Första världskriget utspelades mellan 1914 och 1918. I år är det med andra ord 100 år sedan det stora kriget tog slut.

Det är inte alltid vi tänker på det men här kollapsade fyra imperier som hade dominerat Europa under lång tid. Ett av dem var kejsardömet Tyskland som egentligen kan ses som Preussen i andra kläder och det Tyskland som kom efter 1918 var något helt annat. Tsarryssland uppstod också i annan form, ett ännu mäktigare imperium kom att ta deras plats. Redaktionen på Pennan & Svärdet har valt ut sju saker om första världskriget som vi inte alltid tänker på.

 

 

 

Onkel Sam räddar lord Kitchener och Marianne

USA gick in kriget den 6 april 1917 med en krigsförklaring mot Tyskland. USA kom att mobilisera över 4 miljoner man och till sommaren 1918 fanns två miljoner soldater i Frankrike där ungefär hälften av dem skulle hinna uppleva fronten innan kriget tog slut i november 1918. Sedan är det värt att notera i november 1918 anlände tio tusen nya amerikanska soldater till Frankrike varje dag.

Amerikansk trupp i Frankrike under första världskriget

USA kom under första världskriget att visa att den nya världen hade tagit sin plats vid de storas bord. Hur var det med förluster? Under drygt ett års strid som amerikanska soldater var insatta på västfronten drabbades USA av 320 000 förluster varav drygt 53 000 var stupade. Det kan jämföras med Vietnamkriget som pågick under 15 år och när amerikanerna hade som mest soldater på plats, 1968, var det drygt 536 000 soldater. Här stupade 58 000 amerikanska soldater totalt. På bilden amerikansk trupp i Frankrike.

 

Italienska attackdykare sänker slagskepp

Vi har läst om italienska attackdykares bravader under andra världskriget i Medelhavet, även tyskarna blev imponerade och kopierade konceptet. Vad som ibland missas är att italienarna gjorde detta redan under första världskriget. I krigets sista andetag sänktes Österrike-Ungerns slagskepp SMS Viribus Unitis av två män, som använde en bemannad torped, mignatta. Italien var också flitigt i användandet av lätta torpedbåtar, här lyckades de också att sänka ett annat av Österrike-Ungerns slagskepp, SMS Szent István.

Österrike-Ungerns slagskepp ligger för ankar i Pula.

Dessa småbåtar som kallades MAS vägde 20 till 30 ton, hade 10 man besättning och två torpeder. Slagskeppet Szent István vägde drygt 21 000 ton och hade en besättning på drygt 1 000 man. På bilden Österrike-Ungerns slagskepp ligger för ankar i Pula.

 

 

Japanska jagare jagar ubåtar i Medelhavet

Vi har alla läst om ubåtskrig på Atlanten men hur är det med ubåtskriget i Medelhavet? Österrike-Ungern hade ganska rejäl flotta 1914, totalt 50 örlogsfartyg (jagare och större) samt sex ubåtar. Det skedde en rejäl satsning på ubåtar under kriget, 21 byggdes. Sedan tillkom tyska ubåtar. Detta skapade problem för Storbritannien och Frankrike. Det skedde omfattande trupptransporter av soldater från norra Afrika över till Europa, speciellt till västfronten. Japanska flottan åtog sig eskortuppgifter i Medelhavet och i april 1917 anländer en japansk eskader med en kryssare och åtta jagare till Malta där de baserades. Eskadern bestod som mest av 17 japanska örlogsfartyg. Under sin tid i Medelhavet kom de att eskortera närmare 700 000 man till Västfronten.

 Den japanska jagaren Katsura ur Kabaklassen i Adriatiska havet.

Som kuriosa kan nämnas att japanerna plockade med sig hem sju tyska ubåtar och inledde kontakter med Tyskland angående hur de använts på bästa sätt och startade upp egen tillverkning. På bilden den japanska jagaren Katsura ur Kabaklassen i Adriatiska havet.

