Det är idag – inte minst på senare genom åtskilliga filmer och böcker – välkänt att Hitlers Tredje rike under andra världskriget rövade åt sig oerhörda rikedomar från de ockuperade länderna i öst och väst. Flera länder kunde inget annat än bara se på när deras guldreserver och konstmuseer tömdes och dess innehåll fördes till Tyskland. På samma sätt beslagtogs pengar, smycken, konst, med mera, från de individer som systematiskt mördades i nazisternas dödsmaskineri.

Åtskilliga av Tredje rikets skattgömmor kom också att avslöjas när nederlaget 1945 var ett faktum. I saltgruvor och bunkrar hittades enorma samlingar av konst, juveler, guld och andra ädelmetaller. I Österrike påträffades samtidigt flera av de mer namnkunniga naziledarna med liknande rikedomar i bagaget. Så sent som hösten 2013 påträffades 1 500 av de tavlor som nazisterna beslagtagit under kriget – detta hos en privatperson i München. Värdet på dessa beräknades vara 8,5 miljarder! Mycket har med tiden återlämnas till sina rättmätiga ägare, men hur mycket ligger fortfarande kvar i sina gömmor runt om i Europa? Nedanstående är bara några av alla de skatter som fortfarande saknas.

 

Bärnstensrummet

Bärnstensrummet

En av de mest kända skatter som under oklara omständigheter försvann under andra världskriget är det så kallade Bärnstensrummet som bedöms ha ett värde på 4 miljarder kronor. Rummet gavs 1716 i gåva till den ryske tsaren Peter den store och fanns vid krigsutbrottet i Katarinapalatset utanför Sankt Petersburg (då Leningrad). Efter det att tyska trupper under operation Barbarossa nått Sankt Petersburg monterades rummet ned och fördes till Kaliningrad (då Köningsberg) där det under lång tid visades upp för allmänheten på Königsbergs slott. Hösten 1944 närmade sig emellertid Röda armén och staden utsattes för förödande flygbombning. I januari gavs order om att stadens konstskatter skulle evakueras men vad som hände härefter är oklart. Gick bärnstensrummet till botten med passagerarfartyget Wilhelm Gustloff? Är det gömt i en begravd tågtunnel i Polen? Gömdes rummet i en tysk gruva eller sjö eller förintades det helt enkelt under bombningarna av Kaliningrad? Så sent som 1997 hittades ett par mindre delar av rummet i Tyskland – delar som tagits som souvenirer av tyska soldater. Frågan är om bärnstensrummets gåta någonsin kommer att få ett svar.

 

 

Det tyska riksbanksguldet

Det tyska riksbanksguldet

Det är än idag oklart vad som i krigsslutet hände med stora delar av den tyska riksbankens guldreserv. Även om flera gömmor med guld hittades av de allierade står det klart att stora mängder guld fortfarande saknas. Kan det än idag finnas gömmor med detta guld runt om i Tyskland? Flera lastbilar ska i krigets slutskede – den 14 april – ha lämnat riksbanken i Berlin och kört i riktning mot Leipzig. Är det kring denna stad som man idag bör leta? Flera av dagens skattletare hävdar i alla fall detta och en plats som är extra intressant är Leinawald utanför Leipzig. Här hade tyska Luftwaffe under andra världskriget en flygbas och bevarade dokument visar på att tyskarna alldeles i krigsslutet byggde någon form av anläggning i skogen. Vad som byggdes har emellertid aldrig avslöjats – tyska Luftwaffe bombade själva området innan de allierades trupper nått dit. Med hjälp av brittiska flygspaningsfotografier försöker skattletare idag hitta platsen där guldet eventuellt kan finnas.

 

 

Vad döljer Toplitzsee?

 Vad döljer Toplitzsee?

Sjön Toplitzsee i Österrike är starkt förknippad med "nazistguld" och har genom åren flitigt figurerat i dessa sammanhang, inte minst i Bondfilmen Goldfinger. Vid sjön fanns 1943–1944 en av den tyska marinens försöksplatser och alldeles i krigsslutet ska flera tunga kistor under stort hemlighetsmakeri ha förts till och sänkts i sjön. Ryktet om en skatt i sjön spreds dock snabbt och vid dykningar i sjön 1959 hittades de första kistorna med falska brittiska pundsedlar. Sedan dess har fler fynd gjorts, men något guld har än så länge inte dykt upp. Skattjakten fortsätter!

 

 

Rommels skatt

Rommels skatt

Hitlers fälttåg i Nordafrika tog definitivt slut den 12 maj 1943 då de kvarvarande tyska och italienska styrkorna kapitulerade för de allierade. Afrikakåren var nu historia, men fyra månader senare ska fyra SS-män ha tagit sig till Libyen och där hämtat en skatt som gömts undan innan den tyska kapitulationen. Sex stålkistor ska ha lastats av SS-männen i en mindre båt som sedan tagit sikte på Korsika. Strax innan ankomsten till hamnen i Bastia ska de emellertid ha blivit angripna av brittiskt flyg och i panik kastat kistorna överbord. Sedan dess är kistorna försvunna och legenden om deras existens har under lång tid engagerat såväl privata skattletare som franska staten.

 

 

Stolpsee

Stolpsee

En annan sjö som sägs dölja en skatt är Stolpsee i Brandenburg. I slutet av andra världskriget – i mars 1945 – påstås SS-män ha sänkt 18 kistor innehållande 350 kilo guld och 100 kilo platina i denna sjö. Berättelser från personer bosatta kring sjön stöder historien, men vad innehöll egentligen kistorna – kan det i stället för ädla metaller ha varit dokument från det närbelagda koncentrationslägret Ravensbrück? Det östtyska Stasi dök 1981 i sjön för att hitta dessa kistor, men utan resultat. På senare år har privata skattletare tagit upp sökandet.

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!