Här följer ett urval av sju relativt kända jaktpiloter och deras jaktflygplan de är förknippade med. Jag har valt tre piloter från första världskriget och tre piloter från andra världskriget samt en pilot från Vietnamkriget. Urvalet är helt subjektivt gjort men vill ge ett representativt urval av piloter och jaktplan som redan av sin samtid gjordes ”ikoniska”.

Mycket nöje!

 

Jan Waernberg

Jan Waernberg

Leg. flyghistoriker, vetenskapsredaktör Pennan & svärdet

 

1. Manfred von Richthofen

”Röde baronen”, Manfred von Richthofen, har mest blivit ihågkommen för det tredäckade jaktplanet Fokker Dr. I och dess röda målning. Planet var visserligen mycket manöverbart i kurvstrid men farten på 160 km/h gjorde det snabbt föråldrat. I stället kom de tyska jaktförbanden, Jastas, under 1916 att utrustas med Albatros D.II, som var betydligt snabbare med sina 175 km/h och bättre bestyckad (2 x 7,85 mm IMG 08) än motståndarnas Airco D.H.2 och Nieuport 17. 275 Albatros D.II tillverkades innan den ersattes av D.III-versionen. 

Manfred von Richthofen

Friherre Manfred von Richthofen (1892–1918) var med sina 80 nedskjutna fiendeplan Tysklands främsta äss i luften under första världskriget och från 1917 även chef för Richthofeneskadern. Han kallades för ”Röde baronen” då han oftast – men inte alltid – flög i rödmålade flygplan. Eskadern blev ett elitförband och skickades till olika frontavsnitt där de allierade dominerade luftrummet, därav förbandets tilläggsnamn Den flygande cirkusen. Trots att Richthofen även flög Albatros D.III, Halberstad D.V samt den modernare Albatros D.V kom han att återvända till Fokker Dr. I, det plan som han sedan blev nedskjuten i den 21 april 1918

 

 

2. Edvard ”Eddie” Rickenbacker

Det franska jaktplanet SPAD XIII tillverkades i över 8 000 exemplar och var en av världskrigets främsta jaktplan som flögs av franska och amerikanska jaktflygare. Den blev även en exportframgång. Farten var 218 km/h, som gjorde den snabbare än Sopwith Camel och Fokker D.VII. Bestyckningen var 2 x .303 (7,7 mm) Vickers kulsprutor.

Edvard ”Eddie” Rickenbacker

En av de piloter som flög SPAD XIII med stor framgång var  den amerikanske kaptenen Edvard ”Eddie” Rickenbacker (1890–1973), USA:s mest framgångsrika och dekorerade flygaräss under första världskriget med 26 bekräftade nedskjutna fiendeplan. Av dessa var fyra observationsballonger, något av det svåraste att skjuta ner, svårare än man kan tro. Allt detta skedde under sista krigsåret 1918. Han hade kommit till Frankrike under 1917 men hamnade som flygplansmekaniker på en flygskola som utbildade amerikanska piloter. Han lärde sig flyga på sin fritid men fick sina pilotvingar först efter mycket tjatande. Efter att visat vad han gick för och med ett stort antal nedskjutna flygplan blev han till slut även divisionschef. Hälften av hans nedskjutna plan (22 st) var de tidiga Pfalz-, Halberstadt- och Albatros-jaktplanen men han var också en av de första att skjuta ner de nya fruktade Fokker D.VII-jaktplanen 1918, som utgjorde hälften av hans luftsegrar.

 

 

3. William Avery Bishop

Det brittiska jaktplanet Sopwith Camel började tillverkas 1916 och i juli 1917 sattes det in på Västfronten. Det var ett av de mest vändbara jaktplanen, framförallt med sina tvära och skarpa högersvängar. Gyrokrafterna från den roterande 130 hästars Le Clerget-motorn gjorde den svårbemästrad men egenskaperna kunde användas i kurvstrid. Det var lika många piloter som dog i olyckor som blev nedskjutna. Totalt tillverkades 5 490 plan. Farten var på 185 km/h och bestyckningen utgjordes av två 0.303 (7,7 mm) Vickerskulsprutor.

William Avery Bishop

En av de berömda jaktpiloterna som flög Sopwith Camel var överstelöjtnant William Avery Bishop (1894-1956) och som blev toppässet bland de brittiska jaktflygarna med  sina 72 nedskjutningar. 1917 flög han den franska Nieuport Scout  och flög helst ensam och rapporterade 36 nedskjutningar. Vid krigsslutet hade siffran stigit till 72 nedskjutna plan, även om dessa är svåra att få bekräftade i tyska arkiv. Oavsett sant eller falskt behärskade han sin Sopwith Camel och var ett riktigt äss

 

 

 

 

 

4. Marmaduke Thomas St. John Pattle

Gloster Gladiator var RAF:s sista dubbeldäckade jaktplan, och infördes samtidigt med det långvingade Hawker Hurricane. Trots att det var omodernt redan 1937 fanns det i många länders flygvapen, även det svenska som använde planet under Vinterkriget i norra Finland mot sovjetiska bomb- och jaktplan. När Hitlers Tyskland började anfalla många länder kom Luftwaffe att möta Gladiatorplan som stred tappert och sköt ner många tyska jakt- och bombplan, bland annat i Norge. Som längst var planet i tjänst i Portugal ända fram till 1953! Farten var max 407 km/h.

