Redaktion för Pennan & Svärdet har valt ut de fem pansarfordonen som fanns i svenska armén under perioden 1945 till 2000.  Fyra är svenska till ursprunget medan den femte är från Stormakt Röd.  I år firar de svenska pansartrupperna 75 år. Försvarsbeslutet 1942 innebar att pansartrupperna organiserades som ett särskilt truppslag och att tre pansarbrigader sattes upp.

 

5. Pansarbandvagn 501

Vagnen är inte svensk till ursprunget utan sovjetisk, BMP-1. Vagnen sattes i serieproduktion under slutet av 1960-talet och kom att bli Sovjetunionens främsta pansarskyttefordon. Många som gjorde svenskt värnplikt kom att läsa om vagnen i häftet ”Stridsfordonskort del 1 Sovjetunionen”. Sedan tog kalla kriget slut och Sverige kom att köpa in 350 vagnar under mitten av 1990-talet eftersom svenska armén skulle mekaniseras. Men tiden i svensk tjänst blev kort. För Försvarsbesluten 1996 och 2000 innehöll en rad förbandsnedläggningar, bland annat omfattande de som utrustats med Pbv 501. 

Pansarbandvagn 501

Svenska armén kom att utbilda på Pbv 501 endast under tre år innan vagnen togs ur tjänst och ställdes i centralförråd.

 

 

4. Pansarbandvagn 302

Den 25 februari 1966 levererades det första seriefordonet till P 1 i Enköping. Sverige fick då ett pansarskyttefordon med bättre beväpning och skydd jämfört med USA:s M113 som också togs i tjänst under 1960-talet. Sverige kan sägas ha fått ett stridsfordon medan USA fick en slagfältstaxi. Konstruktionen av Pbv 302 har uppfattats som mycket lyckad. Motorn var driftsäker och slitstark. Vagnen var lätt att hantera, framkomligheten mycket god och driftskostnaderna relativt låga.

Pansarbandvagn 302

Nästan 650 pansarbandvagn 302 kom att levereras.

 

 

3. Luftvärnskanonvagn fm/43

Leveranser av de första vagnarna påbörjades 1947. Fordonen gavs beteckningen Luftvärnskanonvagn fm/43 (dock oklart varför de då benämndes försöksmodell). Lvkv fm/43 tillfördes pansarbrigaderna för att där fungera som ett splitterskyddat luftvärn vilket kunde framrycka tillsammans med stridsvagnarna. Vagnen hade många barnsjukdomar som aldrig riktigt försvann och de 17 vagnarna kasserades 1969.

 Luftvärnskanonvagn fm/43

Luftvärnskanonvagn fm/43 hade dubbla 40 mm luftvärnsautomatkanoner från Bofors men endast optiska riktmedel, vilket sänkte förmåga att bekämpa flygplan i dåligt väder.

 

 

2. 15,5 cm Bandkanon

Samtliga Bandkanon 1 kom att användas inom artilleridivisionerna i milo ÖN. Inledningsvis organiserades de i två bataljoner om tolv vagnar vardera. Totalt 26 stycken Bandkanon kom att vara i tjänst under åren 1965–2003. Eldhastigheten var imponerande: alla 14 skott från magasinets två lager om sju skott vardera kunde avfyras på 45 sekunder. Räckvidden var drygt 25 km: när den första salvan slog ner på maximalt skjutavstånd, var övriga 13 fortfarande i luften.

15,5 cm bandkanon

Bandkanon 1A baserades på ett förlängt Strv 103 chassi. Stridsvikten blev 53 ton och bandkanonen var för sin tid världens tyngsta bandartilleripjäs.

 

 

 

 

1. Stridsvagn 103C

Försvarsbesluten 1978 och 1982 innebar att arméns mekanisering fokuserades mot lättare stridsfordon och att anskaffning av ny stridsvagn fick anstå till 1990-talet. Detta gjorde det nödvändigt att uppgradera befintliga stridsvagnar. Den renovering och modifiering som Strv 103 genomgick innebar att körmilskostnaderna halverades och att tillgängligheten ökade dramatiskt. Den första modifierade vagnen, Strv 103C, togs i bruk 1986. 1988 hade samtliga 290 fordon genomgått uppgradering.

Stridsvagn 103C

Stridsvagn 103C blev den sista versionen av Stridsvagn ”S”. Som ett extra pansarskydd hängde bensindunkar längs sidorna.

 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!