Pennan & Svärdets vetenskapsredaktör Jan Waernberg har valt ut de åtta vackraste flygplanen som har använts av finska flygvapnet genom åren. Det finska flygvapnet är ett av världens äldsta och bildades den 6 mars 1918.

 

1. Thulin D

De första motorflygplanen var minst av allt vackra skapelser, men omkring 1914 när det första världskriget startade, fanns ett par flygplan som var mer eller mindre aerodynamiskt strömlinjeformade. Ett av planen var de franska monoplanen tillverkade av Morane-Saulnier, antingen de skulderblads- eller parasollvingade flygplanen.

Det av den svenske greven och upptäcktsresanden Eric von Rosen 1918 skänkta flygplanet av typ Thulin D (licensbyggd Morane-Saulnier Parasol) anses vara Finlands första militära flygplan, vilket dock är en sanning med modifikation. Ytterligare ett flygplan av samma typ kom till Finland från Sverige liksom två NAB Albatros. De var obeväpnade och användes i frihetskriget mot rödgardisterna som spaningsplan samt för nedkastande av pamfletter och mindre bomber. Båda planen havererade med tiden. Ett Thulin D har replikabyggts och är utställt på Finlands flygvapenmuseum i Tikkakoski.

I det finska flygvapnet har det varit tradition att det första flygplanet av en ny typ har burit namnet Kreivi von Rosen, Greve von Rosen. Fram till 1945 bar också finska flygvapnets plan Eric von Rosens personliga turmärke, den blå svastikan i en vit rundel.

Thulin D

 

Flygplandata:

Längd: 6,54 m
Spännvidd: 11,0 m
Höjd: 3,1 m
Besättning: 2 man
Motor: 1 x Thulin A roterande stjärnmotor med 9 cylindrar
Dragkraft: 90 hk
Fart: 115 km/h
Bestyckning: -
Antal i tjänst: 2 st

 

 

2. Fiat G.50 Freccia

Under mellankrigstiden fick Finland ett stort antal olika och udda flygplan tillverkade i Frankrike och Nederländerna, som knappast skulle vinna några som helst priser i skönhetstävlingar. Efter vinterkrigets utbrott fick landet åter nya typer av flygplan, och en av de snyggare var Fiat G.50.

Italiens diktator Benito Mussolini imponerades så till den grad av Finlands kamp under vinterkriget, att han medgav försäljning och export av 25 jaktplan av typ Fiat G.50 Freccia (sv. Pil). De anlände dock för sent för att påverka luftstriderna under vinterkriget, men hann ändå skörda 13 luftsegrar på kort tid. I slutet av januari gjordes en tilläggsbeställning på ytterligare 10 Fiat G.50. Under hösten 1941 var planet i god tjänst, men under 1942 satte Stalin in modernare och snabbare jaktplan, varvid Fiatplanen användes mindre frekvent. Det främsta Fiatförbandet var Flygdivision 26 som uppnådde 88 luftsegrar till priset av 12 flygplan, av vilka endast två förlorades i luftstrid. Svårigheten med reservdelar gjorde också sitt till. Planet användes fram till 1950 varefter de skrotades. Inget plan bevarades i Finland.

Fiat G-50

 

Flygplandata:

Längd: 7,80 m
Spännvidd: 10,99 m
Höjd: 2,96 m
Besättning: 1 man
Motor: 1 x Fiat A.74 RC.38 dubbelstjärnmotor med 14 cylindrar
Dragkraft: 838 hk
Fart: 472 km/h (max hastighet i dykning 800 km/h!)
Bestyckning: 2 x 12,7 mm Breda-SAFAT
Antal i tjänst: 35 st

 

 

3. LaGG 3

Man brukar säga att vackra flygplan flyger bra, något som inte minst gäller det brittiska jaktplanet Supermarine Spitfire. Finland fick jaktplanen Gloster Gladiator, Hawker Hurricane och bombplanet Bristol Blenheim. Men när det gäller epitet vackert får jag nog föreslå de erövrade ryska flygplanen istället, som jaktplanet LaGG-3 eller bombplanet Tupolov Tu-2.

Under 1942 togs tre nödlandade sovjetiska jaktplan av typ LaGG-3 i finsk tjänst. LaGG-1 hade varit det modernaste jaktplanet i Sovjetunionen 1941 men var klart underlägsen de tyska jaktplanen. Även efterföljaren LaGG-3 uppvisade samma brister, med en tung flygplankropp i förhållande till motoreffekten. Först i samband med att man försåg typen med en modernare dubbelstjärnmotor 1942 – LaGG-5 – fick man ett potent plan som kunde ta upp kampen med Bf 109 och Fw 190. I finsk tjänst sattes planen in mot sovjetiska bombplansformationer, men endast en luftseger har noterats, då Eino Koskinen med flygplansbeteckningen LG-1 den 16 februari 1944 sköt ner ett sovjetiskt LaGG-3-jaktplan!

