befria hans diktatorsvän Benito Mussolini, som hade internerats av den nya antityska italienska regeringen. Den lika lyckade som oblodiga operationen, som skedde utan att ett skott avlossades, gjorde Skorzeny ryktbar även i de allierades led. Resten är historia. Efter att Hitler hade befordrat honom till Sturmbannführer (major) och dekorerat honom med Riddarkorset, expanderade Skorzeny sina SS-kommandoförband ytterligare genom att inkorporera den tyska marinens attackdykare och miniubåtar liksom Luftwaffes egna tilltänkta frivilliga kamikazepiloter inom V 1-projektet. En planerad kommandoräd mot Josef Stalins, Franklin D. Roosevelts och Winston Churchills toppmöte i Teheran övervägdes men övergavs. Trots Skorzenys invändningar iscensattes på våren 1944 operation Rösselsprung med tyska SS-fallskärmsförband mot Titos högkvarter nära staden Drvar i Bosnien med onödiga förluster som följd.

Månadens förmånsbok ägnar mycket uppmärksamhet åt den gigantiska Ardenneroffensiven och framför allt naturligtvis specialoperationerna och vilseledningen. Kommandosoldaterna kom att sprida panik bakom de allierades linjer.

»Europas farligaste man«

På våren 1944 döptes Skorzenys enheter om till 502. SS-jägarbataljonen. Efter attentatet mot Hitler den 20 juli agerade Skorzeny taktiskt kallblodigt genom att med sina kommandosolpennan dater neutralisera ett för upprorsmännen viktigt pansarskolförband i Berlin och sedan besätta Bendlerstrasse, centrum för kuppförsöket. Hitlers förtroende för Skorzeny var därefter obegränsat. Under 1944 tjänstgjorde även svenskar och andra skandinaver i Skorzenys kommandoförband. Hösten 1944 fanns tecken på att Ungern, Hitlers äldsta allierade, förhandlade med Sovjetunionen om att byta sida i kriget. Den drivande kraften för en allians med Sovjetunionen var politikern Miklós Horthy, son och namne till Ungerns statschef Miklós Horthy. Hitler sände sin kommandochef Skorzeny till Ungern för att lösa problemet och uppdraget fick kodnamnet operation Panzerfaust. Den 15 oktober 1944 kidnappade Skorzeny och hans män Miklós Horthy den yngre och rullade in honom i en matta för vidare transport per flyg till Berlin. Två dagar senare stormade Skorzeny riksföreståndare Horthys residens och arresterade honom. Skorzenys styrka bestod av tjugofem män, en stridsvagn och en lastbil. Mot sig hade tyskarna en hel ungersk fallskärmsjägarbataljon. Efter en timmes strid hade ungrarna kapitulerat till priset av sju döda. Efter att tyskarna hade avlägsnat Miklós Horthy den äldre från makten ersattes denne med pilkorsaren Ferenc Szálasi. Hitler befordrade därefter Skorzeny till Obersturmbannführer (överstelöjtnant).

Ardenneroffensiven

Under den tyska Ardenneroffensiven från den 16 december 1944 till den 25 januari 1945 genomförde Skorzeny med 150. pansarbrigaden sitt sista kommandouppdrag av betydelse: operation Greif. Uppdraget hade två mål: dels att försöka säkra broar för de tyska pansarförbanden över floden Meuse i Belgien, dels att med tyska kommandosoldater i amerikanska uniformer i små patruller och med erövrade amerikanska jeepar sprida förvirring och desinformation bakom de allierades linjer. Den första delen av uppdraget misslyckades, eftersom den tyska pansarframstöten aldrig nådde floden Meuse. Skorzenys diversionsförband i amerikanska uniformer var inledningsvis framgångsrika. Den 17 december 1944 rapporterade general George S. Patton till Dwight D. Eisenhower: ”Krauts … speaking perfect English … raising hell, cutting wires, turning road signs around, spooking whole divisions, and shoving a bulge into our defenses.” Eisenhowers högkvarter nåddes även av det felaktiga ryktet att Skorzenys soldater planerade att döda de allierades överbefälhavare och följden blev att Eisenhower av säkerhetsskäl mer eller mindre isolerades i sitt högkvarter. Ardenneroffensiven körde dock slutligen fast. Flera av Skorzenys patruller tillfångatogs och arkebuserades eftersom de hade uppträtt i allierad uniform, medan huvuddelen av hans mannar stred som vanliga infanterister.

Tyskt Sonderkommando i Nordafrikas öken. Otto Skorzeny var inte bara inblandad i Ardenneroffensiven, kommandoräden mot Mussolinis fångvaktare på Gran Sasso, kuppen i Budapest 1944 och försöken att spränga bron i Remagen över floden Rhen – han planerade även olika typer av kommandooperationer i Afrika och Mellanöstern. Såväl Yassir Arafat som Anwar Sadat och Gamal Abdel Nasser lär ha utbildats i sabotageaktioner av just Skorzeny.

Den 28 december insåg Skorzeny att Ardennerslaget var förlorat och lämnade västfronten. I februari 1945 utnämndes Skorzeny till stridsgruppchef för de SS-kommando- och fallskärmstrupper som framgångsrikt höll brohuvudet runt staden Schwedt vid Oder, femtio kilometer öster om Berlin. Hitler dekorerade Skorzeny med eklöven till Riddarkorset och sände honom i april 1945 till Bayern för att försvara ”Alpfästningen”. Som Skorzeny själv skildrar i sina memoarer fanns det emellertid inget att försvara i denna fantasifästning och han överlämnade sig 16 maj 1945 som krigsfånge till amerikanerna nära Salzburg i Österrike. Skorzeny åtalades 1947 inför en allierad militärdomstol i Dachau för krigsförbrytelser med anledning av att hans förband hade uppträtt i amerikanska uniformer under Ardennerslaget. Åtalet lades ned efter att en högre brittisk officer hade vittnat om att allierad trupp på samma sätt hade stridit i tysk uniform.

Efter kriget

Otto Skorzeny flydde ur fånglägret till Francisco Francos Spanien för att sedan vara verksam som säkerhetsrådgivare för president Juan Peron i Argentina, där han även umgicks med bland andra Josef Mengele och Adolf Eichmann. Han var aktiv i flyktingorganisationen Spindeln som smugglade nazister undan rättvisan till Sydamerika. Skorzeny utbildade senare egyptierna i kommando- och sabotageaktioner. Bland eleverna återfanns Anwar Sadat och en ung palestinier som snart skulle bli ryktbar: Yassir Arafat! Senare återvände Skorzeny till Spanien, där han i sitt gamla yrke som civilingenjör drev en framgångsrik byggnadsfirma. Hans hem blev en mötespunkt för åtskilliga gamla och nya nazister från hela Europa. Otto Skorzeny avled 1975 av cancer vid 67 års ålder i Madrid och begravdes i sin hemstad Wien.

 

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!