Mannen som inte kunde sluta strida

AV FIL.DR. HENRIK EKBERG 


Från Finlands frusna skogar till Vietnams ångande djungler: Lauri Törni var som skapad för ett liv i fält. Med sina handplockade soldater spred han skräck bland fienden – var de än befann sig. Han genomförde de mest våghalsiga uppdrag och löste uppgifter som ansågs vara omöjliga.

 

LÄS ETT UTDRAG HÄR [Adobe Acrobat PDF - 1.09 MB] 


Det stormiga 1900-talet präglades av kampen mellan kommunismen och fascismen, två onda krafter som i brutalitet överträffade allt vad världen dittills hade skådat. Otaliga små länder som endast önskade leva i fred och frihet krossades under dessa ångvältar. Finland undgick med nöd och näppe detta öde, efter att ha gått en svår balansgång och kämpat hårt för sin överlevnad under andra världskriget. Landet var ett av dem som hade de proportionellt sett största förlusterna i antalet stupade på slagfältet, inemot etthundratusen man, medan antalet civila offer för kriget bara uppgick till ett par tusen. Man kan därför säga att Finlands soldater lyckades med sin huvuduppgift: att skydda civilbefolkningen.


Lauri Törni

 
Larry Thorne beskrivs som en tystlåten och tillbakadragen man som inte brydde sig om formell militär disciplin, men som kunde uppträda tämligen brutalt mot fienden. Hans verksamhet i tre arméer gav honom odödligt rykte långt utanför hemlandetsgränser. I USA var han en legend redan under livstiden, förevigad i Hollywoodfilmen The Green Berets, med ingen mindre än John Wayne i rollen som Larry A. Thorne.Lauri Törni

 

Krig har i alla tider fött legender. En av dem som otvivelaktigt har gått till historien är Lauri Allan Törni, alias Larry A. Thorne, som stred med framgång i tre arméer – Finlands försvarsmakt, tyska Waffen-SS och US Army – innan han slutligen mötte sitt öde i Sydostasiens djungler.

 

Äntligen på svenska

 

Denne märklige soldat har nu begåvats med en biografi, skriven av amerikanen Michael Cleverley, en Harvardutbildad tidigare tjänsteman vid utrikesdepartementet i Washington och gift med en finska. Boken heter Lauri Törni. Yrke: soldat och har nu äntligen översatts till svenska. Den finns sedan tidigare på finska och engelska, men SMB:s utgåva är avsevärt uppdaterad och förmedlar en betydligt bättre redovisning än tidigare utgåvor. 

Vid krigsutbrottet 1939 hamnade Törni genast i händelsernas centrum på Karelska näset. Det dröjde inte länge förrän befälen fick upp ögonen för denne orädda krigare, och han skickades till reservofficersskolan i Niinisalo. En legend var på väg att födas.

 

Född i Viborg

 

Lauri Allan Törni, född den 28 maj 1919, var en av 1900-talets mest färgstarka militära gestalter. Han växte upp i ett medelklasshem i Viborg. Fadern var sjökapten och anställd hos Finska Socker. Lauri Törni blev klar med sin skolgång 1936 och inledde studier vid ett affärsinstitut, men avbröt dem snart. I den lokala skyddskåren, som han hade anslutit sig till redan under skolåren, utmärkte han sig dock som både skidlöpare och prickskytt. I mitten av november 1939 avslutade Törni sin ettåriga värnplikt, men kallades in på nytt och skickades till Karelska näset bara några dagar senare. Vinterkriget hade brutit ut.

  

Kriget gick hårt åt Lauri Törnis enhet, och i slutet av 1944 var bara två ur den ursprungliga skaran ännu i livet. Mest känd av medlemmarna i gruppen är utan tvekan Mauno Koivisto, som 38 år efter krigsslutet efterträdde Urhu Kekkonen som republiken Finlands president.

 


Från Karelen till Tyskland

Efter att ha visat prov på stort mod och rådighetsändes han i februari 1940 till reservofficersskolan i Niinisalo. I maj återvände Törni till sitt förband som fänrik och tjänstgjorde därefter fram till följande vår som plutonchef och utbildningsofficer. Han anslöt sig till den finländska SS-bataljonen i Tyskland, men återvände redan tre månader senare, i augusti 1941, till hemlandet. Törni hade klena kunskaper i det tyska språket och hans hemresa var uppenbarligen en lättnad för båda parter. Den egentliga orsaken till att han sändes hem var dock att man hade rekryterat så många befäl till bataljonen att alla inte kunde sysselsättas.


Avdelning Törni sprider skräck

När fortsättningskriget bröt ut i juni 1941 blev Törni chef för en liten pansarenhet vid 1. divisionen, som förföljde de sovjetiska trupperna på Ladogas norra strand. Han befordrades i början av mars 1942 till löjtnant och sårades i slutet av månaden sedan han hade skidat över en landmina. Efter flera månaders konvalescens tilldelades Törni chefskapet för en spaningspluton vid IR 56 med uppgift att spåra upp och förinta fientliga patruller bakom de finska linjerna, så kallade desanter.

I december 1942 utnämndes han till chef för ett avdelt jägarkompani och det var här som legenden om Törni tog form. Gruppen opererade på båda sidor om frontlinjen och med sina djärva räder spred de förödelse och skräck långt in på sovjetiskt territorium. Avdelning Törni omfattade slutligen omkring 150 man, alla hårdföra och sega ödemarkskrigare. En av dessa var den unge snickaren Mauno Koivisto, sedermera republiken Finlands nionde president. Så effektiva var Törnis operationer bakom fiendens linjer att Röda armén kände sig tvungen att sätta ett pris på hans huvud: tre miljoner finska mark!

