De flesta känner till Lagus och hans stormkanonbataljon, men vilka finska infanteriregementen kom att utmärka sig extra under Finlands kamp mot grannen i öster? Givetvis ett som kommer upp snabbt är Alpo Marttinens regemente, sextioettan, eller som den mer officiella titel var: 61 infanteriregementet (IR 61). Två stora finska segrar under andra världskriget var Suomussalmi under vinterkriget och Tali-Ihantala sommaren 1944. Här kom två andra regementen att lysa, 27. infanteriregementet (IR 27) vid det förstnämnda och 12. infanteriregementet (IR 12) vid Tali-Ihantala.  Inte att glömma bort är de finska fjärrpatrullerna, en unik finsk specialitet. De finska fjärrpatrullerna motsvarar dagens specialförband. Som mest kunde en patrull vara hundratals kilometer bakom fiendens linjer. De finska fjärrpatrullerna hade få motsvarigheter i andra världskrigets arméer. En av de mer legendariska var Avdelning Kuismanen. Vilket förband var Finlands främsta? Vad tycker du?

 

1. Avdelning Kuismanen

Into Kuismanen och Paavo Talvela

En de mer legendariska förbanden vad gäller fjärrpatruller är Avdelning Kuismanen. Fjärrpatrullernas främsta uppdrag var spaning mot fienden. Patrullen inhämtade information om exempelvis truppförflyttningar, förläggningar, vägar och järnvägar. Fjärrpatrullerna kunde även få till uppdrag att genomföra räder mot fienden, spränga järnvägsräls, göra eldöverfall mot bilkolonner eller anfalla underhållscentraler. På bilden kapten Into Kuismanen (till vänster i bilden) redogör för sin första patrullresa under fortsättningskriget för general Paavo Talvela.

Foto: Sa-Kuva.

 

 

2. 12 infanteriregementet (IR 12)

12 infanteriregimentet (IR 12)

Slaget vid Tali-Ihantala sommaren 1944 räknas som det största i Nordens historia. Tali-Ihantala var den plats där den sovjetiska 21. armén gjorde sitt intensivaste försök att bryta igenom den finska försvaret. Hade Röda armén lyckats, skulle den haft framför sig en öppen jordbruksterräng som var mer fördelaktig för dess pansarstyrkor. Men den finska armén bröt udden av den sovjetiska offensiven och fronten stabiliserades. I striden vid Tali-Ihantala förlorade Röda armén cirka 300 stridsvagnar, närpansarvärnsvapen som Panzerfaust (se bilden) och tyska flygförbandet Kuhlmey spelade en avgörande roll. 12 infanteriregementet (IR 12) vid Tali-Ihantala utmärkte sig i slaget. På bilden Ihantala den 30 juni 1944. Heino Nikulassi och Kaarlo Niemelä från IR 12 passerar den sovjetiska stridsvagn T-34 som den skytten fältväbel Willy Obeldobel i Fritz Scheers stormkanonvagn StuG III slagit ut. Nikulassi hade när bilden togs, bara 24 timmar kvar att leva innan han stupade dagen därpå.

 

 

3. Panssaridivisioona, PsD

 Lagus STU 40

En av Finlands stora under andra världskriget var Ruben Lagus, befälhavare för den finska pansardivisionen. Sommaren 1944 var huvuddelen av Finlands pansarresurser sammanförda i arméns enda pansardivision (Panssaridivisioona, PsD) under befäl av generalmajor Ruben Lagus. Förbandet skapades i slutet av juni 1942 och bestod då huvudsakligen av en pansarbrigad, en jägarbrigad och en kavalleribrigad. Den sistnämnda utgick i januari 1943 men återstoden var ändå ett förhållandevis starkt förband i jämförelse med tyska och sovjetiska pansardivisioner.  Ett av de viktigaste förbanden i divisionen var den finska stormkanonbataljonen. Den var utrustad med tyska stormkanoner, Sturmgeschütz Stug III med 7, 5 cm L/48 kanon. Stormkanonvagnar och deras besättningar skulle komma att spela en avgörande roll under de blodiga sommarstriderna 1944.

 

 

 

 

 

4. IR 61 i 17. divisionen

Alpo Marttinen, infanteriregementet IR 61 i 17. divisionen

Alpo Marttinen var befälhavare för det svenskösterbottniska infanteriregementet IR 61 i 17. divisionen. Han ledde den 21 till 25 juni 1944 med framgång försvaret vid Tienhaara, nordväst om Viborg. Orten betecknades som "Finlands lås", och har även kallats Finland Thermopyle, och det stoppade den sovjetiska framryckningen mot Helsingfors. För denna prestation blev han befordrad som rekordung (35 år) till överste.

 

 

5. 27. infanteriregementet

August Mäkiniemi

August Mäkiniemi (1888–1961), chef för 27. infanteriregementet, verkade länge som chef för det nordliga skyddskårsdistriktet. Hans namn skrevs in i den finska krigshistorien genom 27. infanteriregementets segrar vid Suomussalmi och Raatevägen.  Nordmännen från 27. infanteriregementet gick ut i krig den 7 december 1939.

Foto: SA-kuva.

 

 

3. Finska artilleriet under krigsåren

 15,2 cm haubits modell 1937

Det sista är inget förband utan ett vapenslag.  Det finska artilleriet utförde stordåd under krigsåren. Mycket tack vare Vilho Petter Nenonen. Han hade i likhet med många av den unga finska krigsmaktens högre officerare utbildats och tjänstgjort i den tsarryska armén. Nenonen var artillerist från början och hade genomgått den prestigefyllda Michailovska artilleriakademin i Sankt Petersburg. Nenonen insåg tidigt att den finska armén inte kunde räkna med att tillföras modern krigsmateriel i någon nämnvärd utsträckning och fokuserade på att utveckla enkla men effektiva metoder med befintliga resurser istället. Han låg bakom truppslagets första moderna skjutreglemente och arbetade för att förenkla eldledningen genom att introducera det så kallade eldledningskortet i början av 1920-talet. Den berömda korrigeringstabellen kom inte förrän 1943, men även denna var ett resultat av Nenonens energiska utvecklingsarbete och tillvaratagna erfarenheter från vinterkriget. På bilden: en pjäs som erövrades i strid, den sovjetiska 15,2 cm haubits modell 1937. Förutom de 37 som finnar tog i strid köpte Finland 27 från Tyskland 1944 för att förstärka sitt artilleri. De anlände under februari och mars 1944.

Foto: Sa-Kuva

 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!