Nenonens klubba

 

Det finska artilleriet utförde stordåd under krigsåren. Mycket tack vare Vilho Petter Nenonen. Han hade i likhet med många av den unga finska krigsmaktens högre officerare utbildats och tjänstgjort i den tsarryska armén. Nenonen var artillerist från början och hade genomgått den prestigefyllda Michailovska artilleriakademin i Sankt Petersburg. Nenonen insåg tidigt att den finska armén inte kunde räkna med att tillföras modern krigsmateriel i någon nämnvärd utsträckning och fokuserade på att utveckla enkla men effektiva metoder med befintliga resurser istället. Redaktionen på Pennan & Svärdet har valt ut ett antal artilleripjäser som var i finsk tjänst under andra världskriget.

 

Erövrade sovjetiska kanoner

Många av de erövrade sovjetiska 12,2 cm kanonerna K/31 (sovjetisk beteckning A-19) kom att användas av det finska kustartilleriet. Finnarnas förmåga att improvisera och göra det bästa av knappa och mångskiftande resurser var dock en bister anpassning till de rådande förutsättningarna. 

12,2 cm K/31 (A-19)

Foto: SA-Kuva

 

 

Ett arv från Tsarryssland

Ett arv från Tsarryssland, 15,2 cm kanon. Ursprungligen tänkt som belägringsartilleri. Ett av de största problemen – förutom pjäsunderhåll och skjutförnödenheter åt ett drygt trettiotal olika pjästyper – var artilleriförbandens begränsade rörlighet. De flesta batterier var fortfarande hästdragna och truppslaget förfogade endast över cirka 300 lastbilar sommaren 1941.

Tsarrysslands 15,2 cm kanon

Foto: SA-Kuva

 

 

32 st 20,3 cm haubits

En tung 20,3 cm haubits i aktion. Finland köpte 32 av dessa från USA under vinterkriget, men de levererades först på sommaren 1940. De användes först i tre självständiga supertunga artilleribataljoner, som senare reorganiserades till enskilda batterier.

 20,3 cm haubits från USA

Foto: SA-Kuva

 

 

 

 

48 st 15 cm haubits

Efter vinterkriget kom Finland att inköpa 48 stycken tyska tunga haubitsar 15 cm sFH 18. De kom till god användning under fortsättningskriget och Lapplandskriget. Endast en av dessa pjäser kom att förloras under andra världskriget och det berodde på felaktig hantering.

Haubits 15 cm sFH 18

Foto: SA-Kuva

 

 

Röda arméns järnvägskanoner erövrade

Finska styrkor lyckades erövra några 18 cm järnvägskanoner från Röda armén. Dessa TM-1-180 kom att sättas in i finsk tjänst.

Röda arméns järnvägskanoner

 Foto: SA-Kuva

 

 

250 artilleripjäser stoppar ryssen

En annan pjäs som också erövrades i strid var sovjetiska 15,2 cm modell 1937. Förutom de 37 som erövrades köpte Finland 27 från Tyskland 1944 för att förstärka sitt artilleri. De anlände under februari och mars 1944.  Den tveklöst mest uppmärksammade finska artilleriinsatsen ägde rum under avvärjningsstriderna vid Ihantala i början av juli 1944. Finnarna drog då samman 20 sektioner med uppemot 250 artilleripjäser och granatkastare ur infanteriet för att hejda det sovjetiska genombrottet och därefter gå till motanfall.

Sovjetisk 15,2 cm m/37

Foto: SA-Kuva

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!