 Lavochkin LaGG-3

 

Flygplandata:

Längd: 8,81 m
Spännvidd: 9,80 m
Höjd: 2,54 m
Besättning: 1 man
Motor: 1 x Klimov M-105PF vattenkyld V-12
Dragkraft: 1 260 hk
Fart: 575 km/h
Bestyckning: 2 x 12,7 mm Berezin BS ksp + 1 x 20 mm ShVAK akan
Antal i tjänst: 3 st

 

 

4. Bf 109G

Finland fick aldrig några Spitfires då man var på ”fel sida” i världskonflikten. I stället fick man tyska Messerschmitt Bf 109 som inte bara var vackra utan också kraftfulla vad gäller hastighet och beväpning.

När Finland i mars fick sina första ”Mersor”, fi. Mersu som Mercedes-bilarna kallades i folkmun, fick man inte bara ett flygplan som var överlägset de jaktplan som Stalins flygvapen opererade med under fortsättningskriget, utan också den typ som man fick överlägset flest av genom historien. 162 Bf 109G köptes in av vilka 159 togs i tjänst. Av dessa var 48 av typ G-2, 109 typ G-6 och 2 typ G-8. Planet användes av fyra flygdivisioner, och förlustutbytet var 663 egna luftsegrar till priset av 32 egna förlorade plan och 23 omkomna piloter. Topp-ässet i Finland var Ilmari Juutilainen med 126 luftsegrar, av vilka 58 gjordes med Bf 109G. Tvåan bland ässen var Hans ”Hasse” Wind som fick 39 luftsegrar med Brewster B239 och under 1944 på kort tid 36 luftsegrar med Bf 109G, totalt 75 segrar.
Två flygplan, MT-452 och MT-507, är bevarade i Finland vid Utti och Tikkakoski. Just MT-507 gjorde sin sista flygning den 13 mars 1954 med major Erkki Heinilä vid spakarna.

Messerschmitt Bf109G-2

 

Flygplandata (version Bf 109G-6):

Längd: 8,94 m
Spännvidd: 9,92 m
Höjd: 2,50 m
Besättning: 1 man
Motor: 1 x Daimler-Benz DB 605A
Dragkraft: 1 475 hk
Fart: 630 km/h
Bestyckning: 1 x 20 mm MK 151/20 alt. 30 mm MK 108 + 2 x 13 mm MG 131
 Antal i tjänst: 159 st

 

 

5. Il-28

Under fortsättningskriget använde sig Finland av erövrade tunga jaktplan och bombplan som lade sig bakom ryska bombplanformationer på återväg till sina flygbaser runt om St. Petersburg, och lyckades ställa till med en hel del jäkelskap. Efter kriget kunde Finland köpa sovjetiska flygplan, bland annat fyra bombplan typ Iljusjin Il-28 (NATO-beteckning Beagle), ett relativt snyggt bombplan baserat på tysk Junkers-teknologi från krigsslutet.

Då Finland inte fick inneha offensiva vapen som pansarskepp, ubåtar eller bombplan enligt vänskapspakten med Sovjetunionen, kom Iljusjin Il-28 att användas som ett snabbt målbogserarplan för de nyinköpta sovjetiska MiG-21-flygplanen. Planet användes även för flygfotografering, sjöbevakning och som spanings- och luftprovningsplan. Samma motor satt även i jaktplanen MiG-15 och Mig-17 och efter användandet praktiserade Finland samma sak som i Sovjetunionen, att använda motorerna som snösmältare monterade på lastbilar!

Att Il-28 sedan snabbt kunde byggas om till bombplan är en annan sak...

Il-28

 

Flygplandata:

Längd: 17,60 m
Spännvidd: 21,50 m
Höjd: 6,70 m
Besättning: 3 man
Motor: 2 x Klimov VK-1 (rysk kopia av Rolls Royce Nene)
Fart: 900 km/h
Dragkraft: 53,8 kN 
Bestyckning: - ( bombversionen hade 4 x 23 mm NR-23 akan, 2 i nosen och 2 i ett aktertorn samt kunde medföra  3 000 kg bomblast)
Antal i tjänst: 4 st

 

 

 

 

6. MiG-21 + J 35F Draken

Två av de vackraste jaktplanen i finsk tjänst torde vare den sovjetiska Mig-21 och den svenska SAAB J-35 Draken.

Efter det andra världskriget, mellan 1950 och 1989, var Finland begränsat av ett avtal med de allierade segernationerna om att ha högst 60 stycken stridsflygplan. Under 1960-talet införskaffades först 22 MiG-21F-13 Fishbed C som var i tjänst åren 1963-1986 och några år senare ytterligare 26 MiG-21bis Fishbed N, i tjänst 1978-1998, samt sex tvåsitsiga skolflygplan (Mig-21 Mongol). För att inte vara helt utlämnade åt ryssarna inköptes parallellt 42 svenska jaktplan av typ J 35B och J 35F samt fem skolversioner J-35S. Endast två Drakenplan har gott förlorade, varav ett med en dödlig utgång (1974 och 1995).

I efterhand har det framkommit att Finland utbildade långt fler Drakenpiloter än vad man hade flygplan till, samt att det i Sverige fanns ett stort antal depåställda Draken som var ämnade åt Finland om ett krig skulle utbryta.

