Dien Bien Phu

Luftlandsättningen som fick katastrofala konsekvenser

Våren 1954 var världens blickar riktade mot en avlägsen dalgång i Franska Indokina. Fransmännens plan gick ut på att samla sina bästa trupper på ett och samma ställe och locka fram kommunistgerillan till ett avgörande slag. Men allt gick fel. Läs mer om slaget vid Dien Bien Phu – Främlingslegionens motsvarighet till slaget vid Stalingrad.

Trots att jag hade tjänstgjort i Fjärran östern sedan 1951 hade jag aldrig tidigare upplevt en sådan störtflod [av fiendegranater]. Sergeant Braun och hans grupp slogs ut medan de grupperade sina granatkastare. Sedan fällde vårt eget flyg bomber över oss. En sårad man på en bår, en sjukvårdare och två bärare utplånades fullständigt av en direktträff mitt framför näsan på mig. I skyttegraven bredvid mig hittar jag spridda människorester – allt som återstår av dessa olycksaliga.”

 

Främlingslegionens undergång

Krigshistorien är full av dramatiska fältslag. De flesta ansågs säkert vara betydelsefulla när de utkämpades och alla var garanterat stora händelser för de inblandade själva. Men bara ett mindre antal kan betraktas som fullständigt avgörande militärhistoriska milstolpar – så kallade vändpunktsslag. Under amerikanska inbördeskriget utkämpades slaget vid Gettysburg, där krigslyckan vände för Lee och hans sydstatare. Slaget vid Poltava innebar den definitiva vändpunkten under det stora nordiska kriget och slaget vid Stalingrad ses som en vändpunkt på andra världskrigets östfront. Midway var platsen där Japans dittills oövervinneliga krigsmakt mötte sitt första stora nederlag och tvingades på defensiven. På samma sätt var slaget vid Dien Bien Phu ett vändpunktsslag som satte punkt för den franska närvaron i Sydostasien och i förlängningen innebar ett dråpslag för den europeiska kolonialismen. Under ett par månader i början av 1954 bevittnade en hel värld förundrat hur tusentals europeiska elitsoldater gick under i en blodig dödskamp mot numerärt överlägsna men tekniskt underlägsna gerillasoldater från den vietnamesiska landsbygden. Världen skulle aldrig mer bli densamma.


En fransk Fallskärmssoldat stupar i striden om Elaine.


Om det ändå hade regnat

 


I gryningen den 20 november 1953 cirklar ett ensamt Dakotaflygplan över Dien Bien Phu-dalen i nordvästra Vietnam, inte långt från gränsen mot Laos. Ombord finns gräddan av den franska militärmakten i Indokina – brigadgeneral Jean Gilles, chef för fallskärmstrupperna, brigadgeneral Jean Dechaux, chef för flygvapnet, samt generallöjtnant Pierre Bodet, den franska kolonins ställföreträdande överbefälhavare. Uppdraget är att ta reda på om den massiva luftlandsättningsoperationen Castor är möjlig att genomföra eller om den skall skjutas upp på obestämd tid. Sikten är dålig och endast de allra högsta bergstopparna sticker fram ur den täta markdimman. Stämningen är dämpad. Men så plötsligt, vid sjutiden på morgonen, lättar dimman och tjugo minuter senare ger Dechaux startsignalen. Ett sjuttiotal transportflygplan sätts i rörelse på startbanorna i Bach Mai och Hanoi, och ytterligare några timmar senare regnar franska elitsoldater över Dien Bien Phu. En av 1900-talets mest avgörande och ifrågasatta militäroperationer har inletts. Ett halvår senare, när allt är över och de franska styrkorna har lidit ett förödande nederlag, kommer major Marcel Bigeard, chef för en av fallskärmsbataljonerna, att fälla en numera klassisk kommentar: ”Om det ändå hade regnat den där dagen.”


Franska fallskärmsjägare landar i Dien Bien Phu. Notera bergen i bakgrunden. Basens utsatta position i botten på en dalgång kom att få stor betydelse under den efterföljande belägringen. Fallskärmslinan, (paracord) kom till omedelbar användning vid konstruktion av fältbefästningarna.

Sammanbrott

Planen var enkel. Frankrike skickade stora truppstyrkor till Dien Bien Phu i syfte att locka fram den kommunistiska Viet Minhgerillan ur dess gömställen. Man föredrog ett avgörande fältslag framför ett utdraget och kostsamt gerillakrig, och förhoppningen var att kunna besegra Viet Minh en gång för alla. Men fransmännen underskattade sin motståndare. Den inledande delen av planen, operation Castor och etableringen av en stark fransk bas, gick bra. Men sedan hopade sig problemen, liksom fiendedivisionerna. I månadens förmånsbok följer vi de hårda striderna på närmast tänkbara håll. Vi följer fransmännens självsäkra förberedelser och upplever chocken då de inser styrkan i fiendens anfall. Vi genomlider granatregnen och bevittnar hur de franska stödjepunkterna faller, en efter en. Under tiden strömmar sårade och lemlästade i hundratal, tusental, till det lilla underjordiska fältsjukhuset där förhållandena var fasansfulla. Många av de franska officerarna bröt ihop i infernot, trots gedigen stridserfarenhet. En av dem var överste Charles Piroth, chef för Dien Bien Phus artilleri. Efter den blodiga slutstriden om stödjepunkten ”Gabrielle” bad han de överlevande om ursäkt för att ha misslyckats med eldunderstödet. Därefter tryckte han en granat mot bröstkorgen och drog ut sprinten.