Marmaduke Thomas St. John Pattle

Kan man heta Marmaduke Thomas St John Pattle? Nä, det blev ”Pat” Pattle, tyckte både han och hans jaktflygarkompisar! Sydafrikanen Pat Pattle (1914–1941), var en av andra världskrigets, samväldets och RAF:s jaktflygaräss som inte blev uppmärksammad förrän efter kriget. Han var högst rankad på både Gladiator (15 nedskjutna) och Hawker Hurricane (35 nedskjutningar). Han deltog i luftstrider i Egypten, i det grekisk-italienska kriget, den tyska invasionen av Jugoslavien samt slaget om Grekland. Det var under 1941 han fick sina flesta luftsegrar. Officiellt erhöll Pattle 40 luftsegrar men enligt hans förbandskamrater var det snarare mellan 50 till 60 luftsegrar totalt. Han dog till slut i en luftstrid med tre Messerschmitt Bf 110 över Medelhavet

 

 

5. Erich Hartmann

Standardjaktplanet i Luftwaffe var under hela andra världskriget Messerschmitt Bf 109 och är det mest producerade jaktplanet i historien med sina 33 984 byggda flygplan. Versionen Bf 109G blev också den typ som det tillverkades flest antal av. Den sista versionen, Bf 109K, hade en toppfart på 740 km/h och överlägsen stigprestanda på 24,5 m/sek, som gjorde den helt jämförbar med de allierades senaste jaktplan. För piloterna innebar det en fördel att varje ny version av Bf 109 baserade sig på föregångarna: Bf 109B/C, E och F som gjorde att in- eller omskolningen gick snabbt.

Erich Hartmann

Erich Hartmann (1922-1993) var Luftwaffes och kanske världens främste jaktflygaräss med 352 bekräftade luftsegrar. I Luftwaffe flög piloterna tills de dog, invalidiserades eller togs till fånga, detta till skillnad från USAF och RAF, där piloterna efter ett antal flyguppdrag drogs ur tjänst och skickades till flygskolor eller sattes bakom skrivbord. Ju mer erfaren piloten blev, desto mer ökade hans överlevnadschanser. Efter kriget tillbringade han tio år som krigsfånge i Sovjetunionen innan han kunde återvända till Västtyskland där han blev utbildad på jetjaktplan i USA och blev överste i Bundesluftwaffe.

 

 

6. Francis Stanley ”Gabby” Gabreski

Republic P-47 Thunderbolt står ut i många avseenden av jaktplanen under andra världskriget: det var de allierades största enmotoriga jaktplan, byggdes i 16 000 exemplar, totalt flög de under 1943–1945 550 000 stridsuppdrag, sköt ner 11 874 fientliga plan, förstörde 9 000 järnvägsvagnar och lok samt 6 000 stridsvagnar. P-47 var arbetshästen i USAF, tålde mycket stryk men kom i skuggan av P-51 Mustang. Maxfarten var 700 km/h (P-47M nådde 749 km/h) och som jaktbombare kunde den ta bomblast upp till 1 134 kg eller 10 raketer.

Francis Stanley ”Gabby” Gabreski

Francis Stanley ”Gabby” Gabreski (1919–2002) var en av piloterna som flög P-47 Thunderbolt med stor framgång under andra världskriget, där han erhöll 28 luftsegrar vilket gjorde att han slog Eddie Rickenbackers antal segrar och blev den amerikanske pilot i Europa med flest nedskjutningar. Efter att Koreakriget bröt ut 1950 kom han att tjänstgöra även i detta krig, där han flög Sabre F-86 och erhöll 6,6 luftsegrar (MiG-15).

 

 

7. Robin Olds

McDonnell Douglas Phantom II utvecklades under slutet av 1950-talet som jaktplan i USA:s flotta. Det var inte bara ett av de första stridsflygplanen med titan i sin konstruktion utan också det första jetjaktplanet utan fast automatkanoninstallation utan skulle förlita sig enbart på jaktrobotar. Redan under de första 18 månaderna satte planet 15 rekord (höjd, fart och låghöjdshastighet som stod sig i 16 år. Maxfart var Mach 2,3.  Avsaknaden av automatkanon visade sig snabbt under Vietnamkriget i kurvstriderna mot de mindre och lättare MiG-17 och MiG-21. En kapsel med en akan påmonterades under buken men precisionen var inte god. Först med E-versionen installerades akanbeväpning inne i planet. Mer än 5 000 plan tillverkades och planet sköt ner sammanlagt 280 fientliga plan under Vietnam- och Kuwaitkrigen.

Robin Olds

En av piloterna som flög Phantom II i Vietnam var andra världskrigsveteranen Robin Olds (1922–2007) med 12 nedskjutna tyska plan och 11,5 förstörda på marken. Hans jaktplan var då P-38 Lightning och P-51 Mustang. 44 år gammal 1966, fick han befälet över 8. Tactical Fighter Wing i Thailand och tog upp kampen mot sovjetiska MiG-21 i det nordvietnamesiska flygvapnet. Här sköt Olds ner fyra MiG-21.

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!

Mer från Pennan & Svärdets kuriosakabinett

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!