Saab 35fs Draken MiG-21

 

Flygplandata (MiG-21F-13 Fishbed N):

Längd: 15,76 m
Spännvidd: 7,15 m
Höjd: 4,12 m
Besättning: 1 man
Motor: 1 x Tumanskij R-25-300
Fart: 2 230 km/h
Dragkraft: 70 kN
Bestyckning: 1 x 30 mm NR-30 akan, 4 x luftmålsrobotar eller raketkapslar
Antal i tjänst: 54 st

 

Flygplandata J 35F Draken:

Längd: 15,34 m
Spännvidd: 9,42 m
Höjd: 3,89 m
Besättning: 1 man
Motor: 1 x Volvo Flygmotor RM 6C (Rolls-Royce Avon)
Dragkraft: 78,4 kN
Fart: Mach 2
Bestyckning: 1x 30 mm akan m/55, jaktrobotar och raketer
Antal i tjänst: 47 st

 

 

7. BAe Hawk Mk 51

Det är inte ofta skolflygplan är vackra, men Finland har haft och har två plan som är mer eller mindre snygga, SAAB Sk 50 Safir samt BAe Hawk.

Som sagts tidigare var Finland efter det andra världskriget begränsat av ett avtal från 1950 till 1989 att ha högst 60 stycken stridsflygplan. Denna restriktion omfattade dock inte skolversioner eller skolflygplan som kunde användas till taktiska uppdrag utöver sin primära funktion. Ur kostnadssynpunkt kan dessutom beväpnade skolflygplan utgöra ett synnerligen kostnadseffektivt tillägg, på samma sätt som svenska Flygkrigsskolans SAAB 105 har utgjort skolflygplan i fred och lätt attackplan i krig. 1957 beslöt Finland att anskaffa det brittiska skolplanet Hawker-Siddeley/Folland Gnat, och det första exemplaret anlände 30 juli 1958. Ganska omgående visade sig planet vara problematiskt och trots att man hade planerat för licenstillverkning av typen stannade beställningen vid 13 plan: 11 jaktplan och 2 spaningsplan. Planet kunde medföra 2 x 30 mm Aden-akan, 2 x 227 kg bomber samt 18 x 76 mm raketer. Redan 1974 slutade man använda planet i Finland. Trots problemen var Gnat faktiskt det första flygplanet att överskrida ljudvallen, redan dagen efter ankomsten till Finland!

Betydligt mer lyckosam var 1980 års anskaffning av det brittiska skol- och lätta attackflygplanet BAe Hawk Mk 51 i 50 exemplar samt 1994 års inköp av ytterligare sju plan för att ersätta 12 plan som gått förlorade vid haverier. 2007 beslöts att anskaffa ytterligare 18 Hawk Mk.66 som stod nästan oanvända i Schweiz. Flygplanen har livstidsförlängts och avses vara i tjänst fram till 2019.

BAe Hawk Mk 51

 

Flygplandata BAe Hawk:

Längd: 11,96 m
Spännvidd: 9,39 m
Höjd: 4,0 m
Besättning: 2 man
Motor: 1 x Rolls-Royce/Turbomeca Adour Mk.951
Dragkraft: 23 kN
Fart: 1 038 km/h
Bestyckning: 1 x 30 mm ADEN akan i kapsel, 2 x jaktraketer, bomber upp till 3 085 kg
Antal i tjänst: 65 st

 

 

8. F-18C Hornet

Det sista valet av flygplan i min serie om Finlands vackraste flygplan är självsvåldigt gjort – andra kanske inte tycker som jag: McDonnell Douglas F-18 Hornet. Men det är något speciellt med det – och det sammanfattar också på något vis kulminationen av valen av flygplan som Finland gjort genom tiderna.

Hornet är ett multi-role aeroplane med många strängar på sin lyra: jakt, attack och spaning. Officiellt betecknar man typen i Finland som just enbart F-for-Fighter men de vapen de kan bära innebär att flera roller samtidigt kan fullföljas. Finland skaffade 57 F-18C och sju tvåsitsiga F-18D, officiellt som skolmaskiner. I USA är dock just denna version mycket användbar för olika bombuppdrag. Uppgradering av typen kommer att ske med hjälmsikten och den nya attackroboten AGM-65 Maverick.

En F-18C kolliderade med ett systerplan den 8 november 2001 under mörkerövning, men lyckades ta sig ner. I samband med reparationen av planet beslöt man att bygga om planet till den tvåsitsiga versionen F-18D, vilket gör att man nu har 8 tvåsitsiga flygplan.

FA-18C Hornet

 

Flygplandata F-18C:

Längd: 17,1 m
Spännvidd: 12,3 m
Höjd: 4,7 m
Besättning: 1 / 2
Motor: 2 x General Electric F404-GE-402
Fart: Mach 1,7
Dragkraft: 79 kN per motor
Bestyckning: 1 x 20 mm M61 Vulkan akan, bomber, luft-, mark- och sjömålsrobotar
Antal i tjänst: 57x F-18C och 7x F-18D

 

 

 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!

Mer från Pennan & Svärdets kuriosakabinett

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!