Tidigt på morgonen den 9 april 1940 stävade en armada av tyska jagare in i Ofotfjorden med Narvik som mål. Tysklands angrepp mot Norge var i full gång. Den viktiga malmhamnen i Narvik var ett viktigt mål för Adolf Hitler och den tyska krigsmaskinen. De måste försäkra sig om den viktiga försörjningshamnen för svensk malm, så att produktionen av tysk krigsmateriel inte avstannade. Dessutom var det viktigt att hinna före Storbritannien och Frankrike. Redaktionen på Pennan & Svärdet har valt ut sju händelser som formade slaget om Narvik 9 april till 8 juni 1940.

 

1. Norges största marina katastrof

På väg in i fjorden sänkte de tyska jagarna de två norska pansarskeppen Norge och Eidsvold. Många norska sjömän miste livet. På Eidsvold överlevde endast 8 av den 175 starka besättningen medan på Norge var 90 man som klarade sig. På bilden pansarskeppet Norge, som var beväpnat med två 21 cm kanoner, sex 15 cm kanoner, åtta 7,6 cm kanoner och två 20 mm luftvärnskanoner. Pansarskeppet byggdes då Norge och Sverige var i union och var tillsammans med Eidsvold den norska krigsmaktens stolthet vid unionsupplösning. 

Pansarskeppet "Norge"

Foto: Marinemuseet i Horten

 

 

2. Ett av Tysklands största nederlag till sjöss

Tyskarna förlorar tio jagare och sex handelsskepp under striderna mot den brittiska flottan från den 10 april till 13 april. Nästan hälften av alla tyska jagare i tjänst försvann vid Narvik. Britterna satte in ett slagskepp, HMS Warspite. Överlevande tyska sjömän fick bli infanterister under slaget vid Narvik. På bilden den tyska jagare Bernd von Arnim.

Den tyska jagaren "Bernd von Arnim"

 

 

3. Tyskt marininfanteri bildas i Narvik

En tysk marininfanterisoldat i sin mörka uniform tillsammans med bergsjägare och fallskärmsjägare vid Narvik 1940. Omkring 2 600 man från de under striderna förstörda tyska örlogsfartygen i Narvik sattes in i ett hastigt uppsatt marininfanteriförband, som knöts till 139. bergsjägarregementet och deltog i de följande striderna om Narvik. Hit anslöt sig också fallskärmsjägare som hade luftlandsatts i området.

 Bergsjägare och fallskärmsjägare vid Narvik 1940.

 

 

 

 

 

4. Carl Gustav Fleischer

Han förde befäl över norska 6. Divisionen i striderna runt Narvik. Hans division orsakade Hitlers favorit, den tyske bergsjägargeneralen Eduard Dietl stora problem. För striderna vid Narvik 1940 erhöll Fleischer inte bara utmärkelse från Norge utan även från Frankrike, Polen och Storbritannien. Den 4 juni 1940 börjar de allierade styrkorna retirera från Narvik med omnejd. Några dagar senare, den 8 juni, kapitulerar 6. divisionen för tyskarna. Divisionen demobiliserades i samband med nederlaget 1940. Divisionsstaben sattes upp igen efter andra världskrigets slut men divisionsstaben lades slutligen ner i augusti 2009. Fleischer beordras gå i landsflykt 1940 mot sin vilja för att bli Norges överbefälhavare i exil. I exil blev det konflikt mellan Fleischer och norska regeringen. Fleischer tog sitt eget liv i Ottawa den 19 december 1942. På bilden general Fleischer under sin exil, här i samtal med en soldat under sitt besök hos den norska brigaden i Skottland.

General Fleischer hos den norksa brigaden i Skottland.

 

 

5. Tysklands sista triumf i Norgefälttåget 1940

Den 8 juni 1940 lyckades de tyska slagskeppen Scharnhorst och Gneisenau under befäl av den tyske amiral Wilhelm Marschall sänka det brittiska hangarfartyget HMS Glorious och hennes två eskorterade jagare HMS Acasta och Arden. Nästan 1500 man följde med fartygen till havets botten, endast drygt 40 överlevde. Marschall fick inte riddarkorset för insatsen utan blev i stället omplacerad som inspektör för utbildning trots sänkningen av tre brittiska örlogsfartyg – varav ett hangarfartyg. Han ansågs ha tagit för stora risker då han hade order att undvika strid. Marschall som under första världskriget hade fått Pour le Mérite som ubåtsbefälhavare var nog allt annat än nöjd, utan såg det som att han fick sparken. På bilden: Slagskeppet Scharnhorst.

Slagskeppet Scharnhorst

 

 

6. Norsk landsförrädare

De tyska jagarna efter den korta striden med de norska pansarskeppen förtöjde vid kaj och tyska trupper kunde gå i land. Förhandlingar inleddes omgående med den norske befälhavaren för Narviks försvar, överste Konrad Sundlo. Han var aktiv i det nazianstuckna partiet ”National Samling”, det vill säga en av Quislings män. Efter viss skottväxling enades parterna om en kort vapenvila, varefter Sundlo kapitulerade. Det hette att han ”ville undvika civila offer”. Han dömdes efter kriget till livstids fängelse, dock inte för kapitulationen utan för omfattande samarbete med ockupationsmakten under kriget. Sundlo benådades år 1952. Tyskarna hade erövrat Narvik utan att ett enda tyskt liv gått till spillo. Detta skulle dock snabbt ändras under de följande dagarna.
På bilden: Lugnet har lämnat Narvik och brittiska flottan har anlänt, tyska fartyg brinner.

Tyska fartyg brinner i Narvik

 

 

7. Guderian fixade Narvik?

Generalmajor Eduard Dietl och hans bergsjägare belönades för sin kamp och seger vid Narvik 1940. Dietl befordrades först till generallöjtnant och fick riddarkorset. Strax efter det fick han eklöv till riddarkorset och blev general i bergstrupperna. Dessutom skapade Hitler Narvikskölden som förlänades alla tyskar soldater som deltagit i kampen om Narvik. Men var det egentligen Pansargeneral Heinz Guderian som lade grunden för framgången i Narvik genom att hans pansarstyrkor bröt igenom vid Sedan 13 – 15 maj 1940. Detta tvingade de allierade att fokusera på striderna nere i Frankrike i stället för längst upp i norra Norge.

Pansargeneral Heinz Guderian

 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!