 

 

 Bli medlem i Pennan & Svärdet

 

 

Portugal strider på Västfronten

Portugal och Tyskland kom att allt mer komma i konflikt med varandra i det koloniala Afrika och till slut svarade Tyskland med att förklara Portugal krig 9 mars 1916. Portugal svarade med att sätta upp en portugisisk expeditionskår för västfronten (Corpo Expedicionário Português, CEP) sommaren 1916. Det tog tid att utbilda och utrusta så de första soldaterna anländer till västfronten i april 1917. Sedan i majmånad började portugisiska soldater dyka upp vid fronten och i november 1917 hade expeditionskåren ett eget avsnitt.

Portugisiska soldater tränar för gaskrig.

Portugal skickade nästan 60 000 soldater till Frankrike. Vid krigsslutet 1918 hade den portugisiska expeditionskåren lidit 14 000 förluster. Totalt led Portugal nästan 35 000 förluster under kriget. En annan orsak till detta heter tyska ubåtar som sänkte 96 portugisiska fartyg under kriget. På bilden portugisiska soldater tränar för gaskrig.

Foto: National Library of Scotland

 

 

Inhyrd kinesisk arbetskraft löser logistiken

Brist på soldater gjorde att det skapades en kinesisk arbetskår på västfronten. Vi har alla sett västernfilmer där kineser bygger järnväg i USA. Här i Europa fick de många uppgifter men en var till exempel att ta hand stridsvagnstvätten hos det brittiska pansarvapnet. Arbetet med rekryteringen i Kina satte igång 1916 och det fanns redan koloniala och egyptiska förlagor i arbete på västfronten. Under 1917 började de första kineserna att anlända till Frankrike efter en tremånaders lång resa. Totalt kom 140 000 att rekryteras varav 100 000 till britterna och de övriga till fransmännen.

En brittisk stridsvagn tas om hand av kinesisk arbetare.

Storbritannien delade ut en krigsmedalj i silver till alla brittiska soldater som hade deltagit i kriget och det gjorde man även till sin kinesiska arbetskår, dock var medaljen då i brons. På bilden en brittisk stridsvagn tas om hand.

Foto: Chatham House, London

 

 

Människan lär sig flyga

Genombrottet för flyg kom under första världskriget (1914–1918). Före 1914 hade det totalt tillverkats cirka 10 000 flygplan i hela världen och respektive stormakt hade vid krigsutbrottet i augusti 1914 en flygplansflotta på 50–250 flygplan. Huvuduppgiften vid krigsutbrottet för flyg var spaning men under kriget tillkom nya uppgifter som jakt, attack och strategisk bombning. Tyskland producerade 47 831 flygplan under kriget, Storbritannien 55 061 och Frankrike 52 146. Med andra ord expanderade flyget enormt under dessa år och år 1917 kan ses som starten för den kommersiella luftfarten som vi alla utnyttjar idag, entreprenörer i Nordamerika såg möjligheter med flygresor. På bilden ett brittiskt bombplan Handley Page Type O.

Det brittiska bombplanet Handley Page Type O.

 

 

Rysslands nya flottbas tar form – Murmansk

Den toppmoderna tyska slagkryssaren SMS Goeben tillsammans med den lätta kryssare Breslau anländer till Dardanellerna och tyskarna erbjuder dessa till Osmanska riket. Det basuneras ut att örlogsfartygen har köpts av Osmanska riket och sedan den 16 augusti 1914 blir det en formell ceremoni i Konstantinopel där fartygen tas över. Goeben blir Yavuz Sultan Selim och Breslau blir Midilli, Dagen innan avslutas samarbetet med den brittiska flottmissionen. Därefter i september går Osmanska riket med i första världskriget på tysk sida.

En ubåt från ubåtsklassen Projekt 971 Sjtjuka B (Nato Akula).

Några dagar senare, den 27 september, stängs Dardanellerna och Bosporen för all internationell sjöfart. För Ryssland är detta ekonomisk katastrof då via denna rutt skedde 90 % av den ryska importen och exporten. En konsekvens av detta är att byn Murmansk i norra Ryssland byggs ut till att bli hamnstaden Murmansk. Det skapar en ny isfri hamn som förbinds via järnväg med den ryska huvudstaden St. Petersburg. Officiellt grundades Murmansk den 4 oktober 1916, starten för en ny era i Arktis. På bilden vad Murmanskområdet är känt för idag, flottbas för ryska flottan. På bilden en ubåt från ubåtsklassen Projekt 971 Sjtjuka B (Nato Akula).

Foto: US Navy

 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!