Israel

3-10/4 - 2016

Mellanösternkrisen har pågått ända sedan andra världskrigets slut. Finns det inget slut på denna kris? Förhandlingar och  väpnade kriser avlöser varandra år efter år. FN tycks maktlöst

Resan ägnas ett studium av Israels krig med den arabiska omvärlden – självständighetskriget 1948, kriget mot Egypten 1956 (Suezkrisen), 6-dagarskriget 1967 och Yom Kippurkriget 1973 men även en del om Israels och mellanösterns historia och kultur. Mellanösternkrisen verkar aldrig ta slut. Vi besöker bland annat Bersheba där ett av första världskrigets mest lyckade kavallerianfall genomfördes, platsen för slaget vid Latrun 1948 under självständighetskriget samt några platser som är förknippade med krigen 1967 och 1973. Vi kommer även att få träffa Sveriges försvarsattaché som kommer att ge oss initierad information om Israels militära resurser och Mellanösternkrisen. Gazaremsan, som spelat en så stor roll i de olika krigen, kan vi inte komma in i men dock rätt nära för att få en överblick över Gazaområdet.

 

Förstörelsen har genom robotbeskjutningar och bombningar varit omfattande på olika platser.

 
Klicka här för mer information och för att komma till bokningssidan.

 

Vitryssland 

14-17/5 - 2016

Denna resa är inställd på grund av för få bokningar.

 

Vitrysslands huvudstad Minsk i suggestiv nattmiljö.

 

 Klicka här för mer information och för att komma till bokningssidan.

Normandie

8-12/6 - 2016

Den 6 juni 2016 är det 72 år sedan världens största invasion genomfördes på Normandiekusten under den berömda D-dagen. Tidigt på morgonen tog sig 160 000 västallierade soldater i land i den första landstigningsvågen. De följdes av ytterligare 10 000-tals soldater i våg efter våg. Även om många stupade blev denna gigantiska invasion en stor framgång. Vilseledningen av tyskarna hade lyckats över förväntan vilket gjorde att de ansåg att landstigningen i Normandie var en avledningsmanöver. Det var i Calais huvudinvasionen väntades. 

Pennan & Svärdet har erbjudit Normandieresor under flera år och fortfarande tycks inte intresset för att besöka landstigningsstränderna ha avtagit. Resorna har snabbt blivit fullbokade. Du var kanske en av de många som inte fick plats 2015?. Nu har du chansen att komma med på en militärhistorisk resa till Normandie 2016! Men boka snabbt!.

 

De västallierade landstiger i gryningen på en av invasionskusterna vid Normandie. Ungefär 160.000 allierade soldater landsteg i den första invasionsvågen.

 

 Klicka här för mer information och för att komma till bokningssidan.

 

Nordkorea

11-26/9 - 2016

Vilket land är i dag ett av de mest stängda, för att inte säga, ”hemlighetsfulla landet” i världen? Den sista bastionen för ett stalinistinspirerat kommunistland? Ett land som betraktar alla andra länder i sin omgivning som potentiella fiender och därför avsätter enorma resurser på militära rustningar?

Du har nog gissat rätt: Det är Nordkorea jag avser. Förra året gjorde sig Nordkorea enormt uppmärksammat när den nye ledaren Kim Jong Un hotade USA med en kärnvapenattack - riktigt varför blev aldrig klart, kanske var det främst ett spel ”för gallerierna” och med främst inrikespolitiska syften? Och på i år uttalade sig den nordkoreanske ledaren hotfullt mot grannen Sydkorea och orsakade ett starkt laddat förhållande under en tid innan händelsen klingade av. 

Intresset är mycket stort för att få reda på mer om hur ett nordkoreanska kommunistiska  systemet fungerar. Då har du en utomordentlig chans att följa med dit på en militärhistorisk resa. Du får kunskaper om och inblickar i hur detta starkt centralstyrda samhälle lyckats bestå när andra kommunistiska stater på olika sätt har reformerats eller ersatts av demokratiska samhällen. 

 

Några SMB-medlemmar som deltog i en tidigare Nordkorearesa, tillsammans med en annan rese- Grupp, vid ett besök i det ”Blå Huset”. Det ligger i den demilitariserade zonen vid den berömda 38:e breddgraden. Här skrevs stilleståndsavtalet under 1953. Demarkationslinjen går rakt igenom Rummet!

 

 Klicka här för mer information och för att komma till bokningssidan.

 

Ingen Poltavaresa 2016 – inriktar oss på 2017

Den resa till Poltava under 2016, som vi börjat planera, kan inte genomföras. UD avråder fortfarande från icke nödvändiga resor till Ukraina. På grund av det mycket oklara läget i landet är det inte troligt att UD häver sin avrådan under 2016. Vi fortsätter dock att planera för en Poltavaresa med sikte på september-oktober nästa år, år 2017. Kanske läget då har förändrats så positivt i Ukraina att vår militärhistoriska resa kan genomföras 2017.

 

Slaget vid Poltava 1709 så som den franske konstnären Louis Caravaqe har skildrat det i en storslagen målning.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!