I slutet av 1970-talet började en revolution inom det svenska infanteriet, andelen terränggående fordon (terrängbilar och bandvagnar) ökade i rask takt. Den svenska infanteristen skulle inte längre gå eller cykla till slagfältet utan sitta uppsuttet i ett motordrivet fordon. Svenska armén hade fått en ny brigad, infanteribrigad 77, och från åren 1978/1979 genomfördes utbildningen för den nya förbandstypen på stor bredd inom armén. Redaktionen på Pennan & Svärdet har tagit en närmare titt på pansarvärnet i infanteribrigaden som skulle stoppa Sovjetunionens stridsvagnar och övriga pansarfordon.

 

1.  Stridsvagnsminor

Överallt i brigaden fanns pansarvärnsförmåga och med rätt placerade minarbeten kunde man sänka motståndarens anfallstempo och förmåga att breddgruppera. Fältarbeten var en viktig del av brigadens strid. Brigadingenjörbataljon hade över 8 500 minor av olika typer. 

Minarbeten under kalla kriget

 

 

2. Pansarskott m/68

Pansarskottet var ett lätt, enmans-, engångs pansarvärnsvapen avsett för bekämpning av pansarfordon. Den 7,4 cm pansarspränggranaten hade laddning med riktad sprängverkan. Vapnet delades nästan ut som ammunition i brigaden, 1200 skulle en brigad utrustas med.

7,4 cm pansarspränggranat

 

 

3. Granatgevär m/48

Sveriges stolthet: granatgevär m/48. Det är ett rekylfritt pansarvärnsvapen som har exporterats till ett stort antal länder. I en infanteribrigad 77 kom vapnet att finnas först och främst i de tre skyttebataljonerna.

 Granatgevär m/48

Foto: Lasse Sjögren

 

 

 

 

 

4. Pansarvärnspjästerrängbil (pvtgb 1111)

Tidigare hade 9 cm pansarvärnspjäsen 1110 varit dragen men nu i samband med infanteribrigad 77 blev pjäsen fordonsmonterad, både på terrängbil och bandvagn. Pansarvärnspjästerrängbil 1111 (som fanns i 12 exemplar i brigaden), byggde på terrängbil 11.

9 cm pansarvärnspjäs 1110

 

 

5. Pansarvärnsbandvagn (pvbv 2062)

Både den nya pansarvärnspjästerrängbil 1111 och pansarvärnsbandvagn 2062 (på bilden) hade pjäshiss till sin 9 cm pansarvärnspjäs. Pjäshissen medgav att fler platser kunde användas som eldställningar och att en mindre del av fordon och besättning syntes vid eldgivning.

9 cm pansarvärnspjäs med pjäshiss

Foto: Lasse Sjögren

 

 

6. Infanterikanonvagn (Ikv 91)

Den nya Infanterikanonvagnen Ikv 91 med 9 cm lågtryckskanon var ett nytt pansarfordon som infanteribrigad 77 utrustades med från början. Varje brigad hade ett kompani med 12 i varje brigad. Det fanns 4 vagnar per pluton. Bandpansarvärnsplutonen var stridsenhet och delades inte. Det var brigadens mest eldkraftiga pansarvärnsförband i början.

Infanterikanonvagn Ikv 91

 

 

7. Pansarvärnsrobot 56

I början fanns ännu inte de nya pansarvärnsrobotarna, robot 56 Bill, på plats. Senare i nästa generation av infanteribrigad 77 (IB 77R) kom brigaden att utrustas med pansarvärnsrobotar. Svensk ingenjörskonst firar nya triumfer.

Pansarvärnsrobot 56

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!