Ryssland satsar inte bara på tillförsel av nyproducerade stridsflygplan utan även ett stort antal flygplan har uppgraderats. Denna lista och text har satts samman av Jan Forsberg, överstelöjtnant och tidigare lärare i militärteknik på Försvarshögskolan. Insatsen i Syrien med skarpa vapensystem har främjat det ryska flygvapnets förmåga. Att genomföra denna flyginsats kostar en del pengar men ger oerhörda erfarenheter och lärdomar i att föra krig över lång tid med flygstridskrafter. Förlusterna har varit få utöver en av Turkiet nedskjuten Su-24M (se nedan), har tre helikoptrar förlorats i strid, detta under nära 12 månaders intensivt flygkrig. Målet att 70 procent av flygstridskrafterna skall ha modern materiel år 2020 kommer säkert att uppfyllas. Men det som är viktigast för de ryska flygstridskrafterna är den mängdträning som alla besättningar och system har erhållit genom Syrieninsatsen.

 

Su-25 SM

Su-25 SM

Under Georgienkriget 2008 sattes Su-25(Nato-beteckning Frogfoot) in på båda sidor med blandat resultat. Flygplanet flög för första gången 1975, men efter en del barnsjukdomar introducerades det i de sovjetiska flygstridskrafterna först 1981. Den senaste versionen Su-25 SM3 har levererats och inbegriper ett helt nytt digitalt navigeringssystem integrerat med ett nytt siktessystem med färgdisplay för flygföraren. Även en laser-pek med värmebildsikte ingår. Den ger flygplanet en mörkerkapacitet, vilket inte fanns tidigare. Sammanlagt 80 flygplan skall uppgraderas till år 2020. Idag är tolv Su-25 flygplan insatta i Syrien, i huvudsak Su-25 SM, och har till dags dato inte lidit några förluster. På bilden en Su-25 SM återvänder efter uppdrag i Syrien.

 

 

Su-24 M

SU-24 M

I Syrienkonflikten har Ryssland satt in tolv Su-24 M och M2 maskiner. Dessa har stått för mer kvalificerade uppdrag än ren Close Air Support. Just nu finns 110 operativa Su-24 kvar varav tolv flyger ständiga insatser i Syrien mot Al Nusra och IS. Under insatserna i november 2015 sköts en Su-24 M ned av turkiskt jaktflyg (F-16 C Block 40). Själva robotträffen ägde rum 4 km in på syriskt luftrum, men tidigare hade flygplanet varit inne i turkiskt luftrum under 17 sekunder enligt turkiska uppgifter. På bilden en SU-24 M i Syrien startar från den ryska flygbasen.

 

 

Su-34

 Su-34

Under Syrienkriget har 15 procent av vapeninsatserna varit styrbara precisionsvapen. Dessa system har satts in främst av Su-34 (Fullback) som på sikt ska avlösa de äldre Su-24 (Fencer) som introducerades på 1980-talet. Det nya Su-34 flygplanet har fått sitt elddop i Syrien där fyra maskiner sattes in initialt. Tunga styrbara bomber och attackrobotar har satts in och träffresultaten har varit goda. 2012 tecknades det första kontraktet om leverans av 92 Su-34 fram till år 2020. I den ryska planeringen finns ett behov av sammanlagt 140 Su-34.

 

 

Su-35 S

M-50

Rysslands just nu mest kraftfulla och avancerade multirole-flygplan är utan tvekan Su-35 S (Flanker-E). Efter incidenten med det nedskjutna Su-24 ökade Ryssland sina aktiviteter för att undvika en andra incident. Jakteskort med Su-27 och Su-30SM skedde varje dag men kronan på verket var i januari 2016 då fem Su-35 S ombaserades till Syrien. Allt för att skapa möjlighet till luftöverläge inom det syriska luftrummet. Su-35 S radar av PESA-typ kan upptäcka mål upp till 400 km avstånd. Invisning av ett AWACS-flygplan krävs för att maximera radarförmågan hos dessa flygplan. Ryssland har dagligen ett radarövervakningsplan över det syriska luftrummet.

 

 

MiG-29K

MiG-29K

För den ryska marinen har nyligen 20 MiG-29K levererats för att ersätta de tyngre Su-33 (hangarfartygsversion av Su-27) flygplanen. Efter det att hangarfartyget Admiral Kuznetsov moderniserats, skall fartyget sättas in i Medelhavet till hösten. Huvuduppgiften blir att understödja Syrieninsatsen. Ett febrilt förberedelsearbete pågår och de nya MiG-29K tillför hangarfartyget en ökad attackförmåga och med modernare radar skall de ge en ökad mångsidighet för hangarfartygsstyrkan.

 

 

 

MiG-29SMT

MiG-29SMT

Först när Algeriet 2006 placerade en order om uppgraderade MiG-29SMT som den senaste versionen heter kom en ny våg av intresse för MiG-29. Denna version SMT är en mid-life update och innebär att flygplanet även kan används för attackuppgifter vilket inte var fallet tidigare. Så sent som 2014 lades den senaste beställningen på sexton nya MiG-29SMT. Leveransen påbörjades 2015. Sammanlagt 150 MiG-29 är operativa i huvudsak vid de två baserna vid Kursk-Khalino och Millerovo.

 

 

SU-30

SU-30

Tidigare var MiG-29 den stora exportsuccén för Sovjetunionen och Ryssland. Men sedan tog Su-30 (Flanker-C) över rollen som exportmaskin och trots hög startvikt och viss komplexitet, har tio länder utöver Ryssland anskaffat flygplanstypen. Den senaste versionen Su-30 SM har tagit över delar från Su-35 såsom vektoriserad dragkraft och en ny modern radar. Den senaste versionen är beställd av Ryssland till ett antal av 116 flygplan varav 60 redan har levererats. Maximal startvikt är 34,5 ton och två jetmotorer om vardera 122,6 kN är dragkraften (JAS 39 C Gripen har en motor med 80 kN dragkraft). Sammanlagt 600 flygplan har hittills tillverkats i olika versioner. På bilden en SU-30 i Syrien på den ryska flygbasen.

 

 

Framtidens stridsflygplan?

Ryssland utvecklar tillsammans med Indien ett helt nytt flygplan som tillhör femte generationens flygplan. Tanken är att det första flygplanet skall överlämnas till de ryska flygstridskrafterna redan 2017. Men olika barnsjukdomar har försenat projektet hittills. Det ryktas att de första flygplanen får Su-35S motorer med anledning av att de ursprungligen tänkta motorerna inte har önskvärd tillförlitlighet. Samtidigt som flygplanet utvecklas tas en helt ny familj av vapensystem fram för att vara anpassade till smygtekniken. Radarmålarean bedöms som mycket låg och sammanlagt 55 flygplan är beställda av de ryska flygstridskrafterna.

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!