Sommaren 1943 drabbade enorma pansarstyrkor samman runt staden Kursk. Totalt kom över 10 000 stridsvagnar och stormkanoner att sättas in i striderna mellan 5 juli och 23 augusti 1943. Huvuddelen av dessa kom från Röda armén, som också tog enorma förluster. Det var en katastrof för de sovjetiska pansartrupperna men de vann ändå slaget. Drygt 6 000 sovjetiska stridsvagnar och stormkanoner totalförstördes. Det ger 121 vagnar som totalförlust för varje dag som slaget pågick. De sovjetiska förlusterna kan jämföras med att svenska försvaret köpte in 702 stridsvagnar under hela andra världskriget 1939–1945. Redaktionen på Pennan & Svärdet har valt ut ett antal udda och häftiga pansarfordon som deltog i slaget.

 

1. SU-122

För att skapa genombrott i de tyska försvarslinjerna fick de sovjetiska skytteförbanden bland annat understöd av tunga stridsvagnar och stormkanonvagnar. En ny stormkanonvagn som hade kommit ut på förbanden var SU-122. Vagnens chassi kom från den berömda stridsvagnen T-34 och kanonen var en 12,2 cm haubits. Pjäsen kunde understödja skyttesoldaterna med direkteld mot tyska försvarsställningar. Däremot var vagnen inget vidare för pansarbekämpning. 

SU-122

SU-122 var i produktion under kort tid, 1942–1943, och endast få vagnar producerades enligt sovjetiska måttstockar, 638 vagnar.

 

 

2. Brummbär

Även känd som Sturmpanzer IV. Vagnen utvecklades i syfte att sättas in i stadstrider som Stalingrad. Tjockt frontpansar och vagnen hade en kort 15 cm haubits som avfyrade en spränggranat som vägde 25 kg. Kan jämföras med den berömda 88:an vars spränggranat vägde drygt 9 kg (Totalt 14,7 kg med hylsa och laddning). Vid Kursk fanns det en bataljon, 216. stormpansarbataljonen, som hade 45 vagnar.

Brummbär Sturmpanzer IV

Infanteriets stöttepelare. Första leveranserna av den nya vagnen skedde i april 1943 och totalt kom 299 vagnar att tillverkas under kriget.

 

 

3. Panther D

Tysklands nya medeltunga vagn Panther D gjorde debut vid Kursk. Vagnen var fortfarande behäftad med ett antal barnsjukdomar och många vagnar föll bort på grund av tekniska problem. Det fanns två bataljoner, 51. och 52., vardera 96 vagnar. Sedan fanns ett antal stabsvagnar för 39. pansarregementet. Totalt 200 Panther sattes den 5 juli 1943.

 Panther D

Andra världskrigets bästa stridsvagn men där var inte vagnen ännu vid slaget om Kursk den 5 juli 1943, utan hade för många tekniska problem.

 

 

 

4. SU-152

Vagnen byggde på chassi från den tunga KV-vagnen och hade en 15,2 cm kanonhaubits. De sovjetiska stormkanonvagnarna var få vid Kursk, de hade just börjat produceras. I viss mån hade tyskarna Sturmgeschütz inspirerat Röda armén. När kriget bröt ut 1941 hade Röda armén inga stormkanonförband utan dessa började dyka upp först 1943. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att Röda armén vid krigsslutet i maj 1945 hade 12 stormkanonbrigader, 241 stormkanonregementen samt 70 nyuppsatta stormkanonbataljoner som var tänkt att bli en del av skyttedivisionerna.

SU-152

En av få sovjetiska vagnar vid Kursk som kunde slå ut de tunga tyska vagnarna i vagnsdueller. Men få fanns som sagt, inledningsvis bara i norr. På bilden, en SU-152 som tyskarna har erövrat.
Foto: Bundesarchiv_Bild_101I-154-1964-28.

 

 

5. Ferdinand

En tung pansarvärnskanonvagn, vikt 65 ton, som användes för första gången vid slaget om Kursk sommaren 1943. Vagnen var en restprodukt eftersom man hade 90 Tiger-chassis av Porschemodell som man valde att bygga om till pansarvärnskanonvagnar. Vagnen beväpnades med en lång 8,8 cm kanon (88 L/71) och kunde slå igenom alla sovjetiska stridvagnars pansar vid träff. Vagnen är även känd som Elefant. Alla 90 vagnar skickas för att delta i Kursk.

Ferdinand

Ferdinands vid Kursk ingick i tyskarnas norra anfall och totalt förlorades 39 vagnar under julimånad. På bilden en Ferdinand som har blivit erövrad av sovjetiska 129. skyttedivisionen, vilket har skrivits på vagnens sida.

 

 

 

6. Tiger

Under andra världskriget tillverkades ett stort antal olika typer av stridsvagnar men nästan ingen annan vagn har uppnått samma ryktbarhet som den tunga tyska stridsvagnen Tiger. Vagnens främsta egenskaper var eld och skydd. Däremot var inte rörelse en egenskap som får en att tänka på Tigervagnen. Totalt hade de anfallande tyska förbanden i norr och söder vid Kursk tillgång till 146 tunga Tigrar fördelade på tio kompanier. Den tyske pansargeneralen Heinz Guderian förespråkade kraftsamling, Schwerpunkt, vilket tyskarna inte gjorde då Tigervagnarna var fördelade på fyra olika anfallskårer, en i norr och tre i söder.

Tiger

Legenden på slagfältet, Tiger. Vagnen hade en 8,8 cm kanon L/56 och en vikt av 57 ton.  En självständig Tigerbataljon bestod oftast av tre kompanier á 14 vagnar med en bataljonsstab med tre vagnar, dvs. en total styrka på 45 vagnar per bataljon. På bilden tunga Tigerstridsvagnar tillhörande SS-divisionen Das Reich framgrupperar. Divisionen hade ett kompani vagnar.

 

 

7. Lee

M3 Lee var en lend-lease vagn som Röda armén fick från USA. Totalt leverades 976 vagnar under åren 1942-1943 innan Shermanvagnar tog helt över, där leverades nästan 3 700 vagnar från USA till Röda armén. M3 Lee var en vagn som byggde på idén slagskepp på land och denna tanke visades vara helt fel.

M3 Lee

Tornet på vagnen hade en 37 mm kanon medan i chassit satt det en 7,5 cm kanon. Pansaret var dessutom nitat.

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!