 

Mannerheimriddare nummer 144

Sedan det sovjetiska storanfallet hade inletts på försommaren 1944 tillfogade Avdelning Törni den angripande fienden stora förluster. Hans insats vid försvaret av en viktig vägkorsning i Ilomants strax efter midsommar belönades med Mannerheimkorset och i slutet av augusti befordrades han till kapten. Törni låg då på militärsjukhus sedan han för andra gången hade sårats av en landmina. Allt detta skildras i detalj i månadens förmånsbok, där vi även kan läsa om motanfallet vid Kuusiniemi, mottistriden vid Lemetti, kampen om Ravanmäki, räden över sjön Voljärvi och mycket annat.


 

Mot strömmen. Vårvintern 1945 var det få som trodde på en tysk slutseger, och mängder av tyska soldater gjorde sitt bästa för att lämna stridslinjen helskinnade. Lauri Törni gjorde tvärt om, och reste från Finland till Tyskland. Planen var att bygga upp en motståndsrörelse efter tysk förebild – werwulf – som skulle verka i Finland i händelse av sovjetisk ockupation. Väl på tysk jord dröjde det inte länge innan han åter hamnade i strid.Varulv i Tyskland

Efter att ha hemförlovats i november 1944 försökte Törni hitta ett jobb i Helsingfors dit familjen hade flyttat. Detta lyckades dock inte, något som hans kortvariga förflutna i det inte särskilt välrenommerade SS eventuellt bidrog till. Han lät sig därför engageras av den tyskinspirerade ”motståndsrörelsen” och färdades i slutet av januari 1945 längs en hemlig etappväg upp till Korsnäs vid den österbottniska kusten, där en tysk ubåt hämtade honom och några andra resenärer för att resa till Tyskland. Där fick Törni tillsammans med en grupp landsmän utbildning i gerillakrigföring och sabotageverksamhet i staden Neustrelitz norrom Berlin. Hitler och särskilt Himmler ville att Finland skulle fortsätta kampen även efter en eventuell sovjetisk ockupation.

Då Röda armén ryckte närmare måste utbildningen avbrytas i mars 1945 och Törni (som nu använde täcknamnet Lauri Laine) sändes tillsammans med tio andra finländare till badorten Heringsdorf vid pommerska Östersjökusten, där ungefär en månad tillbringades med morse- och radioövningar innan man åter måste bryta upp undan de framryckande sovjetiska styrkorna och bege sig till Flensburg vid danska gränsen.

Törni anmälde sig som frivillig till fronten och förde ett kommando marinsoldater i strid mot ryssarna vid Schwerin. Styrkan försökte slå sig igenom västerut men befann sig fortfarande norr om Elbe när Tyskland kapitulerade den 8 maj. Skaran fick dock kontakt med amerikanerna, som tog dem med sig över till andra sidan floden och därmed räddade Törni från sovjetisk krigsfångenskap och säker undergång.

 


Sommaren 1962 kallades kapten Larry Thorne att utföra ett uppdrag som ansågs vara omöjligt. Det gick ut på att lokalisera vraket efter ett kraschat amerikanskt militärflygplan i de svårtillgängliga iranska bergen och transportera hem besättningens kroppar. Här är avdelning A-2 i Teheran. Lauri Törni är tredje man från vänster i övre raden.

 

Fyra flyktförsök

Försommaren 1945 tillbringade Törni i ett brittiskt läger för krigsfångar i närheten av Lübeck. Av fruktan för att bli överlämnad till Röda armén flydde han i juli tillsammans med en kamrat och trampade i augusti åter hemlandets mark. Vid ankomsten till Åbo arresterades han av statspolisen och sattes på tåget till ett interneringsläger i Hangö. Vid uppehållet på Karis station skakade han av sig vakterna och begav sig till Helsingfors, där han sedan vistades hos familjen fram till i februari 1946, då han återigen råkade i statspolisens klor. Vid den stora rättegången mot tyskkollaboratörer i Åbo hovrätt i oktober 1946 dömdes Törni till sex års fängelse. Våren 1947 rymde han och färdades över Torneå och Haparanda till Sverige, varifrån han dock efter några månader förpassades åter till hemlandet och fängelset. Törni företog ytterligare två flyktförsök, innan han strax före jul 1948 benådades av president Paasikivi.


Från Sverige till USA

I februari 1949 reste Törni till Sverige och fortsatte i maj 1950 till Venezuela, liksom åtskilliga finländska officerare före honom hade gjort under de politiskt osäkra åren efter kriget. Han fortsatte till USA och tack vare att kongressen i augusti 1953 antog en ny lag (Lex Törni) blev det möjligt för honom att stanna i USA. I januari 1954 enrollerade Törni sig i US Army och sedan han svurit medborgareden i juni 1955 tog han sig namnet Larry A. Thorne.Som före detta gerillakrigare var Larry Thorne naturligtvis klippt och skuren för gerillabekämpning i den vietnamesiska vildmarken. Boken Lauri Törni – yrke soldat skildrar bland annat hur Thorne illistigt lyckas få två av sina fiender – en lokal kambodjansk separatistgrupp samt en avdelning ur FNL – att bekämpa varandra under en blodig uppgörelse vid Tinh Bien.


Han tjänstgjorde till en början som menig och fick fallskärmsjägar- och annan specialutbildning. Han anslöt sig så småningom till Special Forces och en nyuppsatt hemlighetsfull styrka (”Gröna baskrarna”) som åtminstone i början var något av en främlingslegion och sysslade främst med antigerillakrigföring. 1960 befordrades Thorne till kapten för andra gången i livet, nu i US Army, som expert på gerillakrigföring. Här föddes den andra legenden om Lauri Törni – nu återfödd som Larry Thorne, djungelkrigaren…

 

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!