Det är inte självklart hur ”den värste vikingen” skall definieras. Man kan mena den som är kändast idag, den som plundrade mest, den som var framgångsrikast eller den som uppförde sig sämst och brutalast. Det är hård konkurrens om platserna och nedanstående lista är en blandning av olika kriterier. Redaktionen på Pennan & Svärdet har tagit hjälp av Ulf Sundberg, militärhistorisk författare, att sätta upp denna lista.

 

1. Harald Hårdråde

Harald Hårdråde föddes i slutet av vikingatiden, år 1015. Han kom ändå att bli något av vikingarnas viking. Som ung flydde han från Norge till Konstantinopel och fick snart en hög position i gardet. Harald var tapper och listig. Han blev med tiden mycket rik och begav sig sedan tillbaka till Norge, där han tog makten. Som norsk kung krigade han med Danmark och härjade regelbundet de danska kusterna. Harald var girig efter mer makt och när den engelska tronen blev ledig såg han sin chans. Istället för att få en ny krona mötte han dock sin död i slaget vid Stamford Bridge. Kort därefter blev segraren vid Stamford Bridge själv besegrad av Vilhelm Erövraren vid Hastings.

Harald Hårdråde

En norsk 1800-tals målning som skildrar hur Harald Hårdråde får en pil i halsen under slaget vid Stamford Bridge 25 september 1066.
Illustration: Peter Nicolai Arbo

 

 

2. Palnatoke

Det vi antar oss veta om Palnatoke rör sig i gränslandet mellan myt och möjlig verklighet. Han skall ha varit dansk och levt i slutet av 900-talet. Vissa hävder tillskriver honom mordet på den danske kungen Harald Blåtand och grundandet av Jomsvikingarna, ett kosackliknande krigarsamhälle. I berättelserna om Palnatoke finns också en episod där han tvingas skjuta ett äpple från sin sons huvud med pilbåge, ett tema som sedan återkommer i historien.

Palnatoke

Jomsvikingar i slaget om Hjörungavágr (cirka 986).
Illustration: Halfdan Egedius

 

 

3. Torfinn Skallaklyvare

Torfinn var son till Torv-Einar, en av de första norska jarlarna på Orkneyöarna. Vi vet egentligen inte så mycket om denne man, mer än att hans far var enögd och ful. Torfinn kommer dock med på denna lista tack vare sitt tillnamn, som sannolikt inte var helt oförtjänt. Han anses varit händig med sin stridsyxa. Vår kunskap om Torfinn vilar på ganska svaga grunder. Fadern Einar är mer känd och antas ha dött omkring år 910.

 Torfinn Skallklyvare

Vikingarna använde en mängd olika yxor.

 

 

4. Ragnar (Lodbrok)

Ragnar Lodbrok är en mytologisk person där dessutom de danska och isländska myterna går isär om vem han var. Under alla omständigheter var det en Ragnar som belägrade Paris år 845. Vikingarna begick en del grymheter, inkluderande avrättning av krigsfångar, men lyckades inte ta staden. I gengäld kunde frankerna inte driva bort vikingarna och belägringen slutade med att Ragnar erbjöds 7 000 pund silver. Om ett pund på den tiden motsvarade cirka 0,4 kilo så var lösensumman närmare tre ton silver, en fantastisk förmögenhet. Den stora summan och djärvheten i belägringen ger Ragnar, Lodbrok eller inte, en plats på listan.

Ragnar (Lodbrok)

En 1800-tals målning som  visar konung Ellas sändebud inför Ragnar Ladbroks söner.
Illustration: August Malmström

 

 

5. Erik Blodyx

Harald Hårfagre antas ha varit den förste kungen med utbredd makt i Norge. Enligt sägnerna var Erik en av Haralds söner och han började tidigt förtjäna sitt tillnamn. Erik hade många bröder och en av dem, Ragnvald, irriterade den gamle Harald Hårfagre genom att umgås med trollkarlar. Erik åtog sig att lösa frågan. Han begav sig, sannolikt med ett antal beväpnade män, till Ragnvalds gård. Erik satte eld på gården och såg sin bror och 80 trollkarlar brinna inne. ”Dådet blev mycket lovprisat” står det i berättelsen. Erik skulle ta livet av åtskilligt fler människor under sin livstid och blev med tiden ensam kung över Norge.

Erik Blodyx

Erik Blodyx kom att dräpa flera av sina bröder i kampen om tronen.

 

 

 

6. Gudve

Svear förekommer inte så ofta i litteraturen och för att få med en svensk på listan får man gå till runstenarna. Valet föll på Gudve. Enligt en sten vid Grinda i Södermanland hade han rest västerut och fått del av de lösensummor som engelsmännen betalade vikingarna. Han hade dessutom, vilket ger honom platsen på listan, med tapperhet stormat fästningar i Tyskland.

Gudve

Här en bild på runstenen vars text lyder:

Grytgård, Enride, söner gjorde åt fader käck. Gudve var västerut i England, gäld skiftade han. Borgar i Saxland (hem)sökte han manligen.

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!