 

 

Indokinas Stalingrad

Parallellerna mellan slagen vid Dien Bien Phu och Stalingrad är många. Det rör sig inte bara om två vändpunktsslag som fick stor betydelse för utgången av respektive krig. Fransmännen i Vietnam befann sig djupt inne i fiendeland, precis som tyskarna i Stalingrad. I båda fallen hade man en övertro på flygets förmåga att hålla de egna förbanden vid liv och i båda fallen blev kampen en prestigefråga som omöjliggjorde varje tillbakadragande. Adolf Hitler förbjöd 6. armén att lämna sina ställningar och fransmännen fortsatte att förstärka den belägrade Dien Bien Phugarnisonen under hela slaget. De skickade alltså fler och fler soldater rakt i fällan, när de i stället borde ha försökt slå sig ut. Under tiden sköt förlusterna i höjden. Här är ett talande telegram som rapporterar dagsläget i en av de franska enheterna en vardag i mitten av mars 1954:

"Legionär Albus Jean dödad av granat i huvudet STOP Poualin Pierre skadad i buken STOP Vaucher Georges dödad STOP Sweibert Stanislas sårad thorax STOP Echevarry Joue sårad thorax STOP Collin Hubert sårad i ben och vänster sida STOP Gravenbrouck Joseph sårad höger testikel STOP Schoulz Heinz sårad vänster vad STOP Putters Jean sårad i nacken STOP Zirkel Karl sårad vänster axel vänster bröst höger lår STOP Bressan André sårad höger vad STOP"Några av männen från Dien Bien Phu. Piroth, överst till vänster, tog livet av sig med en handgranat. Pichelin, överst till höger, stupade i striden om Dominique och Hervouët (i basker) dog i vietnamesisk fångenskap. Bilden nere till höger visar major Bigeard, som nederlaget till trots kom att bli en av Frankrikes mest dekorerade soldater.

 

Stark symbolik

De som känner till slaget vid Stalingrad genom Antony Beevors bok minns säkert skildringen av hur de tyska soldaterna försökte fira jul i stadens sotiga ruiner vintern 1942. Den 30 april 1954 firade legionärerna i Dien Bien Phu en annan högtid, nämligen Camerone. Striden vid gården Camarón utkämpades mellan 62 franska främlingslegionärer och 2 000 mexikanska soldater 1863, och har gått till historien på grund av legionärernas vägran att kapitulera. De slog tillbaka mängder av anfall och kämpade till slutet. När ammunitionen tagit slut och endast fem man återstod fäste de bajonetter på gevären och genomförde ett fullständigt vanvettigt motanfall mot de mexikanska trupperna. Årsdagen av denna strid blev naturligtvis extra symbolisk för de instängda soldaterna i Dien Bien Phu. En äldre främlingslegionär läste upp berättelsen om slaget vid Camerón via fältradion, medan soldaterna andaktsfullt skålade i vinogel, ett slags vinersättning. Men tiden för ceremonier blev kort:

Plötsligt bröt helvetet löst. Det var som om himlen öppnade sig. Vietnamesernas artilleri hamrade mot stödjepunkterna Dominique och Elaine, vilket omöjliggjorde all rörelse och orsakade kaos i högkvarterets bunker. Försvararna föll i drivor längs skyttegravarna medan överlevare kravlade runt i en desperat jakt på skydd. Det som skulle bli känt som ”slaget om de fem kullarna” hade inletts. Kullarna Dominique 1 och 2, Elaine 1, 2 och 4 försvann helt bakom en vägg av krevader, rök och virvlande splitter.


Franska fallskärmsjägare hoppar över Dien Bien Phu våren 1954. Bilden är sannolikt från ett sent skede av striderna, och soldaterna på bilden utgör förstärkning till den dödsdömda garnissonen.


Månadens förmånsbok låter oss uppleva slaget vid Dien Bien Phu genom skakande ögonvittnesskildringar och gedigen skyttegravsjournalistik. Den detaljstuderar dessutom några av de franska elitförband som deltog.

 

Slaget har inletts och belägringen är ett faktum. Här försöker franska soldater nå stödjepunkten Isabelle i söder, som isolerats av Viet Minhförband. Månadens förmånsbok skildrar inte bara slaget om själva Dien Bien Phu, utan studerar även en rad undsättningsförsök och andra typer av djungeloperationer. Mycket spännande läsning utlovas.

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!