CVN-78 USS Gerald Ford kommer att bli det 78:e (!) hangarfartyget som tas i tjänst av amerikanska flottan. Det första CV-1 USS Langley togs i tjänst 1922. USA har varit helt dominerade på detta område förutom under en kort tid då Japan hade inför andra världskriget byggt upp en hangarfartygsflotta. Denna blev sedan sänkt av USA under andra världskriget och sedan dess har ingen nation kunnat konkurrera med USA. Redaktionen på Pennan & Svärdet har valt några bilder som visar denna sjömakt.

 

Det första hangarfartyget

CV-1 USS Langley togs i tjänst 1922 och det var en ombyggnation av ett bulkfartyg som fick ett flygdäck. Fartyget var 165 meter långt och kunde husera 36 flygplan. På mitten av 1930-talet byggdes fartyget om till flygdepåfartyg och bytte beteckning till AV-3. Fartyget sänktes 1942. 

USS Langley

 

 

Det 78:e hangarfartyget

CVN-78 USS Gerald Ford är det första hangarfartyget i en planerad serie av tio nya fartyg. Tre av dessa byggen har fått klartecken och endast ett har ännu sjösatts. CVN-78 USS Gerald Ford sjösattes i november 2013 och kommer snart att ta i tjänst. Fartyget är 337 meter långt och kan komma att husera mer 75 flygplan plus ett antal helikoptrar. På bilden USS Gerald Ford i april 2017.

USS Gerald Ford, april 2017

 

 

Det första atomdrivna hangarfartyget

USS Enterprise (CVN-65) var den amerikanska flottans första atomdrivna hangarfartyg. Hon togs i tjänst 1962 och togs ur tjänst 2012. Fartyget var 342 meter långt. USS Enterprise är ett namn som ofta förknippas med filmens värld genom Star Trek. Verklighetens CVN-65 medverkade faktiskt i storfilmen Top Gun och var tillsammans med F-14 Tomcat filmens storstjärnor.

 USS Enterprise (CVN-65)

 

 

 

 

En av många Enterprise

När CVN-80 USS Enterprise tas i tjänst på mitten av 2020-talet kommer detta vara det nionde fartyget i amerikanska flottan som bär detta namn och det tredje hangarfartyget. På bilden syns USS Enterprise (CV-6) som var det första hangarfartyget med namnet Enterprise. Det togs i tjänst 1938 och överlevde hela andra världskriget i Stilla havet. Skeppet tillhör eller är kanske det amerikanska örlogsfartyg som gjorde bäst ifrån sig under kriget. Hangarfartyget överst i bild är USS Independence (CV-62). Det fartyget håller på att göras i ordning för tjänst medan USS Enterprise (CV-6) väntar på att skrotas.

USS Enterprise (CV-6)

 

 

En legend

USS Franklin (CV-13) skadades av Kamikazeplan vid sjöslaget vid Leyte Gulf 1944, andra världskrigets största sjöslag. 56 av besättningen ombord dödades och 60 skadades. Fartyget var 266 meter långt och normalt en besättning på 2600 man. Fartyget reparerades efter Leyte Gulf för att delta i nya strider mot Japan. Den 19 mars 1945 låg fartyget endast 80 km utanför Japans kust och genomförde flygräder mot bland annat hamnen i Kobe då plötsligt en japansk störtbombare dök ner mot fartyget. Två bomber träffade fartyget och just i detta ögonblick var det på flygdäck 31 fulltankade flygplan som höll på att göra sig redo att ge sig av. Ytterligare fulltankade flygplan fanns på hangardäcket. Det blev en katastrof, en gigantisk brand startade. Fartyget räddades visserligen men 807 av besättningen hade dött och 487 var skadade.

USS Franklin (CV-13)

 

 

Slagskepp tillsammans hangarfartyg

Slagskeppet USS Iowa (i täten) tillsammans med flotteskader under befäl av ett hangarfartyg USS Midway (CV-41). Bilden är från 1987. Här syns underhållsfartyg, jagare och kryssare som ingår i eskader. USS Iowa (BB-61) var 270 meter långt och dess huvudartilleri var nio stycken 40,6 cm pjäser. En granat vägde 1,2 ton och kanonen hade en räckvidd av 38 km.

USS Iowa (BB-61), USS Midway (CV-41)

 

 

Övning med andra

Här syns två amerikanska hangarfartyg som flankerar ett franskt hangarfartyg, Charles de Gaulle. Fartyget som följer det franska är ett brittiskt helikopterfartyg, HMS Ocean. De två amerikanska hangarfartygen är det atomdrivna USS John C.Stennis (CVN-74), överst i bild, och USS John F.Kennedy (CV-67) nederst i bild, som var det sista konventionellt drivna hangarfartyget som byggdes åt amerikanska flottan.

Charles de Gaulle flankeras

Foto: US Navy

 

 

Tre på bild

USA:s militära makt visar upp sig 2006. Hangarfartygen USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Kitty Hawk (CV-63), och USS Ronald Reagan (CVN-76). Tänk på att ett modernt hangarfartyg har över 5 000 man ombord och kan ha 90 flygplan och helikoptrar ombord. Det svarta flygplanet i mitten är bombplanet Northrop Grumman B-2 Spirit från det strategiska bombkommandot, som flankeras av en mängd av flottans F/A-18.

USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Kitty Hawk (CV-63), USS Ronald Reagan (CVN-76)

Foto: US Navy

 

 

Gotland – ett svenskt alternativ

Flygplanskryssaren Gotland var flottans framskjutna spaningsenhet, med vars flygplan man kunde se långt bortom horisonten. Fartyget hade en relativ kraftig bestyckning i form av kanoner, luftvärnspjäser och torpedställ. Besättningen utgjordes av 417 man. Gotland medförde i allmänhet bara sex dubbeldäckade flygplan av typ S 9 Hawker Osprey, en marin variant av störtbombaren B 4 Hawker Hart. Planen var försedda med flottörer och fick landa på vattnet, varefter kranen akterut lyfte upp dem. Vingarna var ledade och kunde fällas bakåt för att spara plats. Fartyget tjänstgjorde som flygplanskryssare under åren 1934 – 1943. Sedan 1944 byggdes fartyget om till en kraftigt bestyckad luftvärnskryssare.

Flygplanskryssaren Gotland

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!