Den tyska krigsmakten kom att under andra världskriget 1939-1945 formera en mängd förband. Flera av dem bestod av utländska soldater och en del var väldigt annorlunda och speciella. Men det fanns även egna tyska förband som skiljde sig från mängden. Här har redaktionen på Pennan & Svärdet valt ut fem förband som sticker ut.

 

1. Kalmückische Kavallerie Korps (K.K.K.) – buddhistiskt nomadfolk

Kalmuckiska kavallerikåren som stred på tysk sida hade som mest 5 000 soldater. Kåren hade fyra kavalleribataljoner med vardera sex skvadroner. Förbandet började sättas upp i augusti 1942 på Kalmuckstäppen av initiativtagaren dr Otto Doll. Den främsta uppgiften för förbandet var partisankrigföring. Kalmuckerna var ett buddhistiskt nomadfolk från norra Kaukasus. Hela folkgruppen bestraffades senare av Stalin och tvångsförflyttades från sina hemtrakter österut. Först 1958 återuppstod Kalmuckien som autonomt område i Kaukasus. 

Kalmückische Kavallerie Korps (K.K.K.)

Befälhavare för tyska XXIV. pansarkåren Walter Nehring hälsar på soldater ur Kalmuck-kåren 1943. Förbandet var underställt hans kår.

 

 

2. 638. infanteriregemente - Legionen med franska volontärer mot bolsjevism

Efter det att världshistoriens största fälttåg, operation Barbarossa, hade inletts den 22 juni 1941 började ett franskt förband att rekryteras på franskt initiativ. Ett regemente att sätta in på östfronten.  Rekryter kom från många franska kollaboratörspartier, över 13 000 anmäldes sig men bara drygt 5000 verkade hålla måttet. I oktober 1941 fanns drygt 2000 franska soldater i 638. infanteriregemente(fr) på plats på östfronten utanför Moskva.

638. infanteriregemente

638. infanteriregemente(fr) på östfronten i november 1941 och visar upp sin förbandsfana. Foto: Bundesarchiv

 

 

3. 13. Waffen-Gebirgsdivision der SS (bergsdivision) – muslimer från Kroatien med fältimam

SS ansåg sig vara ateister men ändå bildades en division som tillhörde SS med fältimam. Waffen-SS började under 1943 att formera bergsdivision ”Handschar” som bestod främst av frivilliga muslimer från områden som tillhörde Kroatien. 13. Waffen-Gebirgsdivision der SS (bergsdivision) hade i december 1943 en styrka på 21 065 man. Divisionen sattes in i partisankriget i Jugoslavien under 1944 och kom sedan i strid med Röda armén i krigets slutskede.

 13. Waffen-Gebirgsdivision der SS

Waffen-SS började under 1943 att formera bergsdivision ”Handschar” som bestod främst av frivilliga muslimer från områden som tillhörde Kroatien. Foto: Bundesarchiv

 

 

 

 

4. Hermann Göring Panzerdivision – pansarförband tillhörande flygvapnet

Hermann Göring, chefen för Luftwaffe, , nöjde sig inte med att bara ha Messerschmitts, Stukas, 8,8 cm luftvärnskanoner och fallskärmsjägare i Luftwaffe. Göring tyckte senare att Luftwaffe borde ha egna pansarförband. Pansardivisionen i Luftwaffe började formeras 1943 och under 1944 expanderade det hela till en pansarkår bestående av en pansardivision och en pansargrenadjärdivision samt kårförband som Luftwaffes stormkanonbrigad.

Hermann Göring Panzerdivision

Flygvapenchefen Hermann Göring besöker sin pansarkår ”Hermann Göring” i Ostpreussen november 1944. Mannen mittemot Göring är kårens befälhavare generallöjtnant Wilhelm Schmalz, som var en erfaren officer med karriär inom armén (överste) innan han växlade över till Luftwaffe.

 

 

5. Kosackdivisioner – traditionellt ryskt förband

Kosackdivisioner är något vi förknippar med tsaren och Ryssland och inte Hitler-Tyskland. Tyskarna satte flera mindre förband i bataljonstorlek men tack vare Helmuth von Pannwitz kom tyska krigsmakten också att formera två kosackkavalleridivisioner. Hitler vågade inte ha dem på östfronten utan de sattes in i Jugoslavien för att strida mot Titos partisaner. En kosackkår bildades i krigets slutskede och kosackerna kapitulerade till brittiska styrkor som lämnade över alla i kosackkåren till Sovjet. Till och med kosacker som aldrig hade bott i Sovjetunionen utan som hade gått i landsflykt vid revolutionen överlämnades. Ledarna bland kosackerna hängdes medan övriga skickades till Stalins arbetsläger.

Kosackdivisioner – traditionellt ryskt förband

Ett av många kosackförband som tjänstgjorde i tysk tjänst på östfronten. Men tyskarna var inte ensamma om att använda kosacker då Röda armén hade ett stort antal kosackförband. Foto: Bundesarchiv

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!