Vilka var andra världskrigets bästa bombplan? En del säger B-17 Flygande fästning, andra Heinkel He-111. Ingen av dessa två plan är dock med på min lista över de fem bästa bombplanen under kriget! Jag har gjort en helt personlig bedömning, som jag dock tror många flyghistoriker delar med mig. Mycket nöje!

Jan Waernberg

Jan Waernberg

Leg. flyghistoriker, vetenskapsredaktör Pennan & Svärdet

 

5. Boeing B-29 Superfortress

Boeing B-29 Superfortress byggde vidare på den första ”Flygande Fästningen” B-17 från 1935 och började planeras redan före USA:s inträde i kriget. Typen kom att inkorporera den teknik de kommersiella flygbolagen på 1930-talets slut efterfrågade: lång räckvidd, turboladdade konventionella propellermotorer med höghöjdsprestanda och tryckkabin. Bestyckningen var kraftig och bestod av åtta .50-kalibers (12,7 mm) tunga kulsprutor i fyra dubbeltorn samt en rörlig 20 mm automatkanon parallellkopplat med ytterligare två .50-kalibers (12,7 mm) tunga kulsprutor längst bak. Bomblasten var på 9 000 kg, men planet kunde modifieras att ta två 10 000 kg ”Earth Quake”-bomber på yttre balkar. Planet kan betecknas som höjdpunkten på bombplansutvecklingen under andra världskriget och användes huvudsakligen i Stillahavsområdet i kriget mot Japan. Totalt byggdes nära 4 000 plan. 

Boeing B-29 Superfortress

 

 

4. North American B-25 Mitchell

North American B-25 Mitchell anses vara ett av de bästa tvåmotoriga, medeldistansbombplan USA tog fram under andra världskriget. B-25 Mitchell användes på alla fronter under andra världskriget, och ett stort antal överfördes genom lend-leaseavtalet till Storbritannien och Sovjetunionen. B-25 användes också av andra allierade, som Australien och Kina. Planet uppmärksammades först genom Doolittle-räden 1942 då USA flygbombade Japan för första gången. Bomblasten på 1 360 kg var dock relativt liten. Nästan 10 000 plan tillverkades.

North American B-25 Mitchell

 

 

3. Junkers Ju 88

Det tvåmotoriga bombplanet Junkers Ju 88 började konstrueras redan 1935 av två tyska flygingenjörer som verkat i USA och där lärt sig bygga flygplan helt i aluminium och skalkonstruktion. Prototypen flögs redan 1936 och var snabbare än något annat jaktplan med sina 580 km/h. Bomblasten var på 3 000 kg. Planet kom i tjänst 1939. Som störtbombare var Ju 88 kapabelt att leverera tunga bomblaster mot små mål, men störtbombning visade sig vara för krävande för flygkroppen så 1943 ändrade man taktiken så att bomberna levererades från 45-graders dykvinkel. Typen byggdes i ett antal olika varianter, inklusive som nattjaktplan och nära 15 000 plan tillverkades före krigsslutet 1945.

 Junkers Ju 88

 

 

 

 

 

2. Avro Lancaster

Den brittiska Avro Lancaster var jämte de andra fyrmotoriga tunga bombplanen, Shorts Stirling och Hawker Halifax, stommen i det brittiska bombflygkommandot. Det var också det plan som hade flest framgångar och kunde nå nästan alla tyska städer, inte minst Berlin. Bestyckningen utgjordes av åtta 7,7 mm kulsprutor i fyra i två dubbeltorn och fyra i ett aktertorn. Bomblasten var 6 400 kg eller en ”Grand Slam” på 10 000 kg. Drygt 7 300 plan byggdes under kriget.

Avro Lancaster

 

 

1. de Havilland DH.98 Mosquito

Det tvåmotoriga bombplanet de Havilland DH.98 Mosquito ”Wooden Wonder” eller ”Mossie”, anses av många var en av de mest lyckade konstruktionerna under andra världskriget. Trots inledande höga förluster, visade det sig vid krigsslutet att planer hade den lägsta förlustprocenten av något annat bombplan i det brittiska bombflygkommandot. Farten var så hög (615–700 km/h) att det obestyckade bombplansversionen var snabbare än Spitfire och kunde flyga ifrån de tyska jaktplanen. Dessutom – om vi ser på den skada planet tillfogade fienden, var den fem gånger effektivare än den fyrmotoriga Avro Lancaster. Drygt 7 700 plan tillverkades under kriget. Bomblasten för bombversionen var på 1 800 kg.

de Havilland DH.98 Mosquito

 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!