Under vinterkriget och fortsättningskriget spelade det finska pansarvärnet en avgörande roll i de finska framgångarna på slagfältet. De sovjetiska förbanden förlorade inte hundratals stridsvagnar utan tusentals i strid med finska kämpar under åren 1939–1944. Här presenteras en del av de vapen som de finska pansarvärnsmännen kom att använda under krigsåren.

 

1. Buntladdning och molotovcocktail

När de sovjetiska stridsvagnsförbanden korsade gränsen den 30 november 1939 hade Finland stor brist på pansarvärnspjäser. Buntladdningen och molotovcocktailen blev de vapen som de fick förlita på sig i första hand. 

Buntladdning och molotovcocktail

 

 

2. Bofors 37 mm m/1936

Endast 48 stycken Bofors 37 mm pansarvärnskanoner m/1936 hade anlänt innan kriget bröt ut. Bofors 37 mm m/1936 kom att både importeras från Sverige och tillverkas på licens i Finland.

Bofors 37 mm m/1936

 

Här är kanonen i fält. Tanken var att varje infanteribataljon skulle ha haft två av dessa pjäser men krigsutbrottet 30 november 1939 kom innan finnarna hade rustat färdigt.

 Kanon i fält

 

 

3. Sovjetisk 45 mm pansarvärnskanon

Ett mycket bra komplement till Boforspjäsen var den sovjetiska 45 mm pansarvärnskanonen. Finland erövrade ett stort antal under vinterkriget och de kom snabbt att sättas i tjänst mot sin forna ägare.

Sovjetisk 45 mm pansarvärnskanon

 

 

4. 670 st erövrade kanoner

Här ett antal sovjetiska 45 mm pansarvärnskanoner erövrade under fortsättningskriget.  När det fanns som flest av dessa kanoner i finsk tjänst var antalet pjäser 670 stycken.

670 erövrade kanoner

 

 

 

5. Elefantbössan Lahti L-39

Elefantbössan. Om pansarvärnsgeväret i finsk tjänst uppstod en debatt om det skulle vara 13 mm eller 20 mm och till slut togs produktionsbeslut för ett 20 mm halvautomatiskt pansarvärnsgevär och en beställning lades i september 1939. Dessa Lahti L-39 kom inte i tjänst förrän efter vinterkrigets slut.

Lahti L-39

 

 

6. Pak 40

Under de hårda striderna sommaren 1944 hade Finland tyska 7,5 cm pansarvärnskanoner. Totalt levererade Tyskland 250 pjäser i olika omgångar från maj 1943 till augusti 1944.

Pak 40

 

 

7. Panzerschreck

Ett annat viktigt pansarvärnsvapen sommaren 1944 var det tyska raketgeväret Panzerschreck. Nästan 1 900 stycken hade levererats till Finland innan landet bröt med Tyskland. Tillsammans med varje raketgevär kom tio raketprojektiler.  Mannen i bakgrunden håller ett pansarskott modell litet (Panzerfaust klein) i sina händer.

Panzerschreck

 

 

8. Panzerfaust 30

Panzerschreck i stridsställning. Mannen till höger i bild har ett pansarskott (Panzerfaust 30). Totalt levererades drygt 26 000 pansarskott till Finland under 1944.  Raketgevären och pansarskotten hade stor betydelse i striderna mot sovjetiskt pansar sommaren 1944.

Panzerfaust 30

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!