Vi på Pennan & Svärdets redaktion har suttit och slagit våra kloka huvuden ihop.  Målet har varit att skapa en lista över de främsta tyska pansargeneralerna under andra världskriget 1939–1945. Vad tycker du? Eller du vill kanske se annan lista?

 

9. Hasso von Manteuffel

Direkt från divisionsbefälhavare till armébefälhavare. Han hade verkligen visat framfötterna som divisionschef, med både 7. pansardivisionen och division Grossdeutschland. Han tog befälet över 5. pansararmén hösten 1944 och ledde denna armé med bravur under Hitlers sista stora offensiv i väst, Ardennerna 16 december 1944.

Hasso von Manteuffel

 

 

8. Erhard Raus

Order kom från armens överkommando: 6. pansardivisionen skulle till östfronten. Hela 78 tågsätt krävdes för att flytta divisionen på järnväg till östfronten. Divisionen hade börjat lämna Rennes i Frankrike redan den 12 november 1942, faktiskt en vecka innan det sovjetiska anfallet vid Stalingrad slogs ut. Divisionen var tänkt som ny reserv på södra frontsektorn men nu blev uppgiften något helt annat. Raus fick under svåra förhållanden leda divisionen i hårda strider under vintern 1942–1943.

Erhard Raus

 

 

7. Walter Model

Divisionschef Walter Model kom att utmärka sig med sin 3. pansardivision under operation Barbarossa 1941. Det var generallöjtnantens första divisionsbefäl. Hans pansardivision var en del av Guderians pansargrupp. Models framgångar med sin division gjorde att han från oktober 1941 tog över en pansarkår och sedan i januari 1942 fick Model befälet över 9. armén.

 Walter Model

 

 

6. Erwin Rommel

Frankrike 1940 etablerade Rommel som pansargeneral.  Hans 7. pansardivision ur  Hermann Hoths kår kom i stridskontakt med franska 1. pansardivisionen den 15 maj som inte verkar ha förstått vad som träffade dem. Pansarslaget vid Flavion resulterade i att den franska pansardivisionen förlorade 156 av drygt 170 vagnar på en dag.

Erwin Rommel

 

 

5. Walther Nehring

”Den vandrade fickan vid Kielce” där hans kår, XXIV. pansarkåren, tillsammans med olika sprängda tyska förband lyckades göra en urdragning. Det skedde under 11 dagar och efter 250 km lyckades Nehring åter etablera kontakt med de tyska linjerna. Det var en enorm bedrift. Nehring hade tidigare med framgång fört befäl över 18. pansardivisionen och tyska Afrikakåren.

Walter Nehring

 

 

 

 

4. Hermann Hoth

Generalöverste Hermann Hoth och 3. pansargruppen spelade en stor roll vid det stora inringningsslaget Białystok och Minsk som pågick från 22 juni 1941 till 9 juli 1941. Därefter följde inringningsslaget vid Smolensk. Hoth deltog senare i slaget om Moskva, sommaroffensiven 1942 och Stalingrad som pansararmébefälhavare.

Hermann Hoth

 

 

3. Heinz Guderian

Guderians motto: ”Man ska slå den andre med knuten näve, inte med spretande fingrar” kom verkligen till sin rätt i Ardennerna maj 1940. Guderians kår med tre pansardivisioner tappade aldrig tempo eller fokus. Fälttåget startade den 10 maj 1940 och den 20 maj 1940 nådde hans pansartät Engelska kanalen, detta med låga förluster.

Heinz Guderian

 

 

2. Hermann Balck

Den tyska motoffensiven vid Kiev i november–december 1943 med XXXXVIII. pansarkåren är en av många briljanta manövrar av denne Balck.  Under några dagar i november slogs tre sovjetiska kårer sönder. Framgångarna för Balcks trupper fortsatte i december. Tyskarna lyckades återerövra Zjitomir och Brusilov.  Vädret satte sedan stopp så Kiev nåddes inte.  

Hermann Balck

 

 

 

1. Erich von Manstein

Erich von Manstein förde befäl över en pansarkår i anfallet mot Sovjetunionen den 22 juni 1941, LVI. pansarkåren i armégrupp Nord som hade anfallsriktning Leningrad. Den framryckning som von Mansteins pansarkår gjorde under de första dagarna var enorm. Kåren hade blicken framåt och nådde Daugapils redan 26 juni efter fyra dagars krig och var redan över floden Dvina. Sträckan var 310 km vilket ger ett genomsnitt på drygt 73 km per dag.

Erich von Manstein

 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!