Det finska pansarvärnet hade lidit brist på allt när vinterkriget bröt ut den 30 november 1939. Efter vinterkrigets slut införskaffades ett stort antal pansarvärnskanoner och leveranserna av Lahtis 20 mm L-39 pansargevär, elefantbössan, inleddes. Tampellas produktion av 37 mm Bofors hade kommit igång för fullt, tyskarna levererade franska 25 mm pansarvärnskanoner och egna 37 mm Pak 36.  Vad som hade undgått finska armen var pansarutvecklingen i Röda armen. De nya sovjetiska huvudvagnarna T-34 och KV var något helt annat än T-26, BT-vagnen och T-28. Nedan listas några av de nya sovjetiska pansarfordonen som dök upp vid fronten 1941–1944.

 

SU-76

Detta nya pansarfordon vållade inte finnarna några större problem. Alla deras befintliga pansarvärnsvapen kunde slå vagnen. Su-76 användes främst för direkt eldunderstöd för infanteriet och började dyka upp vid fronten 1943. På bilden en Su-76 från 938. SU-regementet.

SU-76

 

T 34/76

Stridsvagnen T-34/76 modell 1941 var nydanade i sin design. Den nya vagnen var revolutionerande med sitt lutande pansar, sina breda band och stora kanon (7,6 cm), stor i jämförelse med vad motståndarna hade 1941. Finnarna hade inledningsvis stora problem med vagnen men när tyska leveranser av 7,5 cm pansarvärnskanoner satte igång så försvann detta.

T-34/76

 

 

T-34/85

Under 1944 kom T-34:or med 8,5 cm kanon att dyka upp vid fronten. Finska styrkor erövrade några vagnar och de sattes snabbt in i finsk tjänst. Vagnen hade egentligen allt, skydd, rörlighet och eldkraft.

 T-34/85

Foto: SA-KUVA

 

KV-1

KV-vagnen testades av Röda armén under vinterkriget men finska armén noterade inte denna vagn. Den kom som en obehaglig överraskning under fortsättningskriget 1941. Det finska pansarvärnet hade rustat enormt efter vinterkriget men dock inte med vapen som kunde slå ut denna vagn. Det finska pansarvärnet byggdes upp for att möta 1939 års sovjetiska vagnar och inte den nya generationen.

KV-1

Foto: SA-KUVA

 

Churchill

Röda armén satte även in brittiska lend-lease stridsvagnar sommaren 1944. Här tunga Churchill-vagnar från sovjetiska 46. tunga gardesstridsvagnsregementet. Med tanke på de sovjetiska tunga vagnar som finnarna redan hade mött så orsakade dessa brittiska vagnar ingen särskild kalabalik.

Churchill

 

 

ISU-152

De nya tunga sovjetiska stormkanonvagnarna ISU-152, baserades på IS-2-chassis, var svåra att möta 1944 men ju fler Panzerfaust och Panzerschreck som anlände ju mindre fruktade blev vagnarna. ISU-152 vägde 47 ton med ett frontpansar på 90 mm samt hade en 15,2 cm pjäs vars spränggranat vägde nästan 44 kilo. Detta kan jämföras med spränggranaten till en 7,5 cm kanon som vägde cirka 6 kilo.

ISU-152

Foto: SA-KUVA

 

IS-2

Den tunga sovjetiska stridsvagnen IS-2 med sin 12,2 cm kanon dök upp 1944. Det var en vidareutveckling av KV-vagnen. Den 46-ton tunga vagnen sattes in mot Finland under sommaren 1944, bland annat i sovjetiska 27. tunga gardesstridsvagnsregementet vid Viborg. Kanonen hade delad ammunition vilket sänkte eldhastigheten jämfört med en T-34/85.

IS-2

 

 

KV-2

Den 21 augusti 1941 vällde ett 52 ton tungt och 3,65 meter högt stålvidunder fram genom regnet på vägen från Alakurtti. Med slamrande larvband dundrade det rakt emot finländarna. Vagnens oproportionerligt stora och kantiga torn vände sig långsamt och sökte efter ett mål för sin 15,2 cm haubits, en pjäs vars like aldrig skådats på en stridsvagn. Misstron spred sig bland dem som mötte pansarbesten: ”Titta pojkar, vad i helvete är det som kommer där! Det kan inte vara sant!".

KV-2

 

 

Panzerfaust

En veteran från finska 6. divisionen skrev: ”Utan de tyska raketgevärens ankomst skulle ryssarna ha gått i mål.” En annan veteran var lika rak på sak: ”Utan Panzerfaust och Panzerschreck skulle vi inte ha klarat oss, det var en stor ynnest att kunna skjuta anfallsvagnarna i brand!”. På bilden ses finska soldater med Suomi-kulsprutepistolen och Panzerfaust.

Panzerfaust

Foto: SA-KUVA

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!