Brittiska armén var nog främst att skapa en mängd olika specialförband under andra världskriget. Det var också då som ett av världens mest omtalade specialförband, Special Air Service (SAS), såg dagens ljus. Motto för SAS är ”Who Dares Wins” (på svenska, 'Den som vågar vinner'). Här presenteras några av de främsta specialförbanden under andra världskriget.

 

8. Special Service

Brittiska kommandosoldater från 1. kommandobrigaden (Special Service) möter upp med soldater från 6. luftburna divisionen den 6 juni 1944. I brigaden fanns kommandosoldater både från brittiska armén och Royal Marines.
Foto: IWM

Brittiska kommandosoldater från 1. kommandobrigaden (Special Service)

 

 

7. Rikusentai

Japanska flottan hade egna fallskärmsförband under andra väldskriget som en del av Flottans specialförband för landstigningar (Rikusentai). Tre bataljoner formerades varav två sattes in som fallskärmsförband.

Japanska flottans specialförband Rikusentai

 

 

6. Marine Raiders

Amerikanska marinkåren är i sig själva speciella men inom kåren uppstod det Marine Raiders, totalt fyra bataljoner, för räder på djupet av fiendens territorium. Det var det första amerikanska specialförbanden som användes i strid under andra världskriget.

 Marine Raiders

 

 

5. Jagdverband

Männen bakom statskuppen i Ungern 1944. Otto Skorzeny på borggården i Budapest med sina trogna vapendragare, Adrian von Foelkersam (i mitten) och Walter Girg (längst till höger i bild). SS kom att från 1943 ha egna kommandoförband, Jagdverband.

Jagdverband

 

 

4. Föregångare till Spetsnaz

En föregångare till Spetsnaz, sovjetiska flottans självständiga spaningsförband för operationer på djupet av fiendens territorium. På bilden, stående, Viktor Leonov, befälhavare för 181. självständiga spaning-desant avdelningen i Norra Flottan. Leonov fick utmärkelsen Sovjetunionens hjälte två gånger.

Viktor Leonov

 

 

3. X MAS

Furst Junio Valerio Scipione Borghese (1906–1974), chef för italienska X MAS-flottiljen. Detta förband hade utvecklat flera så kallade småstridsmedel för aktion på haven. Där fanns bland annat små sprängbåtar, vilkas styrmän sköts ut från båten tillsammans med sätet strax innan målet nåddes, eller en speciell torped, på vilken det satt två dykare som på detta sätt kunde komma fram till det fientliga fartyget. Deras mest omtalade aktioner var mot allierade fartyg i Alexandrias och Gibraltars hamnar.

Italienska X MAS-flottiljen

 

 

2. SAS

Special Air Service (SAS) blev en legend genom striderna I Nordafrika under andra världskriget. Symbol för dem blev deras jeepar med Lewiskulsprutor. Förbandet sattes upp under ökenfälttåget 1941, varvid några få våghalsiga män utförde sabotageraider mot fiendens flygfält och bakre underhållslinjer. Mannen som skapade Special Air Service (SAS) var sedermera överste Sir Archibald David Stirling. Han var en imponerande figur, 1,98 meter i strumplästen.

SAS

 

 

1. Finska Högkvarterets fjärrpatruller

Finska Högkvarterets fjärrpatruller var ett av om inte det bästa specialförbandet under andra världskriget. Deras uppgift var att långt bakom de sovjetiska linjerna spana på fienden utan att bli upptäckta, rekognosera, utföra eldöverfall och snappa upp fångar. De kunde sällan förvänta sig att få hjälp från egna styrkor, gick någonting fel var det därför upp till soldaternas egen skicklighet, mod och initiativförmåga att lösa situationen. En de mer legendariska förbanden vad gäller fjärrpatruller är Avdelning Kuismanen. På bilden kapten Into Kuismanen (till vänster i bilden) som redogör för sin första patrullresa under fortsättningskriget för general Paavo Talvela.
Bildkälla: SA-Kuva

Finska Högkvarterets fjärrpatruller

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!