Redaktionen på Pennan & Svärdet har tagit hjälp av överstelöjtnant Jan Forsberg, tidigare lärare i Militärteknik på Försvarshögskolan, att välja ett antal nya ryska pansarfordon som visar på utvecklingen inom de ryska pansartrupperna. Nu den 9 maj kommer dessa fordon att visas upp i paraden på Röda torget i Moskva.

 

1. Stridsvagn T-14

Det fordon som tveklöst har väckt störst uppmärksamhet de senaste åren har varit den nya stridsvagnen T-14 inom Armatafamiljen. Armata är inte namnet på den nya stridsvagnen utan namnet på en ny familj av tunga pansarfordon. Stridsfordonsfamiljen kommer bland annat att innehålla, utöver en stridsvagn, en tung IFV (pansarskyttefordon), broläggare, bärgare, bandkanon och en minläggare. 

Stridsvagn T-14

 

 

2. Tung IFV T-15

Den nyutvecklade T-15 vagnen är en tung IFV (Infantry Fighting Vehicle), en fordonstyp som hittills i huvudsak endast funnits i två nationer, Ryssland och Israel. I Mellanöstern har Israel sedan länge genomfört strider i bebyggelse och behovet har där accentuerats de senaste åren.

Tung IFV T-15

Foto: Vitalij Kuzmin

 

 

3. Bandkanon 2S35

Till Armatafamiljen hör även en ny bandkanon 2S35 Kolitsva-SV med 15,2 cm pjäs. Än så länge används dock ett modifierat T-90 chassi.

 Bandkanon 2S35

Foto: Vitalij Kuzmin

 

 

 

 

4. Pansarbandvagn Kurganets

Kurganets skall ersätta BMP-familjen, vars senaste fordon var BMP-3 med en stridsvikt på 18 ton. Det nya fordonet väger 25 ton. Två olika vagnar Kurganets som har visats. En version är en IFV, med ett torn som innehåller en 30 mm automatkanon. Tornet är i likhet med T-15 helt obemannat. Beväpningen utgörs utöver automatkanonen av fyra pansarvärnsrobotar av typ Kornet.

Pansarbandvagn Kurganets

 

 

5. Pansarterrängbil Bumerang

Bumerang-vagnen är amfibisk och har specialpropellrar så kallade ductade-propellrar som ger en extra bra effekt när hastigheterna är under 10 knop. Med sin stridsvikt på 25 ton krävs en stor chassivolym för att vagnen skall kunna simma. I likhet med Kurganets finns såväl ramp som dörr på bakgaveln.

Pansarterrängbil Bumerang

 

 

 

6. Stridsvagn T-72B3

Moderniserade T-72B3 kommer att vara med i paraden den 9 maj 2017. Detta visar på vilken betydelse dessa nya T-72-or verkar ha inom den ryska krigsmakten.  Vagnen har bland annat fått ett modernare reaktivt pansar, bättre observationsutrustning och bättre kommunikationssystem.

Stridsvagn T-72B3

 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!