Napoleon kallade artilleriet slagfältets drottning. Den tunga elden var avgörande för framgång med en stor fysisk verkan – men, inte minst, genom den skräck ljuden av brisaderna ingöt. De riktigt tunga artilleripjäserna spelade en viktig roll i ytbekämpningen liksom för bombardemang på djupet av motståndarens gruppering och fartygsbekämpning. Redaktionen på Pennan & Svärdet har valt ut fem ikoniska tunga artilleripjäser som har tjänstgjort i det svenska försvaret.

 

5. 21 cm haubits m/1917

21 cm haubits m/1917 – eller med tysk benämning Langer 21 cm Mörser – var en respektingivande pjäs som var en vidareutveckling av tunga 21 cm Mörser 10. Tolv pjäser köptes in 1917 och var i tjänst redan året därpå. Pjäsen var i bruk till 1952. Projektilen som vägde 121 kg bars fram på en laddbår av fyra man, lyftes upp och ansattes.  Lägg märke till vidjemattan som pjäsen vilar på samt träkilen för att bromsa rekylen. 

21 cm haubits m/1917

Foto: Krigsarkivet

 

 

4. 15,5 cm bandkanonvagn

Fartfylld pose med 15,5 cm bandkanonvagn sommaren 1967. Släktskapet med stridsvagn 103 (stridsvagn S) fanns avseende motorer, växellådor och bandaggregat. Samtliga bandkanonvagnar placerades i Boden där de organiserades i två bataljoner om tolv vagnar vardera. Magasinen laddades med dumper eller lastbil. Kanonens eldhastighet var imponerande: alla 14 skott från magasinets två lager om sju skott vardera kunde avfyras på 45 sekunder. Räckvidden var drygt 25 km; när den första salvan slog ner, var övriga 13 fortfarande i luften. De sista vagnarna togs ur tjänst 2003. Därmed sattes punkt för en nära 40-årig epok.

15,5 cm bandkanonvagn

Foto: Krigsarkivet

 

 

3. 28,3 cm skeppskanon m/12

Svenska flottans massiva eldkraft i Östersjön under beredskapsåren var de tre pansarskeppen i Sverige-klassen med sin 28,3 cm kanoner. Pansarskeppet Drottning Victorias förliga 28,3 cm och 15 cm dubbeltorn. Stridsmärsen modifierades ett antal gånger på pansarskeppen. Projektvikten var 315 kg. Pansarskeppen togs ur tjänst på 1950-talet men pansarskeppens dubbeltorn med 15,2 cm kaliber gjorde en lång och trogen tjänst i Kalixlinjens befästningar. Strax söder om polcirkeln gjorde dessa kanoner sin plikt intill dess att invasionsförsvaret avvecklades och skrotdöden blev sista anhalt.

 28,3 cm skeppskanon m/12

Foto: Sjöhistoriska museet

 

 

 

2. 21 cm kustartillerikanon m/42

21 cm Kanon 39 byggdes ursprungligen för Turkiet men endast två hade levererats innan Tjeckoslovakien ockuperades av Tyskland. Tyskarna fortsatte tillverkningen av kanonen och ett sextiotal byggdes inklusive de nio för Sverige. De nio kanonerna kom att ingå i krigsorganisationen från och med juli 1944. Sista skjutningen genomfördes 1972 och trots att militärbefälhavaren för södra militärområdet vädjade om att ha kvar pjäserna så avvecklades dessa. Karaktäristiskt för denna kanon var dess långa eldrör, med en relativ eldrörskaliber om L/45. Ett långt eldrör ger högre mynningshastighet. Idag finns det en komplett pjäs bevarad i före detta KA 2:s museum på Aspö utanför Karlskrona. Ytterligare en pjäs står renoverad på beredskapsmuseet i Djuramossa utanför Helsinborg.

21 cm kustartillerikanon m/42

Foto: Krigsarkivet

 

 

1. 30,5 cm kusthaubits m/1916

När de tunga kusthaubitsarna, totalt åtta pjäser, installerades vid Torsberg på Värmdö och Aspö vid Karlskrona var hotet från luften ännu försumbart, vilket gjordes av de placerades i rymliga, stora pjäsbrunnar. De var inte operativt redo förrän 1924. Kort före andra världskrigets utbrott 1939 togs beslut om att omgruppera 30,5 cm-batteriet vid Vaxholm till Karlskrona-regionen. Grupperingsplats där blev Ryssjön – mellan Bräkne Hoby och Järnavik i mellersta Blekinge. Redan 1940 fanns alla åtta pjäserna installerade och stridsberedda till försvar av sydkusten. De tunga projektilerna till pjäserna vägde 386 kilo per styck. Haubitsbatterierna utgick ur krigsorganisationen 1950, och pjäserna skrotades tio år senare. Ingen pjäs bevarades för eftervärlden.

30,5 cm kusthaubits m/1916

Foto: Krigsarkivet

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!