1. Hermann Göring 

  

 

Hermann Göring nöjde sig inte bara med att vara chef för Luftwaffe och andre man I Tredje riket utan hade många strängar på sin lyra. Han vältrade sig i lyxkonsumtion och hade nog de mest extravaganta uniformer av alla högre officerare. Men icke att förglömma att han hade mycket hårda nypor och var makthungrig. Självmord 15 oktober 1946. 

 

2. Joachim von Ribbentrop

 

Joachim von Ribbentrop var Hitlers utrikesminister vars stora triumf var Molotov-Ribbentrop-pakten den 23 augusti 1939. Pakten som innebar att Hitler och Stalin delade upp central- och östeuropa i två maktsfärer. Finland och Baltikum kom att tillhöra Stalin där Finland klarade sig från sovjetisk ockupation medan de baltiska staterna blev fria först 1991. Avrättad 16 oktober 1946.

 

3. Reinhard Gehlen

 

Reinhard Gehlen visste allt om Röda armén och var tyska arméns främste specialist på Stalins krigsmakt under andra världskriget. Han byggde upp ett mycket bra kontaktnät under kriget vilket han fick stor nytta av efter kriget. Detta gjorde att han blev chef för västtyska underrättelsetjänsten 1956. Det sägs att han fick pension både från västtyska staten och CIA.

 

4. Karl Dönitz 

 

Karl Dönitz blev Hitlers efterträdare efter dennes självmord 1945. Dönitz var en ubåtsman och han gjorde allt för att sänka konvojer på Atlanten på väg till Storbritannien. Hitler hade givit honom uppdraget att knäcka och svälta ut Storbritannien. Tio års fängelse vid Nürnbergrättegångarna.

 

 

5. Arthur Seyss-Inquart

 

Arthur Seyss-Inquart var precis som Hitler österrikare. Efter att Österrike införlivades med Tyskland 1938 kom Seyss-Inquart att vara Riksståthållare för Österrike fram till maj 1940 då han kom att bli rikskommissarie för det ockuperade Nederländerna. Seyss-Inquart försökte omdana det nederländska samhället i enlighet med Nazitysklands ideologiska principer men lyckades inget vidare. Avrättad 16 oktober 1946.

 

6. Wilhelm Keitel

 

Wilhelm Keitel var Hitlers militära rådgivare och chef för krigsmaktens överkommando. Dock det var Hitler som tog besluten och Keitel var en militär administratör som såg till att Hitlers beslut genomdrevs. Keitel hade svårt att värja sig mot Hitler samtidigt som han faktiskt stödde flera åtgärder. Bland andra höga officerare fick han öknamnet Lakeitel (ordlek med lakej).  Avrättad 16 oktober 1946.

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!