Pansarbrigaderna utgjorde arméns viktigaste anfallsförband under kalla kriget. De första försöken uppnådde inte den balans som söktes för en svensk pansarbrigad men med Pansarbrigad 63 hittades den rätta balansen och denna organisation blev kvar under lång tid. Personalmässigt innehöll organisation Pansarbrigad m/63 omkring 5 700 man. Sammanlagt innehöll en brigad 72 stridsvagnar, 111 pansarbandvagnar, senare kompletterade med 4 brobandvagnar och 6 bärgningsbandvagnar. Artilleriet bestod av 12 stycken 15,5 cm haubits F och 12 stycken 10,5 cm m/40 haubits. Stridsvagnar i Pansarbrigad 63 kom att bli Centurion (Stridsvagn 101 och 102) samt Stridsvagn S (Stridsvagn 103). Det fanns tre brigader med Stridsvagn 103, övriga hade Centurion. Pansarbandvagn för brigaderna blev Pbv 302. Detta kom att känneteckna bilden av den svenska pansarbrigaden under kalla kriget. Nedan har redaktionen på Pennan & Svärdet valt ut en del bilder som visar pansarbrigadens olika delar.

 

1.  Stridsvagn 103

Klassisk bild på pansarbrigaden, stridsvagn 103 i samverkan med pansarbandvagn 302.  En brigad hade 72 stridsvagnar fördelade på tre pansarbataljoner. Varje bataljon hade två stridsvagnskompanier med tolv vagnar i varje. Bataljonen hade också två pansarskyttekompanier och ett haubitskompani med fyra 10,5 cm haubits m/40. 

Stridsvagn 103

 

 

2. Centurion

Den andra vagnen som pansarbrigaderna hade var Centurion (Stridsvagn 101 och 102). Klassisk brittisk stridsvagn som deltagit i många krig. Svenska armén hade flera olika versioner av vagnen och tillsammans med Stridsvagn 103 utgjorde dessa stridsvagnar stommen i det svenska pansarvapnet under många år.

Centurion - Stridsvagn 101 102

 

 

3. Pansarbandvagn 302

Svensk ingenjörskonst Pansarbandvagn 302. Den 25 februari 1966 levererades det första seriefordonet till P 1 i Enköping. Sverige fick då ett pansarskyttefordon med bättre beväpning, 20 mm automatkanon, och skydd jämfört med USA:s M113 som också togs i tjänst under 1960-talet. Sverige kan sägas ha fått ett stridsfordon medan USA fick en slagfältstaxi.

 Pansarbandvagn 302

 

 

 

 

 

4. Uppsutten strid med Pbv 302

Konstruktionen av Pbv 302 har uppfattats som mycket lyckad. Motorn var driftsäker och slitstark. Vagnen var lätt att hantera, framkomligheten mycket god och driftskostnaderna relativt låga. Nästan 650 pansarbandvagn 302 kom att levereras. På bilden visas uppsutten strid.

Pbv 302

 

 

5. Fransyskan

I början av 1950-talet, köpte Försvaret in 96 exemplar av den franska Obusier de 155 mm Modèle 50. Pjäsen kom i svensk försvaret att betecknas 15,5 cm haubits F och den fick smeknamnet "fransyskan". Bofors byggde även ett antal pjäser på licens. Pansarhaubitsbataljonen i pansarbrigaderna hade tolv sådana pjäser.

Fransyskan

 

 

6. Haubits m/40

Pansarhaubitskompanierna i pansarbataljonen var utrustade med 10,5 cm haubits m/40. Det fanns fyra pjäser per bataljon, totalt 12 i pansarbrigaden. Artilleriet i brigaden var terrängbildraget och saknade splitterskydd. Senare på 1970-talet blev pjäserna ombyggda med gummihjul med luft i.

Haubits m/40

 

 

7. Bärgningsbandvagn 82

Bärgningsbandvagn 82 var ett bandgående bärgningsfordon som var utrustat med vinsch, lastkran, schaktblad och markstöd. Bgbv 82 ingick med en vagn i varje stridsvagnskompani. Vagnen kom i tjänst 1972 och 24 stycken byggdes. Samma torn som finns på pbv 302 fanns även här.

Bärgningsbandvagn 82

 

 

8. Brobandvagn 941

Brobandvagn 941 var avsedd för transport, utläggning och upptagning av Krigsbro 4 i 8-balkars utförande. Bron kunde bära fordon som vägde upp till 50 ton. Endast 17 stycken byggdes. Vagnen kom i tjänst 1973 och tillhörde stridsvagnskompaniernas stridstrossar, men utgjorde en bataljonsresurs. Men alla kompanier hade inte en Brobv 941 då det fanns för få.

Brobandvagn 941

 

 

9. Pansarvärnspjästerrängbil 9031

Pansarvärnspjästerrängbil 9031 (Pvpjtgb 9031) organiserades i pansarvärnsplutoner i Pansarbrigad m/63. Plutonen innehöll fyra pansarvärnsgrupper med ett fordon i varje grupp. Det ingick en pansarvärnspluton i pansarspaningskompaniet, pansarskyttekompanierna och i pansarvärnskompaniet. Totalt var det 32 fordon per pansarbrigad. Pansarvärnskompaniets övriga plutoner var en pansarrobotpluton med robot 53 Bantam och pansarskyttepluton med Pltgb 903 och 4 granatgevär m/48.

Pansarvärnspjästerrängbil 9031

 

 

10. Personlastterrängbil 903

Personlastterrängbil 903 (Pltgb 903), Valpen, var ett fordon som anskaffades i stort antal av försvarsmakten. Många av delarna i detta fordon kom från Volvos standardkomponenter från denna tid, exempelvis motorn som i grunden var densamma som satt i Amazonen och i Duetten.  Den kom senare att ersättas av Terrängbil 11 (Tgb 11). Pansarspaningskompaniet i pansarbrigaden hade fyra spaningsplutoner, två med tre stycken Pbv 302 och två med tre stycken Pltgb 903. Hela kompaniet hade 10 Pltgb 903 plus 4 Pvpjtgb 9031 i pansarvärnspluton.

Personlastterrängbil 903

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!